Inkscape tutorial: Tracing bitmaps

Inkscape cung cấp một công cụ để đồ lại các ảnh bitmap thành một <đường nét> thành phần trong bản vẽ SVG. Đây là khả năng chuyển đổi một ảnh bitmap thành ảnh vector tương ứng. Phần này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng chức năng này.

Hiện nay, Inkscape sử dụng bộ vẽ lại ảnh Potrace (potrace.sourceforge.net) viết bởi Peter Selinger. Trong tương lai Inkscape có thể sử dụng một bộ đồ lại tốt hơn; nhưng hiện nay, công cụ này vẫn đáp ứng được nhu cầu của chúng ta.

Xin lưu ý rằng mục đích của công cụ đồ lại không phải là tái tạo chính xác ảnh gốc, hoặc tạo ra 1 sản phẩm hoàn chỉnh. Không có công cụ chuyển đổi tự động nào có thể làm được điều đó! Nó chỉ cung cấp cho bạn một số đường nét chính để bạn có thể tham khảo và hoàn thiện bản vẽ của mình mà thôi.

Trước tiên, bộ vẽ lại ảnh Potrace biến đổi ảnh bitmap về dạng trung gian có 2 màu đen và trắng, rồi chuyển đổi ảnh đen trắng đó thành các đường nét SVG. Potrace cung cấp cho ta 3 bộ lọc để chuyển đổi ảnh bitmap thành ảnh trung gian.

Thông thường ảnh trung gian càng có nhiều màu tối, đường nét thu được càng phức tạp và chứa nhiều đường nét thành phần hơn. Khi ảnh cần đồ lại phức tạp, thời gian CPU cần để xử lý cũng tăng lên, và <đường nét đầu ra> cũng lớn hơn. Do vậy, bạn nên thử nghiệm với ảnh bitmap có nhiều màu sáng trước, rồi tăng dần độ tối để thu được nét có độ phức tạp hợp lý.

Trước hết, hãy mở một ảnh bitmap, chọn nó, rồi chọn lệnh Đường nét > Đồ lại ảnh bitmap, hoặc Shift+Alt+B.

An example image

Ta có 3 bộ lọc sau:

Bộ lọc này dùng tín hiệu độ sáng, được tính bằng cách cộng 3 tín hiệu màu đỏ, xanh da trời và xanh lá cây lại, rồi phân tích xem mức đó được đặt thành màu trắng hay màu đen bằng cách so sánh với 1 ngưỡng tín hiệu được chỉ định. Ngưỡng này có giá trị từ 0.0 (tương ứng màu đen) đến 1.0 (tương ứng màu trắng) và được thiết lập qua ô Ngưỡng. Ngưỡng càng cao thì càng ít pixel được coi là màu trắng, và ảnh trung gian sẽ tối hơn.

An example image

Bộ lọc này dùng thuật toán phát hiện cạnh dựa vào độ tương phản được viết bởi J. Canny. Bộ lọc này tạo ra ảnh trung gian khác hẳn với ảnh được tạo bởi bộ lọc Ngưỡng độ sáng, nhưng cũng cung cấp các thông tin đường nét mà những bộ lọc khác thường bỏ qua. Giá trị trong ô Ngưỡng ở đây (0.0 đến 1.0) là ngưỡng sáng tương phản giữa các điểm ảnh liền kề nhau. Tất cả những pixel có độ tương phản gần bằng 0 sẽ được kết hợp lại thành 1 nét trong tài liệu. Bằng cách điều chỉnh giá trị Ngưỡng, bạn có thể điều chỉnh được độ tối hoặc độ đậm của cạnh được tìm ra.

An example image

Bộ lọc này cho đầu ra rất khác so với 2 bộ lọc kia, nhưng lại rất hữu ích. Thay vì tạo ra các nét dựa trên sự khác biệt về độ sáng hay độ tương phản, bộ lọc này dựa vào sự thay đổi màu sắc, ngay cả khi độ sáng và tương phản là như nhau. Nó quy đổi nhiều màu gần giống nhau trong ảnh bitmap thành 1 màu trên ảnh trung gian, và sau đó chuyển mỗi màu trung gian thành 1 nét con. Giá trị trong ô Màu chỉ định số màu đã được lượng tử hoá trên ảnh trung gian. Tiếp đó nó quyết định xem màu đó là đen hay trắng dựa vào chỉ số của màu là chẵn hay lẻ.

An example image

Bạn nên thử nghiệm cả 3 bộ lọc nhiều lần, và quan sát sự khác biệt giữa chúng. Luôn luôn có trường hợp bộ lọc này làm việc tốt hơn 2 bộ lọc còn lại.

Sau khi vẽ lại nét, bạn cũng nên dùng chức năng đơn giản hóa các đường nét bằng lệnh Đường nét > Đơn giản hoá (Ctrl+L) nhằm giảm số nút trong nét thu được để dễ sửa lại nó hơn. Ví dụ, dưới đây là một ảnh được tạo ra khi vẽ lại bức Ông già chơi Guitar của Picasso:

An example image

Xin lưu ý số lượng rất lớn các nút trong nét vẽ. Sau khi nhấn Ctrl+L, đây là kết quả thu được:

An example image

Hình thu được chỉ tương đối so với ảnh ban đầu, nhưng bạn lại có thể dễ chỉnh sửa lại nó. Xin ghi nhớ rằng đây không phải là kết quả cuối cùng, mà chỉ là những nét sườn để bạn tiếp tục hoàn thiện bản vẽ của mình.