Inkscape tutorial: Tracing bitmaps

Az Inkscape tartalmaz egy eszközt, amellyel pixelgrafikus képeket lehet útvonalakká alakítani. Az alábbi rövid írásból megismerheti ennek az eszköznek a működését.

Az Inkscape jelenleg a Peter Selinger által írt Potrace (potrace.sourceforge.net) nevű bitkép-vektorizáló programot alkalmazza. A jövőben várhatóan más vektorizáló programok használata is lehetséges lesz; ám jelenleg ez a remek eszköz is több mint megfelelő.

Vegye figyelembe, hogy a vektorizálás célja nem egy kép pontos másolatának a létrehozása; mint ahogy nem célja a végső eredmény előállítása sem. Egyik vektorizáló program sem nyújt ilyesmit. Ezzel szemben olyan görbékhez juthat, melyeket aztán a rajzához kiindulásként használhat.

A Potrace fekete-fehér bitképeket dolgoz fel, és görbéket állít elő. Jelenleg az Inkscape háromfajta bemeneti szűrőt biztosít, melyekkel egy bitkép a Potrace számára feldolgozhatóvá válik.

Általában minél több sötét pixel van a közbeeső képen, a Potrace annál több átrajzolást fog végezni. Minél több az átrajzolás, annál több processzoridőre lesz szükség, és az útvonal annál összetettebb lesz. Ajánlott, hogy előbb világosabb közbenső képekkel kísérletezzen, és fokozatos sötétítéssel jusson el a megfelelő összhanghoz és összetettséghez.

A vektorizáláshoz először nyisson meg vagy importáljon egy képet, jelölje ki, majd válassza az Útvonal > Bitkép vektorizálása… parancsot vagy nyomja meg a Shift+Alt+B billentyűket.

An example image

A párbeszédablakban a három szűrő beállításai láthatók:

Ez a szűrő pusztán a vörös, a zöld és a kék (vagy a szürke árnyalatai) színek összege alapján dönti el egy pixelről, hogy fehér vagy fekete legyen-e. A küszöb 0,0 (fekete) és 1,0 (fehér) között lehet. A küszöb növelésével csökken a fehérként figyelembe veendő pixelek száma, így a közbenső kép sötétebb lesz.

An example image

J. Canny élkeresési algoritmusára épülő szűrő, mellyel gyorsan elválaszthatók a hasonló kontrasztú területek. A közbenső kép itt az előző szűrőhöz képest kevésbé részletes, viszont ezáltal olyan görbék is nyerhetők, amilyenek másképpen nem. A küszöb (0,0–1,0) ezúttal egy fényességi küszöböt jelent, amely alapján egy kontrasztos éllel szomszédos pixelek bekerülnek a kimenetbe. Ezzel szabályozható a kimenetben az él sötétsége vagy vastagsága.

An example image

Az előzőektől nagyon eltérő közbenső képet eredményező, ám mégis nagyon hasznos szűrő. A fényességeltérések vagy a kontrasztok helyett a színek változásai mentén keresi az éleket, akár egyenlő fényesség vagy kontraszt mellett is. A színek számával az határozható meg, hogy a kimenetben hány szín lenne, ha a közbenső kép színes volna. Ezután a szűrő az alapján dönti el a fekete-fehér kérdést, hogy egy-egy szín páros vagy páratlan indexű-e.

An example image

Célszerű kipróbálni mindhárom szűrőt, és megfigyelni a különféle típusú bemeneti képekkel kapott útvonalak közti különbségeket. Mindig van olyan kép, amelynek esetében az egyik szűrő a többinél jobb eredményt ad.

Vektorizálás után ajánlott az eredményt az Útvonal > Egyszerűsítés (Ctrl+L) paranccsal feldolgozni, a csomópontokat csökkentendő. Ez könnyebben szerkeszthetővé is teszi a Potrace kimenetét. Példaként álljon itt az Old Man Playing Guitar című kép vektorizálása:

An example image

Figyelje meg, hogy milyen sok csomópontot tartalmaz az útvonal. És a Ctrl+L megnyomása utáni tipikus eredmény:

An example image

A kép így kicsit elnagyoltabb lett, de sokkal egyszerűbbé is vált, ezért könnyebb szerkeszteni. Ne feledje, hogy nem a kép pontos visszaadása volt a cél, hanem olyan görbékhez jutni, melyek felhasználhatók lesznek egy rajzban.