Inkscape tutorial: Interpolacja

Ten poradnik wyjaśnia, jak używać rozszerzenia „Interpolacja”

Wstęp

Interpolacja jest liniowym wypełnieniem pomiędzy dwoma lub więcej zaznaczonymi ścieżkami. Oznacza to wypełnienie odstępu pomiędzy ścieżkami i przekształcanie go według liczby zadanych kroków.

To use the Interpolate extension, select the paths that you wish to transform, and choose Extensions > Generate From Path > Interpolate from the menu.

Before invoking the extension, the objects that you are going to transform need to be paths. This is done by selecting the object and using Path > Object to Path or Shift+Ctrl+C. If your objects are not paths, the extension will do nothing.

Interpolation between two identical paths

The simplest use of the Interpolate extension is to interpolate between two paths that are identical. When the extension is called, the result is that the space between the two paths is filled with duplicates of the original paths. The number of steps defines how many of these duplicates are placed.

Dla przykładu weźmy następujące dwie ścieżki:

An example image

Now, select the two paths, and run the Interpolate extension with the settings shown in the following image.

An example image

As can be seen from the above result, the space between the two circle-shaped paths has been filled with 6 (the number of interpolation steps) other circle-shaped paths. Also note that the extension groups these shapes together.

Interpolacja pomiędzy dwoma różnymi ścieżkami

Gdy interpolacja jest wykonywana pomiędzy dwoma różnymi ścieżkami, program interpoluje kształt jednej ścieżki do drugiej. W wyniku tego otrzymuje się płynne przejście z jednej ścieżki do drugiej z regularnością określoną przez liczbę kroków interpolacji.

Dla przykładu weźmy następujące dwie ścieżki:

An example image

Now, select the two paths, and run the Interpolate extension. The result should be like this:

An example image

Jak można zauważyć powyżej, przestrzeń pomiędzy okrągłym kształtem a trójkątnym, została wypełniona sześcioma ścieżkami z przejściem kształtu od jednej do drugiej ścieżki.

When using the Interpolate extension on two different paths, the position of the starting node of each path is important. To find the starting node of a path, select the path, then choose the Node Tool so that the nodes appear and press TAB. The first node that is selected is the starting node of that path.

Popatrz na obrazek znajdujący się poniżej. Jest on identyczny, jak w poprzednim przykładzie, ale są wyświetlone węzły. Węzły wyświetlone na zielono są węzłami początkowymi.

An example image

Poprzedni przykład (teraz wyświetlany poniżej) został wykonany przy użyciu tych węzłów początkowych.

An example image

Zaobserwuj zmiany podczas lustrzanego odbijania trójkątnego kształtu, gdy węzeł początkowy jest w innej pozycji:

An example image An example image

Metoda interpolacji

One of the parameters of the Interpolate extension is the Interpolation Method. There are 2 interpolation methods implemented, and they differ in the way that they calculate the curves of the new shapes. The choices are either Interpolation Method 1 or 2.

W powyższym przykładzie została użyta metoda nr 2 i jej wynik jest następujący:

An example image

Teraz porównamy to z metodą nr 1:

An example image

Ten poradnik nie obejmuje swoim zakresem opisu różnic w sposobie przeliczania liczb przez te metody, tak więc wypróbuj te metody i zastosuj tę, która Ci najbardziej odpowiada.

Wykładnik

Parametr wykładnik odpowiada za odstępy pomiędzy krokami interpolacji. Wartość 0 daje w rezultacie równy odstęp pomiędzy kopiami.

Tutaj znajduje się wynik innego podstawowego przykładu z wykładnikiem 0.

An example image

Ten sam przykład z wykładnikiem 1:

An example image

z wykładnikiem 2:

An example image

i z wykładnikiem -1:

An example image

When dealing with exponents in the Interpolate extension, the order that you select the objects is important. In the examples above, the star-shaped path on the left was selected first, and the hexagon-shaped path on the right was selected second.

Zobacz wynik, gdy kształt po prawej został zaznaczony jako pierwszy. Wykładnik w tym przykładzie był ustawiony na 1:

An example image

Powiel ścieżki końcowe

This parameter defines whether the group of paths that is generated by the extension includes a copy of the original paths that interpolate was applied on.

Modelowanie

This parameter is one of the neat functions of the interpolate extension. It tells the extension to attempt to change the style of the paths at each step. So if the start and end paths are different colors, the paths that are generated will incrementally change as well.

To jest przykład użycia funkcji „Modelowanie” na wypełnieniu ścieżki:

An example image

Modelowanie oddziałuje także na kontur ścieżki:

An example image

Ścieżka w punkcie początkowym i końcowym nie musi być taka sama, ale:

An example image

Stosowanie interpolacji do imitowania nieregularnych gradientów

It is not possible in Inkscape (yet) to create a gradient other than linear (straight line) or radial (round). However, it can be faked using the Interpolate extension and Interpolate Style. A simple example follows — draw two lines of different strokes:

An example image

Użyj interpolacji pomiędzy tymi dwoma liniami, aby utworzyć gradient:

An example image

Podsumowanie

As demonstrated above, the Inkscape Interpolate extension is a powerful tool. This tutorial covers the basics of this extension, but experimentation is the key to exploring interpolation further.