Inkscape tutorial: Elements of design

Deze handleiding demonstreert de elementen en ontwerpbeginselen die normaal aan kunststudenten aangeleerd worden om de verschillende aspecten in kunst te begrijpen. Dit is geen exclusieve lijst, dus voeg toe, haal uit en combineer om deze handleiding meer omvattend te maken.

An example image

Ontwerpbeginselen

De volgende elementen zijn de bauwstenen van een ontwerp.

Lijn

Een lijn is gedefinieerd als een merkteken met lengte en richting, gemaakt door een punt dat langs een oppervlak beweegt. Een lijn kan variëren in lengte, breedte, richting, kromming en kleur. Een lijn kan tweedimensionaal (een potloodlijn op papier) of impliciet 3D zijn.

An example image

Vorm

Een vorm wordt gemaakt wanneer lijnen elkaar snijden en een ruimte omgeven. Een verandering in kleur of schaduw kan een vorm definiëren. Vormen kunnen verdeeld worden in verschillende types: geometrisch (vierkant, driehoek, cirkel) of organisch (onregelmatig).

An example image

Grootte

Grootte refereert naar variaties in de proporties van objecten, lijnen of vormen. Er is zowel werkelijke als veronderstelde variatie in objectgrootte.

An example image

Ruimte

Ruimte zijn de lege of open gebieden tussen, rond, boven, onder of in objecten. Vormen worden bepaald door de ruimte rondom en binnenin ze. Ruimte wordt vaak drie- of tweedimensionaal genoemd. Positieve ruimte wordt gevuld door een vorm. Negatieve ruimte omgeeft een vorm.

An example image

Kleur

Kleur is het gepercipieerde karakter van een oppervlak overeenkomstig de golflente van het reflecterende licht. Kleur heeft drie dimensies: tint (ander woord voor kleur, aangeduid door zijn naam zoals rood of geel), verzadiging (hoeveelheid kleur) en intensiteit (helder of mat).

An example image

Textuur

Textuur is hoe een oppervlak aanvoelt (actuele textuur) of eruit ziet (veronderstelde textuur). Texturen worden beschreven door woorden als ruw, zijde- of kiezelachtig.

An example image

Helderheid

Helderheid is hoe donker of licht iets eruit ziet. Veranderingen in helderheid worden bereikt door zwart of wit aan de kleur toe te voegen. Clair-obscur gebruikt helderheid in afbeeldingen voor het dramatisch verhogen van contrasten in een compositie.

An example image

Ontwerpprincipes

De principes gebruiken de ontwerpelementen om een compositie te maken.

Balans

Balans is het gevoel van visuele gelijkheid in vorm, helderheid, kleur, etc. Balans kan symmetrisch of asymmetrisch zijn. Objecten, helderheid, kleuren, texturen, vormen, etc. kunnen gebruikt worden voor de balans in een compositie.

An example image

Contrast

Contrast is de nevenschikking van tegengestelde elementen.

An example image

Klemtoon

Klemtoon wordt gebruikt om bepaalde delen van het kunstwerk te accentueren en je aandacht te trekken. Het middelpunt van de aandacht of focaal punt is de plaats in een werk waar je oog het eerst naar kijkt.

An example image

Proportie

Proportie beschrijft de grootte, plaats of hoeveelheid van een ding in vergelijking met een ander.

An example image

Patroon

Een patroon wordt gemaakt door het steeds herhalen van een element (lijn, vorm of kleur).

An example image

Gradatie

Gradatie in grootte en richting zorgt voor een lineair perspectief. Gradatie in kleur van warm naar koud en toon van donker naar licht produceert een atmosferisch perspectief. Gradatie kan voor interesse in en beweging van een vorm zorgen. Een gradatie van donker naar licht laat het oog bewegen langs de vorm.

An example image

Compositie

Compositie is de combinatie van verschillende elementen in een geheel.

An example image

Bibliografie

Dit is een gedeeltelijke bibliografie die gebruikt is voor het maken van dit document.

Special thanks to Linda Kim (http://www.coroflot.com/redlucite/) for helping me (http://www.rejon.org/) with this tutorial. Also, thanks to the Open Clip Art Library (http://www.openclipart.org/) and the graphics people have submitted to that project.