Inkscape tutorial: Kaligrafia

bulia byak, buliabyak@users.sf.net a josh andler, scislac@users.sf.net

Jeden z mnohých nástrojov, ktoré sú k dispozícii v programe Inkscape je aj kaligrafický nástroj. Tento návod vám pomôže oboznámiť sa s tým, ako funguje a naučí vás niektoré základné techniky kaligrafického umenia.

Na posúvanie stránky použite Ctrl+šípky,koliesko myši alebo ťahanie stredným tlačidlom. O ďalších základných úkonoch, akými sú vytváranie objektov, označenie a posúvanie, sa dozviete v návode Základy v ponuke Pomocník > Návody.

História a štýly

Ak pozriete v slovníku definíciu, zistíte, že kaligrafia znamená „ozdobné písmo“ alebo „umelecké písmo alebo krasopis“. Podstata kaligrafie spočíva v umení vytvorenia krásneho alebo elegantného rukopisu. To môže znieť zastrašujúco, ale s trochou praxe môže každý zvládnuť základy tohto umenia.

Najstaršie formy kaligrafie sa datujú do doby jaskynných malieb. Až do roku 1440, kedy bol vynájdený tlačiarenský lis, sa kaligrafia využívala na písanie kníh a ďalších publikácií. Pisári museli ručne prepísať každú kópiu všetkých kníh a publikácií. Na písanie sa používalo husacie pero a atrament na materiály ako je pergamen. Medzi najčastejšie používané štýly písania patria štýly Rustic, Carolingian, Blackletter atď. Miesto, kde sa v súčasnosti môže bežný človek najčastejšie stretnúť s kaligrafiou, sú asi svadobné oznámenia a pozvánky.

Existujú tri hlavné štýly kaligrafie:

Tento návod je zameraný viac na západnú kaligrafiu ako na ostatné dva štýly, pri ktorých sa používa štetec (miesto atramentového pera), čo nie je spôsob akým náš kaligrafický nástroj v súčasnosti funguje.

Oproti pisárom z minulosti máme jednu obrovskú výhodu, ktorou je príkaz Vrátiť späť: Keď urobíte chybu, nie je celá stránka zničená. Kaligrafický nástroj tiež umožňuje niektoré techniky, ktoré by nebolo možné použiť pri klasickom písaní atramentovým perom.

Hardvér

Najlepšie výsledky dosiahnete, ak použijete tablet (napr. Wacom). Vďaka flexibilite nášho nástroja môžete dokonca aj pomocou myši vytvoriť jednoduchšiu kaligrafiu, no pri pokročilejšom písaní budete mať problémy s vytvorením rýchlych ťahov.

Inkscape je schopný využiť funkcie tabletu citlivosť na tlak a sklon pera. Funkcie citlivosti sú v normálnom stave vypnuté, pretože je ich potrebné najskôr nastaviť. Nezabudnite tiež, že kaligrafické písanie pomocou atramentového pera nie je veľmi citlivé na tlak narozdiel od štetca.

If you have a tablet and would like to utilize the sensitivity features, you will need to configure your device. This configuration will only need to be performed once and the settings are saved. To enable this support you must have the tablet plugged in prior to starting inkscape and then proceed to open the Input Devices... dialog through the Edit menu. With this dialog open you can choose the preferred device and settings for your tablet pen. Lastly, after choosing those settings, switch to the Calligraphy tool and toggle the toolbar buttons for pressure and tilt. From now on, Inkscape will remember those settings on startup.

Kaligrafické pero programu Inkscape môže byť citlivé na rýchlosť ťahu (pozri „Stenčovanie“ nižšie), takže ak používate myš, bude pravdepodobne potrebné nastaviť tento parameter na nulu.

Možnosti kaligrafického nástroja

Kaligrafický nástroj zapnete stlačením Ctrl+F6, tiež stlačením klávesy C alebo kliknutím na jeho ikonu na nástrojovej lište. Na hornej lište si môžete všimnúť 7 volieb: Šírka a Stenčovanie; Uhol a Fixácia; Zakončenie; Chvenie a Hmotnosť a odpor. Sú tu tiež dve tlačidlá na zapnutie citlivosti na tlak a sklon pera tabletu.

Šírka a stenčovanie

Táto dvojica ovláda šírku vášho pera. Hrúbka sa môže meniť od 1 do 100 a (v predvolenom nastavení) meria sa v jednotkách v pomere k veľkosti okna úprav, ale nezávisle na mierke zobrazenia. Táto jednotka bola zvolená, pretože fyzická „merná jednotka“ v kaligrafii je podľa rozsahu pohybu vašej ruky a preto je vhodné mať hrúbku hrotu vášho pera v konštantnom pomere k veľkosti „kresliacej plochy“ a nie od skutočných jednotiek, ktoré by boli závislé na mierke zobrazenia. Toto správanie je voliteľné a tí, ktorí chcú miesto neho používať absolútne jednotky bez ohľadu na mierku zobrazenia, si ho môžu zmeniť. Ak sa chcete prepnúť do tohto režimu, použite zaškrtávacie pole na stránke s nastaveniami nástroja (môžete ju otvoriť dvojitým kliknutím na tlačidlo nástroja).

Vzhľadom na to, že šírka sa mení často, môžete ju nastaviť aj bez toho, aby ste prešli na lištu. Použite ľavú a pravú šípku na klávesnici alebo hrúbku z tabletu, ktorý podporuje funkciu citlivosť na tlak. Tieto šípky fungujú aj počas kreslenia, takže môžete postupne meniť hrúbku uprostred ťahu.

An example image

Šírka pera môže tiež závisieť od rýchlosti pohybu, ktorá mení parameter stenčovanie. Tento parameter môže nadobúdať hodnoty v rozsahu od -100 do 100; nula znamená, že hrúbka je nezávislá od rýchlosti pohybu, kladné hodnoty rýchlejší ťah stenčujú a záporné hodnoty rýchlejší ťah rozširujú. Predvolená hodnota 10 znamená mierne stenčovanie rýchlych ťahov. Tu je niekoľko príkladov, ktoré boli nakreslené s hodnotami hrúbka=20 a uhol=90:

An example image

Len tak pre zábavu nastavte šírku a stenčovanie na 100 (maximum) a kreslite trhanými pohybmi. Dostanete naturalistické útvary podobné neurónom:

An example image

Uhol a fixácia

Po šírke je druhým najdôležitejším parametrom uhol. Je to uhol otočenia pera v stupňoch, mení sa od 0 (horizontálna poloha) po 90 (proti smeru hodinových ručičiek do vertikálnej polohy) alebo po -90 (v smere hodinových ručičiek do vertikálnej polohy). Všimnite si, že ak zapnete citlivosť tabletu na sklon pera, parameter uhla zošedne a uhol bude určený podľa sklonu pera tabletu.

An example image

Each traditional calligraphy style has its own prevalent pen angle. For example, the Uncial hand uses the angle of 25 degrees. More complex hands and more experienced calligraphers will often vary the angle while drawing, and Inkscape makes this possible by pressing up and down arrow keys or with a tablet that supports the tilt sensitivity feature. For beginning calligraphy lessons, however, keeping the angle constant will work best. Here are examples of strokes drawn at different angles (fixation = 100):

An example image

Ako môžete vidieť, ťah je tenší, ak je kreslený rovnobežne s otočením pera a hrubší, ak je kreslený kolmo. Kladné uhly sú prirodzenejšie pre kaligrafiu písanú pravákmi.

The level of contrast between the thinnest and the thickest is controlled by the fixation parameter. The value of 100 means that the angle is always constant, as set in the Angle field. Decreasing fixation lets the pen turn a little against the direction of the stroke. With fixation=0, pen rotates freely to be always perpendicular to the stroke, and Angle has no effect anymore:

An example image

V typografickej reči maximálna fixácia, teda maximálny kontrast šírky (hore vľavo), predstavuje antický rukopis ako napríklad Times alebo Bodoni (pretože ich vzhľad je napodobeninou historických kaligrafov). Nulová fixácia, teda nulový kontrast (hore vpravo), na druhej strane pripomína moderný rukopis ako napríklad Helvetica.

Chvenie

Tremor is intended to give a more natural look to the calligraphy strokes. Tremor is adjustable in the Controls bar with values ranging from 0 to 100. It will affect your strokes producing anything from slight unevenness to wild blotches and splotches. This significantly expands the creative range of the tool.

An example image

Chvenie a hmotnosť

Na rozdiel od šírky a uhla tieto dva posledné parametre definujú „pocit“ z nástroja miesto vzhľadu, preto sa nedajú v tomto návode ilustrovať. Aby ste o nich získali predstavu, bude najlepšie, ak si ich sami vyskúšate.

Odpor predstavuje odpor papiera, ktorý kladie pri pohybe pera. Predvolené nastavenie je na minimum (0) a zníženie tohto parametra spôsobí to, že papier bude „klzký“: v prípade, že je hmotnosť pera veľká, pero má tendenciu utekať do ostrých zákrut, keď je hmotnosť nulová, začne sa sa pero aj pri malých pohyboch krútiť.

Vo fyzike je hmotnosť to, čo spôsobuje zotrvačnosť. Väčšia hmotnosť pri kaligrafickom nástroji programu Inkscape spôsobí väčšie oneskorenie za kurzorom myši a tým sa v ťahu vyhladzujú ostré prudké zmeny pohybu a trhnutia. Predvolená hodnota tohto nastavenia je malá (2), preto je nástroj rýchly a reaktívny. Ak chcete pero spomaliť a dosiahnuť plynulejšie ťahy, zvýšte túto hodnotu.

Príklady kaligrafie

Teraz, keď už poznáte základné možnosti nástroja, môžete sa pokúsiť vytvoriť naozajstnú kaligrafiu. Ak toto umenie ešte nepoznáte, vezmite si nejakú dobrú knihu a študujte ju spolu s programom Inkscape. V tejto časti si ukážeme niekoľko jednoduchých príkladov.

Predtým, než začnete kresliť písmená, vytvorte si dve vodiace čiary. Ak chcete písať so sklonom, vytvorte si dve šikmé vodiace čiary, napríklad takto:

An example image

Potom zvoľte mierku zobrazenia tak, aby vodiace čiary čo najviac zodpovedali vášmu prirodzenému pohybu ruky, nastavte šírku a uhol a môžte ísť na to!

Probably the first thing you would do as a beginner calligrapher is practice the basic elements of letters — vertical and horizontal stems, round strokes, slanted stems. Here are some letter elements for the Uncial hand:

An example image

Niekoľko užitočných rád:

Tu je niekoľko ukážok hotových písmen:

An example image

Zhrnutie

Kaligrafia nie je len zábava, je to hlboko duchovné umenie, ktoré môže zmeniť váš pohľad na všetko, čo robíte a vidíte. Kaligrafický nástroj programu Inkscape môže slúžiť len ako skromný úvod. Aj napriek tomu je veľmi príjemný na hranie a môže byť užitočný aj v reálnom prevedení. Užite si ho!