Inkscape tutorial: Grundlæggende

Denne gennemgang demonstrerer det grundlæggende ved Inkscape. Dette er et almindeligt Inkscape-dokument du kan vise, redigere kopiere fra eller gemme.

Den grundlæggende gennemgang dækker navigation på lærredet, håndtering af dokumenter, figurværktøjet, markeringsteknikker, omdannelse af objekter med objektvælgeren, gruppering, indstilling af streg og udfyldning, justering og z-orden (placering af objekter på z-aksen). For mere avancerede emner kan du læse de andre gennemgange i menuen Hjælp.

Panorering på lærredet

Der er mange måder at panorere (rulle) på lærredet. Prøv at trykke på Ctrl+piletaster for at rulle lærredet med tastaturet. (Prv dette nu for at rulle ned i dette dokument.) Du kan også trække i lærredet med midterste museknap. Eller, du kan bruge rullebjælkerne (tryk Ctrl+B for at vise eller skjule dem). Hjulet på din mus virker også til lodret rulning; tryk Shift og musehjul for at rulle vandret.

Zoom ind og ud

Den letteste måde at zoome på er, ved at trykke på - og + (eller =)-tasterne. Du kan også bruge Ctrl+midterklik eller Ctrl+højreklik for at zoome ind, Shift+midterklik eller Shift+højreklik for at zoome ud, eller drej musehjulet med Ctrl. Eller du kan klikke i zoom-feltet (i nederste højre hjørne af dokumentvinduet), skrive en præcis zoomværdi i % og trykke på Enter. Vi har også zoom-værtøjet i væktøjskassen til venstre, der lader dig zoome i et område ved at trykke omkring det.

Inkscape opbevarer også en historik med de forskellige zoom-niveauer du har brugt i arbejdet på det aktuelle dokument. Tryk på `-tasten for at gå tilbage til den forrige zoom-faktor, eller Shift+` for at gå frem.

Inkscape-værktøjer

Den lodrette værktøjslinje i venstre side, viser Inkscapes tegne- og redigeringsværktøjer. I vinduets verste del, under menuen, findes Kommandoværktøjslinjen med generelle kommadoknapper og Værktøjskontrollinjen med kontroller der er specifikke for hvert værktøj. Statuslinjen i bunden af vinduet, viser nyttige vink og beskeder, mens du arbejder.

Mange arbejdsrutiner er til rådighed via tastaturgenveje. Vælg Hjælp > Tastaturgenveje og mus for at se den komplette oversigt.

Oprettelse og håndtering af dokumenter

To create a new empty document, use File > New or press Ctrl+N. To create a new document from one of Inkscape's many templates, use File > New from Template... or press Ctrl+Alt+N

To open an existing SVG document, use File > Open (Ctrl+O). To save, use File > Save (Ctrl+S), or Save As (Shift+Ctrl+S) to save under a new name. (Inkscape may still be unstable, so remember to save often!)

Inkscape bruger SVG (Scalable Vector Graphics) formatet til sine filer. SVG er en åben standard, der er understttet af meget grafik-software. SVG filer er baseret på XML og kan redigeres med enhver tekst- eller XML-editor (foruden Inkscape, selvflgelig). Udover SVG, kan Inkscape også importere og eksportere flere andre formater (EPS, PNG).

Inkscape opens a separate document window for each document. You can navigate among them using your window manager (e.g. by Alt+Tab), or you can use the Inkscape shortcut, Ctrl+Tab, which will cycle through all open document windows. (Create a new document now and switch between it and this document for practice.) Note: Inkscape treats these windows like tabs in a web browser, this means the Ctrl+Tab shortcut only works with documents running in the same process. If you open multiple files from a file browser or launch more than one Inkscape process from an icon it will not work.

Oprettelse af figurer

Nu er det tid til nogle lækre figurer! Klik på firkantværktøjet i værktøjslinjen, (eller tryk på F4) og klik og træk, enten i et nyt tomt dokument eller lige her:

An example image

As you can see, default rectangles come up blue, with a black stroke (outline), and fully opaque. We'll see how to change that below. With other tools, you can also create ellipses, stars, and spirals:

An example image

Disse værktøjer under et, kaldes figurværktøjer. Hver figur du opretter viser en eller flere diamant-formede håndtag; prv at trække i dem for at se hvordan figuren reagerer. En figurs værktøjskontrollinje er en anden måde at finjustere formen. Disse kontroller påirker de markerede figurer (dvs. dem der vises håndtag på og sætter de standardindstillinger nye figurer oprettes med.

For at fortryde din sidste handling, trykker du Ctrl+Z. (Eller, hvis du skifter mening igen, kan du annullér fortryd den fortrudte handling, ved at trykke Shift+Ctrl+Z.)

At flytte, skalere og rotere

Det mest brugte værktøj i Inkscape er Markeringsværktøjet. Klik påden verste knap (den med pilen) i værktøjslinjen, eller tryk på F1 eller mellemrumstasten. Nu kan du vælge ethvert objekt på lærredet. Klik påfirkanten nedenunder.

An example image

Du kan nu se otte pileformede håndtag omkring objektet. Nu kan du:

Klik nu påfirkanten igen. Håndtagene ændrer sig. Du kan nu:

Mens objektet er markeret, kan du også bruge tekstfelterne i værktøjskontrollinjen (over lærredet) for at indstille eksakte værdier for koordinater (X og Y) og markeringens størrelse (W and H).

Transformering med tastaturgenveje

En af Inkscapes fremmeste egenskaber i forhold til andre vektorgrafik-programmer, er den store vægt der er lagt på tilgængelighed via tastaturgenveje. Der er stort set ikke den kommando eller handling der ikke er mulig at benytte vha. tastaturet. At transformere objekter er ingen undtagelse.

You can use the keyboard to move (arrow keys), scale (< and > keys), and rotate ([ and ] keys) objects. Default moves and scales are by 2 px; with Shift, you move by 10 times that. Ctrl+> and Ctrl+< scale up or down to 200% or 50% of the original, respectively. Default rotates are by 15 degrees; with Ctrl, you rotate by 90 degrees.

Den mest anvendelige pixelstørrelse-tranformation er dog tilgængelig vha. Alt med transformationstasterne. For eksempel, Alt+piletaster flytter markeringen med én pixel ved det aktuelle zoom-niveau (dvs. med en skærmpixel, hvilket ikke må forveksles med px-enheden, som er et SVG-længdemål, uafhængigt af zoom). Dette betyder at hvis du zoomer ind, vil et tryk med Alt+piletast resultere i en mindre absolut flytning som stadig ser ud som et skub med en pixel på din skærm. Det er således muligt at placere objekter med vilkårlig præcision, blot ved at zoome ind eller ud som på påkrævet.

På tilsvarende vis, skalerer Alt+> og Alt+< markeringen sådan at dens synlige størrelse ændres med en skærmpixel og Alt+[ og Alt+] roterer den sådan, at punktet fjernest fra centerpunktet, flyttes med en skærmpixel.

Bemærk: Linux-brugere opnå muligvis ikke de forventede resultater med Alt+pil og et par andre tastaturgenveje, hvis vindueshåndteringen fanger disse tastekombinationer før de når Inkscape-programmet. En mulig lsning er at ændre indstillingerne for vindueshåndteringen.

Flere markeringer

Du kan markere et hvilket som helst antal objekter samtidigt ved at trykke Shift+klik. Eller du kan trække omkring objekterne du vil markere. Dette kaldes gummibåndsmarkering. (Markeringsværktøjet viser et gummibånd når du trækker fra et blankt område på lærredet. Trykker du på Shift før du begynder at trække, viser Inkscape altid gummibåndet.) Øv dig ved at markere alle tre objekter herunder:

An example image

Prv nu at bruge gummibåndet (ved at trække eller Shift+trække) s�du vælger de to ellipser, men ikke firkanten:

An example image

Hvert individuelt objekt indenfor markeringen viser en markeringsindikator — som standard en stiplet rektangulær ramme. Disse indikatorer gør det let at se hvilke objekter der blev valgt og hvilke der ikke blev valgt. For eksempel, hvis du vælger begge ellipser og firkanten, ville det uden indikatorer, være svært at se om ellipserne blev markeret eller ej.

At Shift+klikke på et markeret objekt, fjerner markeringen. Vælg alle tre objekter herover, brug så Shift+klik for at fjerne markeringen af begge ellipser, så til sidst kun firkanten er markeret.

Tryk på Esc fjerner markeringen af alle markerede objekter. Ctrl+A markerer alle objekter i det aktuelle lag (hvis ikke du har oprettet nogen lag, er dette det samme som at vælge alle objekter i dokumentet).

Gruppering

Flere objekter kan kombineres til en gruppe. En gruppe opfrer sig som et enkelt objekt når du trækker i det eller transformerer det. Herunder er de tre objekter til venstre uafhængige. De samme tre objekter er grupperet til højre. Prøv at trække i gruppen.

An example image

For at oprette en gruppe, markerer du et eller flere objekter og trykker på Ctrl+G. For at afgruppere et eller flere objekter markeres de og du trykker på Ctrl+U. Grupper kan også grupperes præcis som alle andre objekter. Den slags rekursive grupper kan have vilkårlig dybde. Man kan dog, med Ctrl+U, kun afgruppere den verste gruppering i en markering. Du er ndt til at trykke Ctrl+U gentagne gange for fuldstændigt at afgruppere en dyb gruppe i gruppe.

Du er ikke ndvendigvis tvunget til at afgruppere en gruppe hvis du vil redigere et objekt i en gruppe. Du kan blot Ctrl+klik påobjektet, så markeres det alene og gre redigerbart, eller Shift+Ctrl+klik påflere objekter (i eller udenfor grupper) for at markere flere objekter på tværs af grupper. Prv at flytte eller transformere de individuelle figurer i gruppen (herover til højre) uden at afgruppere den. Afmarkér så gruppen og markér den igen for at konstatere at objekterne stadig befinder sig i gruppen.

Udfyldning og streg

Probably the simplest way to paint an object some color is to select an object, and click a swatch in the palette below the canvas to paint it (change its fill color). Alternatively, you can open the Swatches dialog from the View menu (or press Shift+Ctrl+W), select an object, and click a swatch to paint it (change its fill color).

Endnu stærkere er dialogen Udfyldning og streg (Shift+Ctrl+F). Markér figuren herunder og åbn Udfyldning og streg-dialogen.

An example image

Du kan se at dialogen har tre faneblade: Udfyldning, Stregfarve og Stregstil. Fanebladet Udfyldning lader dig redigere det markerede objekts udfyldning (det indre). Ved at bruge knapperne lige under fanebladet, kan du vælge udfyldningstyper, inklusiv ingen udfyldning (knappen med krydset), enkel farveudfyldning, såvel som lineære eller radiære overgange. I ovenstående figur er udfyldningen enkel farve aktiveret.

Længere nede kan du se en samling af farvevælgere, hver vælger i sit eget faneblad: RGB, CMYK, HSL, og farvehjul. Den mest bekvemme er måske farvehjulet, hvor du kan rotere trekanten for at vælge farven påfarvehjulet og så vælge farvetonen i trekanten. Alle farvevælgere har en glider der indstiller uigennemsigtigheden alfa for de markerede objekter.

Hver gang du markerer et objekt, opdateres farvevælgeren så den viser den aktuelle udfyldning og streg for det markerede objekt (når flere objekter er markeret, viser dialogen deres gennemsnitsfarve gennemsnits-farve). Leg med disse prver eller opret dine egne:

An example image

Ved at bruge streg-fanebladet, kan du fjerne stregen (omridset) pået objekt eller give det en hvilken som helst farve eller gennemsigtighed:

An example image

Det sidste faneblad, Stregstil, lader dig indstille bredde og andre parametre ved streg:

An example image

Til sidst, i stedet for enkel farve, kan du bruge overgange til udfyldning og/eller streger:

An example image

Når du skifter fra enkel farve til overgang, bruger den oprettede gradient den forrige enkle farve, gående fra ugennemsigtig til gennesigtig. Skift til overgangsværktøjet (Ctrl+F1) for at trække overgangshåndtagene — kontrollerne forbundet med linjer der definerer retningen og længden af overgangen. Når et af overgangs-kontrollerne aktiveres (fremhævet med blåt), anvendes den valgte farve på det markerede objekt.

En anden bekvem måde at ændre et objekts farve på er at bruge farvevælgeren (F7). Klik et hvilken som helst sted påtegningen med farvevælgeren og den valgte farve tildeles det markerede objekts udfyldning (Shift+klik tildeler stregfarve).

Duplikering, justering, fordeling

En af de mest almindelige manipulationer er duplikering af et objekt (Ctrl+D). Den duplikerede kopi placeres præcis ovenover originalen og og markeres så du kan trække den vha. med musen eller med piletaster. Prv at at fylde linjen med kopier af dette sorte kvadrat:

An example image

Chances are, your copies of the square are placed more or less randomly. This is where the Align and Distribute dialog (Shift+Ctrl+A) is useful. Select all the squares (Shift+click or drag a rubberband), open the dialog and press the “Center on horizontal axis” button, then the “Make horizontal gaps between objects equal” button (read the button tooltips). The objects are now neatly aligned and distributed equispacedly. Here are some other alignment and distribution examples:

An example image

Z-rækkeflge

The term z-order refers to the stacking order of objects in a drawing, i.e. to which objects are on top and obscure others. The two commands in the Object menu, Raise to Top (the Home key) and Lower to Bottom (the End key), will move your selected objects to the very top or very bottom of the current layer's z-order. Two more commands, Raise (PgUp) and Lower (PgDn), will sink or emerge the selection one step only, i.e. move it past one non-selected object in z-order (only objects that overlap the selection count, based on their respective bounding boxes).

Øv dig i at bruge disse kommandoer ved vende z-rækkeflgen påobjekterne herunder, sådan at den ellipsen længst til venstre befinder sig verst og den længst til højre er i bunden:

An example image

En meget nyttig markerings-genvej er Tab-tasten. Hvis intet er markeret, markerer den det nederst objekt. Ellers markerer den objektet over det markerede i z-rækkeflgen. Shift+Tab fungerer omvendt, hvor der startes fra det verste objekt og nedad. Eftersom objekter du opretter fjes til toppen af z-rækkeflgen, vil et tryk på Shift+Tab når intet er markeret, bekvemt markere objektet du oprettede sidst. Øv dig med Tab og Shift+Tab-tasterne påstakken af ellipser herover.

Markering under og træk i markering

Hvad gr du hvis objektet du skal bruge er skjult bag et andet objekt? Du kan stadig se bunden af objektet hvis det verste er delvist gennemsigtigt, men hvis du klikker på det, vælges det verste objekt, ikke det nederste du skal bruge.

Dette er hvad Alt+klik bruges til. Frst vælger Alt+klik det verste objekt ligesom et almindeligt klik. Imidlertid vælger det næste Alt+klik påsamme sted, det næste objekt under det verste. Næste klik vælger objektet trinnet længere nede osv. På den måde gennemlber flere Alt+klik i træk, hele z-rækkeflgen fra top til bund påklik-punktet. Når det nederste objekt når, vil næste Alt+klik naturligvis begynde forfra i z-rækkeflgen og igen markere det verste objekt.

[If you are on Linux, you might find that Alt+click does not work properly. Instead, it might be moving the whole Inkscape window. This is because your window manager has reserved Alt+click for a different action. The way to fix this is to find the Window Behavior configuration for your window manager, and either turn it off, or map it to use the Meta key (aka Windows key), so Inkscape and other applications may use the Alt key freely.]

Det er alt sammen meget fint, men så snart du har markeret et objekt-under-overfladen-objekt, hvad kan du så gøre med det? Du kan bruge tasterne til at transformere det og du kan trække i markeringshåndtagene. Imidlertid vil det at trække i objektet nulstille markeringen til det verste objekt påny (sådan er klik og tr� designet til at fungere — det markerer det verste objekt under markren frst og trækker derpåmarkeringen). For at fortælle Inkscape der skal trækkes i den aktuelle markering uden at markere noget som helst andet, brug da Alt+træk. Dette flytter den aktuelle markering, ligegyldigt hvorhen du trækker musen.

Øv Alt+klik og Alt+tr� på de to brune figurer under den grønne gennemsigtige firkant:

An example image

Selecting similar objects

Inkscape can select other objects similar to the object currently selected. For example, if you want to select all the blue squares below first select one of the blue squares, and use Edit > Select Same > Fill Color from the menu. All the objects with a fill color the same shade of blue are now selected.

An example image

In addition to selecting by fill color, you can select multiple similar objects by stroke color, stroke style, fill & stroke, and object type.

Konklusion

Dette afslutter den grundlæggende gennemgang. Inkscape har meget mere at byde påend det, men med teknikkerne beskrevet her, vil du allerede nu være i stand til at oprette simpel men brugbar grafik. Du kan læse den avancerede gennemgang og de andre gennemgange, hvis du vil læse mere, i Hjælp > Gennemgange.