Inkscape tutorial: Napredne tehnike

Ta vodič zajema urejanje oblike in vozlišč, prostoročno risanje in risanje krivulj bezier, urejanje poti, matematične operacije, zamikanje, poenostavljanje, uporabo besedil.

Pomikajte se navzdol s Ctrl+smerniki, miškinim koleščkom ali potegom s srednjim gumbom. Za osnove ustvarjanja predmetov, izbiranje in preoblikovanje si oglejte osnovnega vodiča v Pomoč > Vodiči.

Metode lepljenja

Potem ko ste nekaj predmetov skopirali (Ctrl+C) ali izrezali (Ctrl+X) na odložišče, jih lahko z običajnim ukazom prilepi (Ctrl+V) vlepite pod miškin kazalec, ali v središče okna, če je kazalec izven njega. Predmeti na odložišču si sicer zapomnijo svoja izvirna mesta, kamor jih lahko vplepite z ukazom Prilepi naravnost (Ctrl+Alt+V).

S kombinacijo Shift+Ctrl+V lahko prilepite slog, torej slog prvega predmeta z odložišča uporabite na trenutno izbranem. "Slog" obsega vse nastavitve polnjenja, poteze in pisave, ne pa lastnosti značilnih za posamezne like, kot je na primer število kotov večkotnika.

Drug nabor ukazov, Prilepi velikost, spremeni merilo izbire, da ta ustreza želenemu atributu velikosti predmetov na odložišču. Obstaja več ukazov za lepljenje velikosti: Prilepi velikost, Prilepi širino, Prilepi višino, Prilepi velikost ločeno, Prilepi širino ločeno in Prilepi višino ločeno.

Prilepi velikost spremeni merilo celega izbora, da se ta ujema s skupno velikostjo predmetov na odložišču. Prilepi širino/Prilepi višino spremenita merilo celi izbiri vodoravno/navpično, da se ta ujema s širino/višino predmetov na odložišču. Ti ukazi spoštujejo zaklep razmerja stranic na nadzorni vrstici Izbirnika (med poljema Š in V), tako da je ob pritisnjeni ključavnici drugi dimenziji izbranega predmeta spremenjeno merilo v enaki meri; sicer ostane druga dimenzija nespremenjena. Ukazi, ki vsebujejo še “ločeno”, delujejo podobno zgoraj opisanim ukazom, le da spremenijo merilo vsakemu izbranemu predmetu posebej, da se ujema z velikostjo/širino/višino predmetov na odložišču.

Clipboard is system-wide - you can copy/paste objects between different Inkscape instances as well as between Inkscape and other applications (which must be able to handle SVG on the clipboard to use this).

Risanje prostoročnih in običajnih črt

Najlažji način za stvaritev poljubne oblike je, da jo narišete z orodjem za prostoročno risanje - svinčnikom (F6):

An example image

Za pravilnejše oblike je orodje za bezier krivulje - pero (Shift+F6):

An example image

With the Pen tool, each click creates a sharp node without any curve handles, so a series of clicks produces a sequence of straight line segments. click and drag creates a smooth Bezier node with two collinear opposite handles. Press Shift while dragging out a handle to rotate only one handle and fix the other. As usual, Ctrl limits the direction of either the current line segment or the Bezier handles to 15 degree increments. Pressing Enter finalizes the line, Esc cancels it. To cancel only the last segment of an unfinished line, press Backspace.

V obeh orodjih pritisk na "a" pokaže sidra prikaza na obeh koncih izbrane poti, tako da jo lahko nadaljujete, namesto da začenjate novo; ali pa jo zaključite, tako da povežete nasprotni sidri.

Urejanje poti

Za razliko od orodij, ki ustvarijo like, orodji za prostoročno risanje in risanje krivulj ustvarita tako imenovane poti. Pot je zaporedje odsekov črt ali krivulj, ki ima - kot vsak drug predmet - poljubno polnilo in obris. V nasprotju z liki lahko poti preurejamo tako, da poljubno premikamo katerakoli vozlišča, ne le vnaprej določenih ročic. Izberite naslednjo pot z izbirnikom in nato izberite orodje za urejanje vozlišč (F2):

An example image

You will see a number of gray square nodes on the path. These nodes can be selected by click, Shift+click, or by dragging a rubberband - exactly like objects are selected by the Selector tool. You can also click a path segment to automatically select the adjacent nodes. Selected nodes become highlighted and show their node handles - one or two small circles connected to each selected node by straight lines. The ! key inverts node selection in the current subpath(s) (i.e. subpaths with at least one selected node); Alt+! inverts in the entire path.

Paths are edited by dragging their nodes, node handles, or directly dragging a path segment. (Try to drag some nodes, handles, and path segments of the above path.) Ctrl works as usual to restrict movement and rotation. The arrow keys, Tab, [, ], <, > keys with their modifiers all work just as they do in selector, but apply to nodes instead of objects. You can add nodes anywhere on a path by either double clicking or by Ctrl+Alt+click at the desired location.

You can delete nodes with Del or Ctrl+Alt+click. When deleting nodes it will try to retain the shape of the path, if you desire for the handles of the adjacent nodes to be retracted (not retaining the shape) you can delete with Ctrl+Del. Additionally, you can duplicate (Shift+D) selected nodes. The path can be broken (Shift+B) at the selected nodes, or if you select two endnodes on one path, you can join them (Shift+J).

A node can be made cusp (Shift+C), which means its two handles can move independently at any angle to each other; smooth (Shift+S), which means its handles are always on the same straight line (collinear); symmetric (Shift+Y), which is the same as smooth, but the handles also have the same length; and auto-smooth (Shift+A), a special node that automatically adjusts the handles of the node and surrounding auto-smooth nodes to maintain a smooth curve. When you switch the type of node, you can preserve the position of one of the two handles by hovering your mouse over it, so that only the other handle is rotated/scaled to match.

Ročico vozlišča lahko tudi popolnoma skrajšate s Ctrl+klikom nanjo. Če dvema sosednjima vozliščema skrajšate ročici, postane odsek poti med njima ravna črta. Če želite spet izvleči ročico, jo Shift+potegnite iz vozlišča.

Podpoti in združevanje

Pot lahko obsega več podpoti. Podpot je zaporedje povezanih vozlišč. Tako ni treba, da so vsa vozlišča v poti povezana. Tri podpoti spodaj levo pripadajo eni sestavljeni poti; iste tri podpoti na desni so neodvisni predmeti:

An example image

Vendar pa sestavljena pot ni isto kot skupina. Je enoten predmet, izberemo ga lahko le v celoti. Če izberete zgornji levi predmet in preklopite na orodje za vozlišča, boste videli vozlišča po vseh treh podpoteh. Na desni lahko urejate le vsako pot posebej.

Inkscape zna sestaviti poti v sestavljeno pot (Ctrl+K) in razstaviti sestavljeno pot v ločene podpoti (Shift+Ctrl+K). Poskusite te ukaze na gornjih primerih. Ker ima predmet lahko le eno polnilo in obrobo, dobi sestavljena pot slog prvega, tj. najnižjega predmeta.

Če sestavljate prekrivajoče poti s polnilom, bo na mestih, kjer se poti prekrivajo, polnilo izginilo:

An example image

To je najlažji način za ustvarjanje objektov z luknjami. Za močnejše operacije s potmi si oglejte "Matematične operacije" spodaj.

Pretvarjanje v poti

Any shape or text object can be converted to path (Shift+Ctrl+C). This operation does not change the appearance of the object but removes all capabilities specific to its type (e.g. you can't round the corners of a rectangle or edit the text anymore); instead, you can now edit its nodes. Here are two stars - the left one is kept a shape and the right one is converted to path. Switch to node tool and compare their editability when selected:

An example image

Še več, tudi vsaka poteza je lahko obrisana, tj. pretvorjena v pot ("obris"). Prvi predmet spodaj je izvirna pot (brez polnila, črna črta), drugi pa je pretvorjen v pot (črno polnilo, brez obrisa) z ukazom Poteza v pot:

An example image

Matematične operacije

Ukazi v meniju Pot vam omogočajo sestavljanje dveh ali več predmetov z matematičnimi operacijami:

An example image

Bližnjice za te ukaze spominjajo na aritmetični pomen teh matematičnih operacij (Unija je dodajanje, Razlika je odštevanje,...). Razlika in Odvzem delujeta le na dveh izbranih predmetih, ostali pa na poljubnem številu predmetov hkrati. Rezultat vedno prevzame slog najnižjega predmeta.

Rezultat Odvzema spominja na Sestavljanje (glej zgoraj), a doda vozlišča na mestih, kjer se poti sekajo. Razlika med Deljenjem in Izrezom poti je, da Deljenje izreže celoten spodnji predmet po poti zgornjega, Izrez poti pa izreže le obris spodnjega predmeta in odstrani polnilo (to je prikladno za razrez nezapolnjenih potez na koščke).

Razširjenje in zožanje

Inkscape zna tudi brez raztegovanja razširiti in zožati oblike. To naredi z zamikanjem predmetove poti, t.j. vzporednim premikom vsake točke poti. Ustrezna ukaza sta Razširi (Ctrl+() in Zožaj (Ctrl+)). Spodaj vidite izvirno pot (rdeča) in več poti, ki so razširjenja ali zožanja:

An example image

Običajna raba teh ukazov ustvari pot (in pretvori tudi izvorni predmet v pot). Pogosteje nam koristi Dinamični zamik (Ctrl+J), ki ustvari predmet s premično ročico, ki nadzoruje razdaljo odmika. Izberite spodnji predmet, preklopite na orodje za vozlišča in preknite ročice:

An example image

Predmet, ki je dinamičen zamik svojega izvirnika, si zapomni izvorno pot, tako da se natančnost ne izgublja z večkratnim spreminjanjem. Ko ste končali, ga lahko vedno pretvorite nazaj v pot.

Še bolj udoben je povezan zamik, ki deluje podobno kot dinamičen, le da je povezan z neko drugo potjo, ki pa jo lahko še vedno urejate. Iz ene izvorne poti lahko ustvarite praktično neomejeno število povezanih zamikov. Spodaj vidite rdečo izvorno pot in en povezan zamik s črnim polnilom in brez obrisa, ter drugi povezan zamik brez polnila s črno črto.

Select the red object and node-edit it; watch how both linked offsets respond. Now select any of the offsets and drag its handle to adjust the offset radius. Finally, note how you can move or transform the offset objects independently without losing their connection with the source.

An example image

Poenostavljanje

Glavna uporaba ukaza Poenostavi (Ctrl+L) je zmanjšanje števila vozlišč na poti, ob približnem ohranjanju oblike. To je koristno pri prostoročnih poteh, ki so včasih bolj zapletene, kot bi bilo treba. Spodaj levo je oblika narisana prostoročno, desno pa njen poenostavljeni dvojnik. Izvirna pot ima 28 vozlišč, poenostavljena pa 17. Poenostavljena je zato gladkejša in lažje ji urejamo vozlišča.

An example image

Količina poenostavljanja (ali grobost) je odvisna od velikosti izbire. Zato bo, če izberete pot, skupaj s kakim večjim predmetom, ta agresivneje poenostavljena, kot če bi jo izbrali samo. Ta ukaz je tudi pospešen. To pomeni, da če večkrat zaporedoma in s kratkimi presledki (manj kot pol sekunde) pritisnete Ctrl+L, bo agresivnost vsakič večja. Po krajšem premoru bo agresivnost spet privzeta. Z uporabo poseševanja je enostavna natančna uporaba poenostavljanja.

Besides smoothing freehand strokes, Simplify can be used for various creative effects. Often, a shape which is rigid and geometric benefits from some amount of simplification that creates cool life-like generalizations of the original form - melting sharp corners and introducing very natural distortions, sometimes stylish and sometimes plain funny. Here's an example of a clipart shape that looks much nicer after Simplify:

An example image

Ustvarjanje besedil

Inkscape je sposoben urejati daljša in zapletena besedila, hkrati pa je priročen pri ustvarjanju kratkih besednih predmetov, kot so naslovi, oglasi, logotipi, diagrami, nalepke,... V tem delu bomo na kratko predstavili te možnosti.

Ustvarjanje besedilnega predmeta je enostavno - izberete orodje za besedila (F8), kliknete nekam v dokument in pišete. Za spreminjanje pisave, sloga in velikosti odprite pogovorno okno Besedilo in pisava (Shift+Ctrl+T). Tam lahko besedilo tudi pišete v posebno okence, kar je včasih lažje, kot pa neposredno na platno (če nič drugega, to okence podpira kopiranje in lepljenje iz sistemskega odložišča, ter sprotno preverjanje črkovanja).

Like other tools, Text tool can select objects of its own type - text objects -so you can click to select and position the cursor in any existing text object (such as this paragraph).

Ena pogostejših operacij pri oblikovanju besedila je popravljanje razmikov med črkami in črtami. Kot vedno imamo tudi za to priročne bližnjice: Alt+< in Alt+>. S tem spremenite razmik med črkami v trenutni vrstici tako, da se dolžina vrstice spremeni za eno točko pri trenutnem pogledu. Večina besedil z velikostjo pisave večjo od običajne izgleda bolje, če jo malce stisnemo. Tu imamo primer:

An example image

Stisnjena različica bi bila boljši naslov, a še vedno ni popolna: presledki med črkami niso enakomerni. "a" in "t" sta recimo predaleč narazen, medtem ko sta "t" in "i" preblizu. Količina takšnih slabih presledkov je odvisna od kakovosti uporabljene pisave, a celo pri najboljših boste našli pare črk, ki jih bo potrebno popraviti.

V Inkscapu je to enostavno; enostavno premaknite kazalec za urejanje besedila med željeni črki in uporabite Alt+smerne tipke, da premaknete črko na desni od kazalca. Še enkrat isti naslov, to pot z ročno popravljenimi razmaki:

An example image

Poleg premikanja črk levo in desno z ukazi Alt+levo ali Alt+desno jih lahko zamaknete tudi gor in dol, če pritisnete Alt+gor ali Alt+dol. Poskusite te kombinacije na kateremkoli odstavku tega vodiča.

An example image

Of course you could just convert your text to path (Shift+Ctrl+C) and move the letters as regular path objects. However, it is much more convenient to keep text as text - it remains editable, you can try different fonts without removing the kerns and spacing, and it takes much less space in the saved file. The only disadvantage to the “text as text” approach is that you need to have the original font installed on any system where you want to open that SVG document.

Podobno kot razmik med črkami lahko prilagajate tudi razmik med vrsticami. Poskusite Ctrl+Alt+< in Ctrl+Alt+> na kateremkoli odstavku tega vodiča. S tem spremenite razmike tako, da se celotna višina predmeta spremeni za 1 točko pri trenutnem pogledu. Kot tudi pri Izbirniku, hkratno držanje Shifta podeseteri učinek.

Urejevalnik XML

Inkscapovo najmočnejše orodje je Urejevalnik XML (Shift+Ctrl+X). Prikazuje celotno XML drevo dokumenta in vedno odraža trenutno stanje. V njem lahko urejate vašo risbo in opazujete spremembe, lahko pa v njem tudi prilagajate lastnosti in rezultat takoj vidite na platnu. To je tudi najboljše orodje za spoznavanje SVGja, saj omogoča nekatere trike, ki jih ne morete opraviti z običajnimi orodji.

Zaključek

Ta vodič pokaže le del vseh zmogljivosti Inkscapa. Upamo, da vam je bil všeč. Ne bojte se eksperimentiranja in svoje stvaritve delite z drugimi. Za več informacij, najnovejše različice in nadaljno pomoč s strani uporabnikov in razvijalcev obiščite www.inkscape.org.