Inkscape tutorial: Tracing bitmaps

Inkscape vsebuje tudi orodje za prerisovanje rastrskih slik v <path> elemente vaših SVG risb. Ta vodič vam bo pomagal pri spoznavanju tega orodja.

Ta verzija Inkscapa uporablja prerisovalni rastrski pogon Potrace (potrace.sourceforge.net), ki ga je napisal Peter Selinger. V prihodnosti bo Inkscape verjetno podpiral tudi druge prerisovalne programe, zaenkrat pa to orodje popolnoma zadostuje našim potrebam.

Vedeti morate, da orodje za prerisovanje ni namenjeno točni reprodukciji originalne slike; prav tako ni namenjeno izdelavi končnih izdelkov, saj to ni naloga orodij za prerisovanje. Prerisovalna orodja so namenjena samodejnemu ustvarjanju skupka krivulj - nekakšne skice, ki jo lahko uporabite kot osnovo za vaš izdelek.

Potrace predela črnobelo rastrsko sliko v skupek krivulj. Za Potrace trenutno obstajajo trije tipi filtrov za uvažanje, ki rastrsko sliko spremenijo v Potracu uporabne podatke.

Načeloma velja, da temnejši kot je raster, boljše rezultate bo pokazal Potrace. Več prerisovanja pomeni večjo obremenitev za procesor računalnika in <path> element bo precej večji. Najbolje je, da najprej eksperimentirate z bolj svetlimi slikami, nato pa postopoma preidete na temnejše ter s tem dosežete željeno kompleksnost dobljene poti.

Prerisovanje uporabite tako, da naložite ali uvozite sliko, jo označite in izberete Pot > Preriši raster ali pritisnete Shift+Alt+B.

An example image

Na voljo so vam trije filtri:

Ta filter uporabi seštevek vrednosti rdeče, zelene in modre (oziroma odtenkov sive) barve posamezne točke za orientacijo, ali naj posamezno točko smatra kot črno ali belo. Prag lahko nastavite od 0,0 (črna) do 1,0 (bela). Višji kot je prag, manjše je število točk, ki jih orodje prepozna kot \u201cbele\u201d, in vmesna slika bo postala temnejša.

An example image

Ta filter za hitro zaznavanje izoklin podobnega kontrasta uporablja algoritem za zaznavanje robov, ki ga je razvil J. Canny. Rezultat tega postopka je vmesna slika, ki bo manj podobna originalu kot pa vmesna slika, ki bi jo naredil filter Prag svetlosti, vendar pa bo nudila informacije o krivuljah, ki jih drugače ne bi dobili. Prag pri tem filtru (0,0 \u2013 1,0) nastavlja prag svetlosti, ki določa, ali bo točka ob kontrastnem robu vključena v rezultat ali ne. Ta izbira določa temnost in debelino robov vmesne poti.

An example image

Rezultat tega filtra je vmesna slika, ki je precej različna od ostalih dveh, vendar je zelo uporabna. Namesto izoklin, svetlosti ali kontrasta ta postopek najde robove, kjer se spremeni barva, celo pri enaki svetlosti ali kontrastu. Nastavitev Število barv določa koliko barv bi bilo v izhodni sliki, če bi bil vmesni raster v barvah. Črna oz. bela se določa na podlagi lihega ali sodega indeksa.

An example image

Preizkusite vse tri filtre in opazujte različne rezultate, ki jih dajo različni tipi vhodnih slik. Za nekatere slike je najbolj primeren en filter, za druge pa kak drug.

Ko je proces prerisovanja končan, na dobljeni poti preizkusite tudi ukaz Pot > Poenostavi (Ctrl+L), in tako zmanjšajte število vozlišč. To bo dobljeno pot naredilo lažjo za urejanje. Tu je tipičen preris Starca, ki igra kitaro.

An example image

Poglejte veliko število vozlišč na poti. Po ukazu Pot > Poenostavi bo tipičen rezultat izgledal tako:

An example image

Poenostavljena pot je malce bolj približna in groba, vendar je slika zato precej enostavnejša za urejanje. Zapomnite si tudi, da to ni kopija slike, temveč le skupek krivulj, ki so vam lahko v pomoč pri risanju.