Inkscape tutorial: Tips and Tricks

Bài hướng dẫn này sẽ giới thiệu cho bạn nhiều mẹo mực mà người dùng đã thực hiện cùng Inkscape, cũng như một số tính năng "ẩn" có thể giúp bạn tăng tốc độ làm việc.

Radial placement with Tiled Clones

It's easy to see how to use the Create Tiled Clones dialog for rectangular grids and patterns. But what if you need radial placement, where objects share a common center of rotation? It's possible too!

If your radial pattern only needs to have 3, 4, 6, 8, or 12 elements, then you can try the P3, P31M, P3M1, P4, P4M, P6, or P6M symmetries. These will work nicely for snowflakes and the like. A more general method, however, is as follows.

Chọn phép đối xứng P1 (di chuyển đơn giản) và bổ sung vào phép di chuyển này bằng cách chuyển sang thẻ Dời chỗ và đặt Mỗi hàng/Dời chỗ YMỗi cột/Dời chỗ X thành -100%. Giờ tất cả các bản sao sẽ được sắp chồng lên nhau tại vị trí gốc. Cuối cùng, ta chuyển sang thẻ Xoay và đặt một góc xoay cho các cột, rồi tạo mẫu có 1 hàng và nhiều cột. Ví dụ, đây là một mẫu được tạo ra bằng 1 đường thẳng nằm ngang, có 30 cột, mỗi cột xoay góc 6 độ:

An example image

Để tạo ra 1 cái đồng hồ từ hình này, bạn chỉ việc cắt ra hoặc phủ lên phần giữa một hình tròn trắng (bỏ liên kết giữa các bản sao trước khi để thực hiện các phép toán tập hợp lên chúng)

Khi dùng cả hàng và cột, bạn có thể tạo ra nhiều hiệu ứng thú vị hơn. Có một mẫu 10 cột và 8 hàng, góc xoay là 2 độ đối với hàng và 18 độ đối với cột. Mỗi nhóm đường ở đây là 1 “cột”, do vậy các nhóm xoay 18 độ so với nhau; đối với các cột, các đường riêng biệt khác nhau 2 độ:

An example image

In the above examples, the line was rotated around its center. But what if you want the center to be outside of your shape? Just click on the object twice with the Selector tool to enter rotation mode. Now move the object's rotation center (represented by a small cross-shaped handle) to the point you would like to be the center of the rotation for the Tiled Clones operation. Then use Create Tiled Clones on the object. This is how you can do nice “explosions” or “starbursts” by randomizing scale, rotation, and possibly opacity:

An example image

How to do slicing (multiple rectangular export areas)?

Create a new layer, in that layer create invisible rectangles covering parts of your image. Make sure your document uses the px unit (default), turn on grid and snap the rects to the grid so that each one spans a whole number of px units. Assign meaningful ids to the rects, and export each one to its own file (File > Export PNG Image (Shift+Ctrl+E)). Then the rects will remember their export filenames. After that, it's very easy to re-export some of the rects: switch to the export layer, use Tab to select the one you need (or use Find by id), and click Export in the dialog. Or, you can write a shell script or batch file to export all of your areas, with a command like:

inkscape -i area-id -t filename.svg

for each exported area. The -t switch tells it to use the remembered filename hint, otherwise you can provide the export filename with the -e switch. Alternatively, you can use the Extensions > Web > Slicer extensions, or Extensions > Export > Guillotine for similar results.

Chuyển sắc phi tuyến

Phiên bản 1.1 của SVG không hỗ trợ các chuyển sắc phi tuyến (tức là chuyển sắc có chuyển đổi màu không đồng nhất). Tuy nhiên, bạn có thể giả lập các chuyển sắc loại này bằng chuyển sắc nhiều pha.

Start with a simple two-stop gradient (you can assign that in the Fill and Stroke dialog or use the gradient tool). Now, with the gradient tool, add a new gradient stop in the middle; either by double-clicking on the gradient line, or by selecting the square-shaped gradient stop and clicking on the button Insert new stop in the gradient tool's tool bar at the top. Drag the new stop a bit. Then add more stops before and after the middle stop and drag them too, so that the gradient looks smooth. The more stops you add, the smoother you can make the resulting gradient. Here's the initial black-white gradient with two stops:

An example image

Và đây là rất nhiều chuyển sắc nhiều pha “phi tuyến” (hãy tìm hiểu chúng trong Bộ sửa Chuyển sắc):

An example image

Chuyển sắc tròn lệch tâm

Các chuyển sắc tròn không nhất thiết phải đối xứng. Chọn công cụ Chuyển sắc, kéo chốt nằm giữa của một chuyển sắc elip khi giữ Shift. Thao tác này sẽ di chuyển chốt tiêu điểm hình chữ x của chuyển sắc ra khỏi vị trí chính giữa. Khi bạn không cần hiệu ứng này nữa, bạn có thể đính tiêu điểm trở lại bằng cách kéo nó gần về chính giữa.

An example image

Sắp hàng vào giữa trang

To align something to the center or side of a page, select the object or group and then choose Page from the Relative to: list in the Align and Distribute dialog (Shift+Ctrl+A).

Làm sạch tài liệu

Many of the no-longer-used gradients, patterns, and markers (more precisely, those which you edited manually) remain in the corresponding palettes and can be reused for new objects. However if you want to optimize your document, use the Clean up Document command in File menu. It will remove any gradients, patterns, or markers which are not used by anything in the document, making the file smaller.

Các tính năng ẩn và Bộ sửa XML

The XML editor (Shift+Ctrl+X) allows you to change almost all aspects of the document without using an external text editor. Also, Inkscape usually supports more SVG features than are accessible from the GUI. The XML editor is one way to get access to these features (if you know SVG).

Thay đổi đơn vị đo trên thước kẻ

In the default template, the unit of measure used by the rulers is mm. This is also the unit used in displaying coordinates at the lower-left corner and preselected in all units menus. (You can always hover your mouse over a ruler to see the tooltip with the units it uses.) To change this, open Document Properties (Shift+Ctrl+D) and change the Display units on the Page tab.

Đóng dấu

Để tạo ra nhiều bản sao của 1 đối tượng trong tài liệu, hãy dùng phương pháp đóng dấu. Chỉ việc di chuyển đối tượng (hoặc co giãn hay xoay nó), và trong khi vẫn giữ chuột, bạn nhấn Phím cách. Thao tác này giống như “đóng dấu” xuống tài liệu, với hình dạng của đối tượng chính là con dấu. Bạn có thể lặp đi lặp lại thao tác này nhiều lần.

Các mẹo sử dụng công cụ Bút

Với công cụ Bút (Bezier), bạn có các tuỳ chỉnh sau để kết thúc đường nét hiện tại:

Lưu ý rằng khi đường nét chưa hoàn thiện (tức là nét có màu xanh lục, và đoạn đang vẽ màu đỏ) nó chưa tồn tại dưới dạng đối tượng trong tài liệu của bạn. Vì thế, để xoá nó, hãy dùng Esc (xoá toàn bộ đường nét) hoặc Backspace (xoá đoạn cuối cùng đang vẽ trong đường nét chưa hoàn chỉnh) thay vì lệnh Huỷ bước.

Để thêm 1 đường nét thành phần cho 1 đường nét có sẵn, chọn đường nét đó và bắt đầu vẽ khi giữ Shift từ 1 điểm bất kỳ. Tuy nhiên, nếu bạn muốn vẽ tiếp thêm vào nét đang có, bạn không cần phải giữ Shift; chỉ việc bắt đầu vẽ từ 1 nút cuối bên trong đường nét đang chọn.

Nhập các giá trị Unicode

While in the Text tool, pressing Ctrl+U toggles between Unicode and normal mode. In Unicode mode, each group of 4 hexadecimal digits you type becomes a single Unicode character, thus allowing you to enter arbitrary symbols (as long as you know their Unicode codepoints and the font supports them). To finish the Unicode input, press Enter. For example, Ctrl+U 2 0 1 4 Enter inserts an em-dash (—). To quit the Unicode mode without inserting anything press Esc.

You can also use the Text > Glyphs dialog to search for and insert glyphs into your document.

Dùng lưới để vẽ biểu tượng

Suppose you want to create a 24x24 pixel icon. Create a 24x24 px canvas (use the Document Preferences) and set the grid to 0.5 px (48x48 gridlines). Now, if you align filled objects to even gridlines, and stroked objects to odd gridlines with the stroke width in px being an even number, and export it at the default 96dpi (so that 1 px becomes 1 bitmap pixel), you get a crisp bitmap image without unneeded antialiasing.

Xoay đối tượng

When in the Selector tool, click on an object to see the scaling arrows, then click again on the object to see the rotation and skew arrows. If the arrows at the corners are clicked and dragged, the object will rotate around the center (shown as a cross mark). If you hold down the Shift key while doing this, the rotation will occur around the opposite corner. You can also drag the rotation center to any place.

Hoặc, bạn có thể xoay đối tượng bằng bàn phím thông qua phím [] (mỗi lần 15 độ) hoặc Ctrl+[Ctrl+] (mỗi lần 90 độ). Cặp phím [] kết hợp với phím Alt cho phép ta xoay các góc nhỏ theo mức điểm ảnh.

Đổ bóng

To quickly create drop shadows for objects, use the Filters > Shadows and Glows > Drop Shadow... feature.

You can also easily create blurred drop shadows for objects manually with blur in the Fill and Stroke dialog. Select an object, duplicate it by Ctrl+D, press PgDown to put it beneath original object, place it a little to the right and lower than original object. Now open Fill And Stroke dialog and change Blur value to, say, 5.0. That's it!

Đặt văn bản theo đường nét

Để đặt văn bản dọc theo 1 đường nét, chọn văn bản và đường nét rồi chọn lệnh Để trên đường nét từ trình đơn Văn bản. Văn bản sẽ bắt đầu từ đầu đường nét. Nói chung, bạn nên tạo riêng một đường nét để đặt văn bản lên trên đó, hơn là dùng các thành phần khác có sẵn trong tài liệu — việc này cho phép bạn dễ điều khiển hơn, mà không làm ảnh hưởng tới các thành phần khác trong bản vẽ.

Chọn đối tượng gốc

Nếu bạn có văn bản nằm trên đường nét, một đối tượng dời hình liên kết, hoặc một bản sao, có thể việc chọn các đối tượng/đường nét gốc sẽ trở nên khó khăn vì có thể chúng nằm ngay phía dưới hoặc/và bị khoá. Tổ hợp phím Shift+D sẽ giúp bạn thực hiện việc chọn chúng; chọn văn bản, đối tượng dời hình liên kết, hoặc bản sao, và nhấn Shift+D để chuyển vùng chọn sang đối tượng đường nét, hình gốc tương ứng.

Khôi phục cửa sổ

When moving documents between systems with different resolutions or number of displays, you may find Inkscape has saved a window position that places the window out of reach on your screen. Simply maximise the window (which will bring it back into view, use the task bar), save and reload. You can avoid this altogether by unchecking the global option to save window geometry (Inkscape Preferences, Interface > Windows section).

Xuất Độ trong suốt, Chuyển sắc và PostScript

PostScript or EPS formats do not support transparency, so you should never use it if you are going to export to PS/EPS. In the case of flat transparency which overlays flat color, it's easy to fix it: Select one of the transparent objects; switch to the Dropper tool (F7 or d); make sure that the Opacity: Pick button in the dropper tool's tool bar is deactivated; click on that same object. That will pick the visible color and assign it back to the object, but this time without transparency. Repeat for all transparent objects. If your transparent object overlays several flat color areas, you will need to break it correspondingly into pieces and apply this procedure to each piece. Note that the dropper tool does not change the opacity value of the object, but only the alpha value of its fill or stroke color, so make sure that every object's opacity value is set to 100% before you start out.