Inkscape tutorial: Tipy a triky

Tento návod vám predstaví rozličné tipy a triky, ktoré používatelia objavili počas používania programu Inkscape a tiež „skryté vlastnosti“, ktoré zvýšia vašu produktivitu počas kreslenia.

Kruhové rozmiestnenie s dlaždicovými klonmi

Je ľahké použiť dialóg Vytvoriť dlaždicové klony na tvorbu obdĺžnikových mriežok a vzoriek. Ale čo ak potrebujete kruhové rozmiestnenie, pri ktorom objekty zdieľajú spoločný stred otáčania? Aj to je možné!

Ak má vaša radiálna vzorka mať 3, 4, 6, 8, alebo 12 prvkov, môžete skúsiť symetrie P3, P31M, P3M1, P4, P4M, P6 alebo P6M. Tieto sú vhodné pre snehové vločky a podobne. Predstavíme vám však o niečo všeobecnejší spôsob.

Vyberte symetriu P1 (jednoduché posunutie) a potom vynulujte posunutie na záložke Posun nastavením hodnôt posunov Na riadok/Posun Y a Na stĺpec/Posun X na -100%. Teraz budú všetky klony umiestnené presne na mieste originálu. Už zostáva len nastaviť nejaký uhol pootočenia o stĺpec na záložke Rotácia a následne vytvoriť vzorku s jedným riadkom a viacerými stĺpcami. Tu je vzorka zostavená z vodorovnej čiary s 30 stĺpcami, každý stĺpec je pootočený o 6 stupňov:

An example image

Na vyrobenie hodinového ciferníka z tohoto útvaru vám bude stačiť vyrezať alebo jednoducho prekryť strednú časť bielym kruhom (pred tým, než budete na klonoch vykonávať booleovské operácie ich rozpojte).

Viac zaujímavých efektov sa dá vytvoriť použitím riadkov a zároveň stĺpcov. Toto je vzorka s 10 stĺpcami a 8 riadkami, s pootočením o 2 stupne na riadok a 18 stupňov na stĺpec. Každá skupina riadkov tu je „stĺpcom“, takže skupiny sú 18 stupňov od seba; v každom stĺpci sú riadky 2 stupne od seba:

An example image

V predošlých príkladoch bola čiara otáčaná okolo svojho stredu. Ale čo ak chcete, aby bol stred mimo vášho útvaru? Stačí dvakrát kliknúť na objekt nástrojom výberu, aby ste sa dostali do režimu otáčania. Teraz presuňte stred otáčania objektu (ktorý predstavuje malý krížik) do bodu, kde by ste chceli mať stred otáčania operácie dlaždicových klonov. Potom na objekt použite príkaz Vytvoriť dlaždicové klony. Tak sa dajú robiť pekné „explózie“ alebo „hviezdice“ - pomocou náhodne generovaných hodnôt mierky, otočenia a prípadne krytia:

An example image

Ako na odrezávanie (viacero obdĺžnikových oblastí na export)?

Vytvorte novú vrstvu, v nej vytvorte neviditeľné obdĺžniky pokrývajúce časti obrázku. Skontrolujte, či sa v dokumente používa jednotka px (predvolená), zapnite mriežku a prichyťte obdĺžniky k mriežke tak, aby každý pokrýval celočíselný počet pixlov. Obdĺžnikom priraďte identifikátory (id) a exportujte každý obdĺžnik do samostatného súboru (Súbor > Exportovať obrázok PNG (Shift+Ctrl+E)). Obdĺžniky si potom budú pamätať názvy svojich súborov na export. Teraz je ľahké znovu exportovať niektoré z obdĺžnikov: prepnite sa na exportnú vrstvu, pomocou tabulátora vyberte obdĺžnik, ktorý potrebujete (môžete použiť hľadanie podľa ID), a v dialógu kliknite Export. Na exportovanie oblastí je tiež možné použiť shell skript alebo dávkový súbor s príkazom:

inkscape -i id-oblasti -t nazov_suboru.svg

pre každú exportovanú oblasť. Prepínač -t zabezpečí použitie zapamätaného názvu súboru, inak môžete vložiť názov súboru na export pomocou prepínača -e. Podobné výsledky dosiahnete aj pomocou nástroja Rozšírenia > Web > Výrezy alebo Rozšírenia > Export > Gilotína.

Nelineárne farebné prechody

Verzia 1.1 formátu SVG nepodporuje nelineárne farebné prechody (tie, ktoré majú nelineárne prechody medzi farbami). Môžete ich však emulovať pomocou prechodov s viacerými priehradkami.

Začnite jednoduchým prechodom s dvomi priehradkami (tie môžete pridať v dialógu Výplň a ťah alebo použiť nástroj farebný prechod). Teraz s nástrojom farebný prechod pridajte novú priehradku do stredu - buď dvojitým kliknutím na čiaru prechodu alebo vybraním priehradky prechodu v tvare štvorca a kliknutím na tlačidlo Vložiť novú priehradku hore v ovládacom paneli nástroja farebného prechodu. Novú priehradku trochu potiahnite. Potom pridajte ďalšie priehradky pred a za prostrednú priehradku a tiež ich posuňte, aby bol prechod hladký. Čím viac priehradiek pridáte, tým hladší bude výsledný prechod. Tu je základný čiernobiely prechod s dvomi priehradkami:

An example image

A tu sú rôzne „nelineárne“ viacpriehradkové prechody (preskúmajte ich v Editore prechodov):

An example image

Excentrické radiálne prechody

Radiálne prechody nemusia byť symetrické. V nástroji Prechod ťahajte prostredný bod elipsového prechodu so stlačeným klávesom Shift. Toto presunie páčku prechodu mimo jeho stred. Ak to nepotrebujete, môžete prilepiť intenzitu späť tým, že ho pretiahnete blízko k stredu.

An example image

Zarovnanie na stred alebo okraj strany

Ak chcete niečo zarovnať na stred alebo okraj stránky, vyberte objekt alebo skupinu a následne v dialógu Zarovnanie a umiestnenie (Ctrl+Shift+A) v ponuke Relatívne k: vyberiete možnosť Stránka

Vyčistenie dokumentu

Mnohé už nepoužívané prechody, vzorky a značky (presnejšie tie, ktoré ste ručne upravili) zostávajú v príslušných paletách a dajú sa použiť pre nové objekty. Ak však chcete optimalizovať svoj dokument, použite príkaz Vyčistiť dokument v ponuke Súbor. Všetky prechody, vzorky alebo značky, ktoré nie sú v dokumente využité sa odstránia a zmenší sa tak veľkosť súboru.

Skryté funkcie a XML editor

XML editor (Shift+Ctrl+X) vám umožňuje meniť takmer všetky vlastnosti dokumentu bez použitia externého textového editora. A Inkscape zvyčajne podporuje viac SVG vlastností ako vlastnosti dostupné z používateľského rozhrania. Pomocou XML editora máte prístup k týmto funkciám (ak poznáte formát SVG).

Zmena jednotiek pravítka

Jednotka pravítok v predvolenej šablóne je mm (milimeter). Je to tiež jednotka používaná pri zobrazovaní súradníc v ľavom dolnom rohu a je predvolená vo všetkých ponukách jednotiek. (Ukázaním myšou na pravítko zistíte aké jednotky pravítko používa.) Ak chcete zmeniť jednotku, otvorte Vlastnosti dokumentu (Ctrl+Shift+D) a zmeňte Štandardné jednotky na karte Stránka.

Pečiatkovanie

Na rýchle vytvorenie mnohých kópií objektu použite pečiatkovanie. Iba ťahajte objekt (alebo meňte jeho mierku či otáčajte), a počas držania stlačeného tlačidla myši stlačte medzerník. Tým zanecháte „pečiatku“ objektu. Môžete to opakovať ľubovoľný počet krát.

Triky pomocou pera

Dokončiť čiaru pomocou nástroja Pero (Bézier) môžete nasledujúcimi spôsobmi:

Všimnite si, že pokým je cesta nedokončená (zobrazuje sa ako zelená s novým úsekom červeným), zatiaľ neexistuje ako objekt v dokumente. Preto na zrušenie cesty použite buď Esc (zruší celú cestu) alebo Backspace (zruší posledný segment nedokončenej cesty), namiesto funkcie Späť.

Ak chcete pridať nový úsek do existujúcej cesty, vyberte cestu a začnite kresliť s klávesom Shift z niektorého bodu. Ak však chcete pokračovať v predlžovaní cesty, Shift nie je potrebný; iba začnite kresliť z jednej z koncových kotiev cesty.

Zadávanie hodnôt v Unicode

Stlačením Ctrl+U v nástroji text môžete prepnúť medzi Unicode a normálnym režimom. V režime Unicode sa každá skupina 4 napísaných šestnástkových číslic stane jedným znakom Unicode, teda môžete zadávať ľubovoľné symboly (pokiaľ viete ich Unicode kódy a vybrané písmo ich podporuje). Zadávanie znakov Unicode ukončíte stlačením Enter. Napríklad Ctrl+U 2 0 1 4 Enter vkladá dlhú pomlčku (—). Režim Unicode môžete ukončiť klávesom Esc bez toho, aby sa čokoľvek vložilo.

Môžete použiť aj dialógové okno Text > Grafémy na vyhľadanie a vloženie znakov do dokumentu.

Použitie mriežky na kreslenie ikon

Povedzme, že chcete vytvoriť ikonu s rozmerom 24x24 pixelov. Vytvorte 24x24 px plátno (použite Vlastnosti dokumentu) a nastavte mriežku na 0,5 px (čiary mriežky 48x48). Teraz ak zarovnáte vyplnené objekty na párne čiary mriežky a obtiahnuté objekty na nepárne čiary mriežky so šírkou ťahu párnym číslom a exportujete dokument pri predvolených 96 DPI (teda 1 px bude zodpovedať 1 pixlu bitmapy), dostanete ostrý bitmapový obrázok bez nepotrebného antialiasingu.

Otáčanie objektu

Keď používate nástroj Výber, kliknutím na objekt zobrazíte šípky na zmenu veľkosti, ďalším kliknutím zobrazíte šípky na otáčacie a skosenie. Ťahaním šípok na rohoch otáčate objekt okolo stredu. Ak počas otáčania podržíte kláves Shift, bude sa otáčať okolo protiľahlého rohu. Môžete tiež presunúť stred otáčania na ľubovoľné miesto.

Alebo môžete otáčať pomocou klávesnice stlačením [ a ] (o 15 stupňov) alebo Ctrl+[ a Ctrl+] (o 90 stupňov). Tie isté klávesy [] s klávesom Alt vykonávajú pomalé otáčanie po pixloch.

Tiene

Ak chcete rýchlo vytvoriť tiene objektov, použite funkciu Filtre > Tiene a žiary > Tieň....

Môžete jednoducho ručne vytvárať rozostrené tiene objektov pomocou dialógu Výplňa a ťah. Vyberte objekt, duplikujte ho pomocou Ctrl+D, stlačením PgDown ho umiestnite pod pôvodný objekt, posuňte ho trochu doľava a dolu oproti pôvodnému objektu. Teraz otvorte dialóg Výplň a ťah a zmeňte hodnotu Rozostrenia na povedzme 5,0. To je všetko!

Umiestnenie textu na cestu

Text pozdĺž krivky umiestnite tak, že vyberiete text aj krivku a vyberiete možnosť Umiestniť na cestu z ponuky Text. Text začne na začiatku cesty. Často sa oplatí vytvoriť samostatnú cestu na ktorú sa umiestni text namiesto umiestnenia ho na iný už nakreslený prvok — dá vám to väčšiu kontrolu bez nutnosti zložitých zmien v kresbe.

Výber originálu

Ak máte text na ceste, prepojený posun alebo klon, ich zdrojový objekt alebo cestu môže byť ťažké vybrať, pretože môže byť priamo pod ním, neviditeľný alebo uzamknutý. Zázračný kláves Shift+D vám pomôže; vyberte text, prepojený posun alebo klon a stlačením Shift+D vyberiete príslušnú cestu, zdroj posunu alebo originál klonu.

Vrátenie okna späť na viditeľnú obrazovku

Pri prenose dokumentov medzi systémami s odlišnými rozlíšeniami alebo iným počtom obrazoviek sa môže stať že Inkscape v súbore uloží polohu okna programu, ktorá sa nachádza mimo dosahu vašej obrazovky. Jednoducho maximalizujte okno (vráti sa späť na obrazovku, použite na to panel úloh), uložte dokument a znovu ho načítajte. Môžete sa tomu celkom vyhnúť ak vypnete voľbu ukladania rozmerov okna (Nastavenia Inkscape, časť Rozhranie > Okná).

Priesvitnosť, farebné prechody a export do PostScriptu

Formáty PostScript a EPS nepodporujú priesvitnosť, preto by ste ju nikdy nemali používať, ak budete exportovať do PS/EPS. V prípade rovnomernej priesvitnosti, ktorá prekrýva jednoduchú farbu je to jednoduché napraviť: Vyberte jeden z priesvitných objektov, vyberte nástroj Pipeta (F7 alebo d); uistite sa, že tlačidlo Krytie: Vybrať v ovládacom paneli nástroja Pipeta je deaktivované a kliknite na rovnaký objekt. Tým sa vyberie viditeľná farba a priradí sa späť objektu, ale tentoraz bez priesvitnosti. Opakujte to na všetkých priesvitných objektoch. Ak váš priesvitný objekt prekrýva viacero oblastí s rôznymi jednoduchými farbami, budete ho musieť podľa toho rozdeliť na časti a použiť uvedený postup na každú časť zvlášť. Všimnite i, že nástroj Pipeta nemení hodnotu krytia objektu, iba hodnotu alfa jeho farby výplne alebo ťahu, preto sa uistite, že hodnota krytia každého objektu je nastavená na 100 % predtým, než začnete.