Inkscape tutorial: Tipy a triky

Tento návod vám predstaví rozličné tipy a triky, ktoré používatelia objavili počas používania programu Inkscape a tiež „skryté vlastnosti“, ktoré zvýšia vašu produktivitu počas kreslenia.

Radial placement with Tiled Clones

It's easy to see how to use the Create Tiled Clones dialog for rectangular grids and patterns. But what if you need radial placement, where objects share a common center of rotation? It's possible too!

If your radial pattern only needs to have 3, 4, 6, 8, or 12 elements, then you can try the P3, P31M, P3M1, P4, P4M, P6, or P6M symmetries. These will work nicely for snowflakes and the like. A more general method, however, is as follows.

Vyberte symetriu P1 (jednoduché posunutie) a potom vynulujte posunutie na záložke Posun nastavením hodnôt posunov Na riadok/Posun Y a Na stĺpec/Posun X na -100%. Teraz budú všetky klony umiestnené presne na mieste originálu. Už zostáva len nastaviť nejaký uhol pootočenia o stĺpec na záložke Rotácia a následne vytvoriť vzorku s jedným riadkom a viacerými stĺpcami. Tu je vzorka zostavená z vodorovnej čiary s 30 stĺpcami, každý stĺpec je pootočený o 6 stupňov:

An example image

Na vyrobenie hodinového ciferníka z tohoto útvaru vám bude stačiť vyrezať alebo jednoducho prekryť strednú časť bielym kruhom (pred tým, než budete na klonoch vykonávať booleovské operácie ich rozpojte).

Viac zaujímavých efektov sa dá vytvoriť použitím riadkov a zároveň stĺpcov. Toto je vzorka s 10 stĺpcami a 8 riadkami, s pootočením o 2 stupne na riadok a 18 stupňov na stĺpec. Každá skupina riadkov tu je „stĺpcom“, takže skupiny sú 18 stupňov od seba; v každom stĺpci sú riadky 2 stupne od seba:

An example image

In the above examples, the line was rotated around its center. But what if you want the center to be outside of your shape? Just click on the object twice with the Selector tool to enter rotation mode. Now move the object's rotation center (represented by a small cross-shaped handle) to the point you would like to be the center of the rotation for the Tiled Clones operation. Then use Create Tiled Clones on the object. This is how you can do nice “explosions” or “starbursts” by randomizing scale, rotation, and possibly opacity:

An example image

Ako na odrezávanie (viacero obdĺžnikových oblastí na export)?

Vytvorte novú vrstvu, v nej vytvorte neviditeľné obdĺžniky pokrývajúce časti obrázku. Skontrolujte, či sa v dokumente používa jednotka px (predvolená), zapnite mriežku a prichyťte obdĺžniky k mriežke tak, aby každý pokrýval celočíselný počet pixlov. Obdĺžnikom priraďte identifikátory (id) a exportujte každý obdĺžnik do samostatného súboru (Súbor > Exportovať obrázok PNG (Shift+Ctrl+E)). Obdĺžniky si potom budú pamätať názvy svojich súborov na export. Teraz je ľahké znovu exportovať niektoré z obdĺžnikov: prepnite sa na exportnú vrstvu, pomocou tabulátora vyberte obdĺžnik, ktorý potrebujete (môžete použiť hľadanie podľa ID), a v dialógu kliknite Export. Na exportovanie oblastí je tiež možné použiť shell skript alebo dávkový súbor s príkazom:

inkscape -i id-oblasti -t nazov_suboru.svg

pre každú exportovanú oblasť. Prepínač -t zabezpečí použitie zapamätaného názvu súboru, inak môžete vložiť názov súboru na export pomocou prepínača -e. Podobné výsledky dosiahnete aj pomocou nástroja Rozšírenia > Web > Výrezy alebo Rozšírenia > Export > Gilotína.

Nelineárne farebné prechody

Verzia 1.1 formátu SVG nepodporuje nelineárne farebné prechody (tie, ktoré majú nelineárne prechody medzi farbami). Môžete ich však emulovať pomocou prechodov s viacerými priehradkami.

Start with a simple two-stop gradient (you can assign that in the Fill and Stroke dialog or use the gradient tool). Now, with the gradient tool, add a new gradient stop in the middle; either by double-clicking on the gradient line, or by selecting the square-shaped gradient stop and clicking on the button Insert new stop in the gradient tool's tool bar at the top. Drag the new stop a bit. Then add more stops before and after the middle stop and drag them too, so that the gradient looks smooth. The more stops you add, the smoother you can make the resulting gradient. Here's the initial black-white gradient with two stops:

An example image

A tu sú rôzne „nelineárne“ viacpriehradkové prechody (preskúmajte ich v Editore prechodov):

An example image

Excentrické radiálne prechody

Radiálne prechody nemusia byť symetrické. V nástroji Prechod ťahajte prostredný bod elipsového prechodu so stlačeným klávesom Shift. Toto presunie páčku prechodu mimo jeho stred. Ak to nepotrebujete, môžete prilepiť intenzitu späť tým, že ho pretiahnete blízko k stredu.

An example image

Zarovnanie na stred alebo okraj strany

Ak chcete niečo zarovnať na stred alebo okraj stránky, vyberte objekt alebo skupinu a následne v dialógu Zarovnanie a umiestnenie (Ctrl+Shift+A) v ponuke Relatívne k: vyberiete možnosť Stránka

Vyčistenie dokumentu

Mnohé už nepoužívané prechody, vzorky a značky (presnejšie tie, ktoré ste ručne upravili) zostávajú v príslušných paletách a dajú sa použiť pre nové objekty. Ak však chcete optimalizovať svoj dokument, použite príkaz Vyčistiť dokument v ponuke Súbor. Všetky prechody, vzorky alebo značky, ktoré nie sú v dokumente využité sa odstránia a zmenší sa tak veľkosť súboru.

Skryté funkcie a XML editor

XML editor (Shift+Ctrl+X) vám umožňuje meniť takmer všetky vlastnosti dokumentu bez použitia externého textového editora. A Inkscape zvyčajne podporuje viac SVG vlastností ako vlastnosti dostupné z používateľského rozhrania. Pomocou XML editora máte prístup k týmto funkciám (ak poznáte formát SVG).

Zmena jednotiek pravítka

In the default template, the unit of measure used by the rulers is mm. This is also the unit used in displaying coordinates at the lower-left corner and preselected in all units menus. (You can always hover your mouse over a ruler to see the tooltip with the units it uses.) To change this, open Document Properties (Shift+Ctrl+D) and change the Display units on the Page tab.

Pečiatkovanie

Na rýchle vytvorenie mnohých kópií objektu použite pečiatkovanie. Iba ťahajte objekt (alebo meňte jeho mierku či otáčajte), a počas držania stlačeného tlačidla myši stlačte medzerník. Tým zanecháte „pečiatku“ objektu. Môžete to opakovať ľubovoľný počet krát.

Triky pomocou pera

Dokončiť čiaru pomocou nástroja Pero (Bézier) môžete nasledujúcimi spôsobmi:

Všimnite si, že pokým je cesta nedokončená (zobrazuje sa ako zelená s novým úsekom červeným), zatiaľ neexistuje ako objekt v dokumente. Preto na zrušenie cesty použite buď Esc (zruší celú cestu) alebo Backspace (zruší posledný segment nedokončenej cesty), namiesto funkcie Späť.

Ak chcete pridať nový úsek do existujúcej cesty, vyberte cestu a začnite kresliť s klávesom Shift z niektorého bodu. Ak však chcete pokračovať v predlžovaní cesty, Shift nie je potrebný; iba začnite kresliť z jednej z koncových kotiev cesty.

Zadávanie hodnôt v Unicode

Stlačením Ctrl+U v nástroji text môžete prepnúť medzi Unicode a normálnym režimom. V režime Unicode sa každá skupina 4 napísaných šestnástkových číslic stane jedným znakom Unicode, teda môžete zadávať ľubovoľné symboly (pokiaľ viete ich Unicode kódy a vybrané písmo ich podporuje). Zadávanie znakov Unicode ukončíte stlačením Enter. Napríklad Ctrl+U 2 0 1 4 Enter vkladá dlhú pomlčku (—). Režim Unicode môžete ukončiť klávesom Esc bez toho, aby sa čokoľvek vložilo.

Môžete použiť aj dialógové okno Text > Grafémy na vyhľadanie a vloženie znakov do dokumentu.

Použitie mriežky na kreslenie ikon

Suppose you want to create a 24x24 pixel icon. Create a 24x24 px canvas (use the Document Preferences) and set the grid to 0.5 px (48x48 gridlines). Now, if you align filled objects to even gridlines, and stroked objects to odd gridlines with the stroke width in px being an even number, and export it at the default 96dpi (so that 1 px becomes 1 bitmap pixel), you get a crisp bitmap image without unneeded antialiasing.

Otáčanie objektu

When in the Selector tool, click on an object to see the scaling arrows, then click again on the object to see the rotation and skew arrows. If the arrows at the corners are clicked and dragged, the object will rotate around the center (shown as a cross mark). If you hold down the Shift key while doing this, the rotation will occur around the opposite corner. You can also drag the rotation center to any place.

Alebo môžete otáčať pomocou klávesnice stlačením [ a ] (o 15 stupňov) alebo Ctrl+[ a Ctrl+] (o 90 stupňov). Tie isté klávesy [] s klávesom Alt vykonávajú pomalé otáčanie po pixloch.

Tiene

Ak chcete rýchlo vytvoriť tiene objektov, použite funkciu Filtre > Tiene a žiary > Tieň....

Môžete jednoducho ručne vytvárať rozostrené tiene objektov pomocou dialógu Výplňa a ťah. Vyberte objekt, duplikujte ho pomocou Ctrl+D, stlačením PgDown ho umiestnite pod pôvodný objekt, posuňte ho trochu doľava a dolu oproti pôvodnému objektu. Teraz otvorte dialóg Výplň a ťah a zmeňte hodnotu Rozostrenia na povedzme 5,0. To je všetko!

Umiestnenie textu na cestu

Text pozdĺž krivky umiestnite tak, že vyberiete text aj krivku a vyberiete možnosť Umiestniť na cestu z ponuky Text. Text začne na začiatku cesty. Často sa oplatí vytvoriť samostatnú cestu na ktorú sa umiestni text namiesto umiestnenia ho na iný už nakreslený prvok — dá vám to väčšiu kontrolu bez nutnosti zložitých zmien v kresbe.

Výber originálu

Ak máte text na ceste, prepojený posun alebo klon, ich zdrojový objekt alebo cestu môže byť ťažké vybrať, pretože môže byť priamo pod ním, neviditeľný alebo uzamknutý. Zázračný kláves Shift+D vám pomôže; vyberte text, prepojený posun alebo klon a stlačením Shift+D vyberiete príslušnú cestu, zdroj posunu alebo originál klonu.

Vrátenie okna späť na viditeľnú obrazovku

Pri prenose dokumentov medzi systémami s odlišnými rozlíšeniami alebo iným počtom obrazoviek sa môže stať že Inkscape v súbore uloží polohu okna programu, ktorá sa nachádza mimo dosahu vašej obrazovky. Jednoducho maximalizujte okno (vráti sa späť na obrazovku, použite na to panel úloh), uložte dokument a znovu ho načítajte. Môžete sa tomu celkom vyhnúť ak vypnete voľbu ukladania rozmerov okna (Nastavenia Inkscape, časť Rozhranie > Okná).

Priesvitnosť, farebné prechody a export do PostScriptu

PostScript or EPS formats do not support transparency, so you should never use it if you are going to export to PS/EPS. In the case of flat transparency which overlays flat color, it's easy to fix it: Select one of the transparent objects; switch to the Dropper tool (F7 or d); make sure that the Opacity: Pick button in the dropper tool's tool bar is deactivated; click on that same object. That will pick the visible color and assign it back to the object, but this time without transparency. Repeat for all transparent objects. If your transparent object overlays several flat color areas, you will need to break it correspondingly into pieces and apply this procedure to each piece. Note that the dropper tool does not change the opacity value of the object, but only the alpha value of its fill or stroke color, so make sure that every object's opacity value is set to 100% before you start out.