Inkscape tutorial: Tips en trucs

Deze handleiding demonstreert verschillende tips en trucs die gebruikers leerden door het gebruik van Inkscape, alsook enkele “verborgen” features die je werk kunnen versnellen.

Radiale positionering met behulp van Tegelen met klonen

It's easy to see how to use the Create Tile Clones dialog for rectangular grids and patterns. But what if you need radial placement, where objects share a common center of rotation? It's possible too!

Indien je radiaal patroon slechts 3, 4, 6, 8, of 12 elementen bevat, probeer dan P3-, P31M-, P3M1-, P4-, P4M-, P6- of P6M-symmetrie. Deze geven een mooi resultaat voor sneeuwvlokken en dergelijke. Dit is echter een meer algemene methode.

Kies de P1-symmetrie (eenvoudige verplaatsing) en compenseer vervolgens voor de verplaatsing door naar de tab Verplaatsing te gaan en Per rij / Y-verplaatsing en Per kolom / X-verplaatsing beide op -100% in te stellen. Nu zullen alle klonen exact op het origineel liggen. Alles wat nu nog gedaan moet worden is naar de tab Rotatie te gaan en een rotatie per kolom in te stellen. Creëer vervolgens het patroon met een rij en meerdere kolommen. Hier is bijvoorbeeld een patroon gemaakt uit een horizontale lijn met 30 kolommen en elke kolom geroteerd over 6 graden:

An example image

Om hier een wijzerplaat van een klok van te maken is het centrale deel wegsnijden (ontlink eerst de klonen voor booleaanse operaties) of overtekenen met een witte cirkel.

Interessantere effecten kunnen gemaakt worden door van zowel rijen als kolommen gebruik te maken. Hier is een patroon met 10 kolommen en 8 rijen met een rotatie van 2 graden per rij en 18 per kolom. Elke groep lijnen is hier een “kolom” zodat de groepen 18 graden van elkaar liggen, met in elke kolom individuele lijnen die 2 graden uit elkaar liggen:

An example image

In the above examples, the line was rotated around its center. But what if you want the center to be outside of your shape? Just create an invisible (no fill, no stroke) rectangle which would cover your shape and whose center is in the point you need, group the shape and the rectangle together, and then use Create Tile Clones on that group. This is how you can do nice “explosions” or “starbursts” by randomizing scale, rotation, and possibly opacity:

An example image

Uitsnijden (verschillende rechthoekige exportgebieden)

Create a new layer, in that layer create invisible rectangles covering parts of your image. Make sure your document uses the px unit (default), turn on grid and snap the rects to the grid so that each one spans a whole number of px units. Assign meaningful ids to the rects, and export each one to its own file (File > Export PNG Image (Shift+Ctrl+E)). Then the rects will remember their export filenames. After that, it's very easy to re-export some of the rects: switch to the export layer, use Tab to select the one you need (or use Find by id), and click Export in the dialog. Or, you can write a shell script or batch file to export all of your areas, with a command like:

inkscape -i rechthoek-id -t bestandsnaam.svg

for each exported area. The -t switch tells it to use the remembered filename hint, otherwise you can provide the export filename with the -e switch. Alternatively, you can use the Extensions > Web > Slicer extensions, or Extensions > Export > Guillotine for similar results.

Niet-lineaire kleurverlopen

SVG-versie 1.1 ondersteunt geen niet-lineaire kleurverlopen (dit is deze die geen niet-lineaire overgang hebben tussen de kleuren). Je kan deze echter emuleren door multi-stop kleurverlopen.

Begin met een eenvoudig tweestopskleurverloop. Open de kleurverloop-editor (bijvoorbeeld door te dubbelklikken op een kleurverloophandvat). Voeg een nieuw kleurverloop toe in het midden en versleep het een beetje. Voeg vervolgens meer kleurverlopen toe voor en na de overgang in het midden zodat het verloop vloeiend is. Hoe meer overgangen, hoe vloeiender je het uiteindelijke kleurverloop kan maken. Hier is het initiële zwart-wit kleurverloop met twee stops:

An example image

Dit zijn diverse “niet-lineaire” multi-stop kleurverlopen (bekijk ze in de kleurverloop-editor):

An example image

Excentrische radiale kleurverlopen

Radiale kleurverlopen moeten niet symmetrisch zijn. Sleep in het kleurverloopgereedschap het centrale handvat van een elliptisch kleurverloop met Shift. Dit verplaatst het x-vormige brandpunt van het kleurverloop uit het centrum. Wanneer je het niet nodig hebt, kan je het brandpunt terugbrengen door het dichtbij het middelpunt te slepen.

An example image

Uitlijnen naar het midden van de pagina

To align something to the center or side of a page, select the object or group and then choose Page from the Relative to: list in the Align and Distribute dialog (Shift+Ctrl+A).

Document opruimen

Many of the no-longer-used gradients, patterns, and markers (more precisely, those which you edited manually) remain in the corresponding palettes and can be reused for new objects. However if you want to optimize your document, use the Clean up Document command in File menu. It will remove any gradients, patterns, or markers which are not used by anything in the document, making the file smaller.

Verborgen features en de XML-editor

De XML-editor laat je toe om bijna alle aspecten van het document te bewerken zonder een externe tekstbewerker. Bovendien ondersteunt Inkscape dikwijls meer features dan dat er toegankelijk zijn via de GUI. De XML-editor is een manier om toegang te krijgen tot deze features, indien je SVG kent.

Aanpassen van de eenheid van de liniaal

In the default template, the unit of measure used by the rulers is px (“SVG user unit”, in Inkscape it's equal to 0.8pt or 1/90 of the inch). This is also the unit used in displaying coordinates at the lower-left corner and preselected in all units menus. (You can always hover your mouse over a ruler to see the tooltip with the units it uses.) To change this, open Document Properties (Shift+Ctrl+D) and change the Default units on the Page tab.

Stempelen

Om snel meerdere kopieën van een object te maken, kan je stempelen. Sleep een object (of schaal of roteer het) en tijdens het ingedrukt houden van de linkermuisknop, druk je op de Spatiebalk. Dit maakt een stempel van de huidige objectvorm. Je kan het zo vaak herhalen als je wil.

Trucken met de pen

In het pengereedschap (Bezier), heb je de volgende mogelijkheden om een lijn te beëindigen:

Noteer dat terwijl het pad nog niet beëindigd is (dit is getoond in groen en het huidige segment rood), het nog niet bestaat als object in het document. Bijgevolg gebruik je om het te annuleren op Esc (volledige pad annuleren) of Backspace (het laatste segment verwijderen) in plaats van Ongedaan maken.

Om een nieuw subpad aan een bestaand pad toe te voegen, selecteer je dat pad en begin je te tekenen met Shift van een willekeurig punt. Indien je echter eenvoudigweg wil voortgaan met een bestaand pad, is Shift niet nodig; begin dan te tekenen vanaf een van de uiteinden.

Ingeven van Unicode tekens

In het tekstgereedscap schakelt Ctrl+U tussen Unicode en normale modus. In Unicode modus wordt elke groep van 4 hexadecimale cijfers die je ingeeft een enkel Unicode karakter. Dit laat je toe om arbitraire symbolen in te geven (zolang je de Unicode waarden kent en het lettertype deze ondersteunt). Om Unicode-invoer te beëindigen, druk je op Enter. Bijvoorbeeld, Ctrl+U 2 0 1 4 Enter voegt een liggend streepje (—) in. Om de Unicode modus te verlaten zonder iets in te voegen, druk je op Esc.

You can also use the Text > Glyphs dialog to search for and insert glyphs into your document.

Het raster gebruiken voor het tekenen van iconen

Veronderstel dat je een 24x24 pixel icoon wil maken. Creëer een 24x24 px canvas (gebruik de Documenteigenschappen) en stel het raster in op 0.5px (48x48 rasterlijnen). Indien je nu gevulde objecten uitlijnd op even rasterlijnen, contouren op oneven rasterlijnen met een lijnbreedte een even nummer in px en exporteert op de standaard 90ppi resolutie (opdat 1 px 1 bitmap pixel wordt), verkrijg je een scherp beeld zonder dat anti-aliasing nodig is.

Objectrotatie

In het selectiegereedschap klik je op een object om de schaalhandvatten te tonen. Klik dan opnieuw op het object om de handvatten voor rotatie en scheeftrekken te tonen. Indien je op de handvatten op de hoeken klikt en sleept draait het object rond het centrum (kruisteken). Indien je tegelijkertijd Shift ingedrukt houdt, wordt geroteerd rond de tegenovergestelde hoek.Je kan ook het rotatiecentrum naar gelijk welke plaats slepen.

Je kan ook roteren met het toetsenbord met [ en ] (per 15 graden) of Ctrl+[ en Ctrl+] (per 90 graden). Dezelfde [] toetsen met Alt zorgen voor pixelgrootte rotatie.

Slagschaduwen

To quickly create drop shadows for objects, use the Filters > Shadows and Glows > Drop Shadow... feature.

You can also easily create blurred drop shadows for objects manually with blur in the Fill and Stroke dialog. Select an object, duplicate it by Ctrl+D, press PgDown to put it beneath original object, place it a little to the right and lower than original object. Now open Fill And Stroke dialog and change Blur value to, say, 5.0. That's it!

Tekst op een pad plaatsen

Om tekst op een pad te plaatsen, selecteer je de tekst en de curve en kies je Op pad plaatsen in het menu Tekst. De tekst zal starten bij het begin van het pad. Algemeen is het best om een expliciet pad te maken waaraan je de tekst wil fitten in plaats van het te fitten op een andere object — dit geeft je meer controle zonder je afbeelding om zeep te helpen.

Het origineel selecteren

Wanneer je tekst op een pad hebt, een gekoppelde rand of een kloon, kan het moeilijk zijn om het bronobject/-pad te selecteren, omdat het er direct onder kan liggen, onzichtbaar kan zijn of vergrendeld. De magische toets Shift+D helpt hierbij; selecteer de test, gekoppelde rand of kloon en druk Shift+D om het corresponderende originele pad, rand of kloon te selecteren.

Indien het venster niet op het scherm staat

When moving documents between systems with different resolutions or number of displays, you may find Inkscape has saved a window position that places the window out of reach on your screen. Simply maximise the window (which will bring it back into view, use the task bar), save and reload. You can avoid this altogether by unchecking the global option to save window geometry (Inkscape Preferences, Interface > Windows section).

Transparantie, kleurverlopen en PostScript export

PostScript of EPS formaten ondersteunen geen transparency zodat je dit nooit zou mogen gebruiken indien je het naar PS/EPS gaat exporteren. In het geval van een egale transparantie over een egaal kleurvlak is het eenvoudig op te lossen: selecteer een van de transparante objecten, schakel over naar de pipet (F7); zorg dat je in de modus “Zowel kleur als alfa onder de cursor nemen” bent, klik vervolgens op het geselecteerde object. Zo wordt de zichtbare kleur genomen en terug toegekend aan het object, maar dan zonder transparantie. Herhaal dit voor alle transparante objecten. Indien je transparant object over verschillende egale kleurvlakken ligt, moet je het in de overeenkomstige delen opbreken en de procedure voor elk deel toepasen.