Inkscape tutorial: Tips en trucs

Deze handleiding demonstreert verschillende tips en trucs die gebruikers leerden door het gebruik van Inkscape, alsook enkele “verborgen” features die je werk kunnen versnellen.

Radial placement with Tiled Clones

It's easy to see how to use the Create Tiled Clones dialog for rectangular grids and patterns. But what if you need radial placement, where objects share a common center of rotation? It's possible too!

If your radial pattern only needs to have 3, 4, 6, 8, or 12 elements, then you can try the P3, P31M, P3M1, P4, P4M, P6, or P6M symmetries. These will work nicely for snowflakes and the like. A more general method, however, is as follows.

Kies de P1-symmetrie (eenvoudige verplaatsing) en compenseer vervolgens voor de verplaatsing door naar de tab Verplaatsing te gaan en Per rij / Y-verplaatsing en Per kolom / X-verplaatsing beide op -100% in te stellen. Nu zullen alle klonen exact op het origineel liggen. Alles wat nu nog gedaan moet worden is naar de tab Rotatie te gaan en een rotatie per kolom in te stellen. Creëer vervolgens het patroon met een rij en meerdere kolommen. Hier is bijvoorbeeld een patroon gemaakt uit een horizontale lijn met 30 kolommen en elke kolom geroteerd over 6 graden:

An example image

Om hier een wijzerplaat van een klok van te maken is het centrale deel wegsnijden (ontlink eerst de klonen voor booleaanse operaties) of overtekenen met een witte cirkel.

Interessantere effecten kunnen gemaakt worden door van zowel rijen als kolommen gebruik te maken. Hier is een patroon met 10 kolommen en 8 rijen met een rotatie van 2 graden per rij en 18 per kolom. Elke groep lijnen is hier een “kolom” zodat de groepen 18 graden van elkaar liggen, met in elke kolom individuele lijnen die 2 graden uit elkaar liggen:

An example image

In the above examples, the line was rotated around its center. But what if you want the center to be outside of your shape? Just click on the object twice with the Selector tool to enter rotation mode. Now move the object's rotation center (represented by a small cross-shaped handle) to the point you would like to be the center of the rotation for the Tiled Clones operation. Then use Create Tiled Clones on the object. This is how you can do nice “explosions” or “starbursts” by randomizing scale, rotation, and possibly opacity:

An example image

Uitsnijden (verschillende rechthoekige exportgebieden)

Create a new layer, in that layer create invisible rectangles covering parts of your image. Make sure your document uses the px unit (default), turn on grid and snap the rects to the grid so that each one spans a whole number of px units. Assign meaningful ids to the rects, and export each one to its own file (File > Export PNG Image (Shift+Ctrl+E)). Then the rects will remember their export filenames. After that, it's very easy to re-export some of the rects: switch to the export layer, use Tab to select the one you need (or use Find by id), and click Export in the dialog. Or, you can write a shell script or batch file to export all of your areas, with a command like:

inkscape -i rechthoek-id -t bestandsnaam.svg

for each exported area. The -t switch tells it to use the remembered filename hint, otherwise you can provide the export filename with the -e switch. Alternatively, you can use the Extensions > Web > Slicer extensions, or Extensions > Export > Guillotine for similar results.

Niet-lineaire kleurverlopen

SVG-versie 1.1 ondersteunt geen niet-lineaire kleurverlopen (dit is deze die geen niet-lineaire overgang hebben tussen de kleuren). Je kan deze echter emuleren door multi-stop kleurverlopen.

Start with a simple two-stop gradient (you can assign that in the Fill and Stroke dialog or use the gradient tool). Now, with the gradient tool, add a new gradient stop in the middle; either by double-clicking on the gradient line, or by selecting the square-shaped gradient stop and clicking on the button Insert new stop in the gradient tool's tool bar at the top. Drag the new stop a bit. Then add more stops before and after the middle stop and drag them too, so that the gradient looks smooth. The more stops you add, the smoother you can make the resulting gradient. Here's the initial black-white gradient with two stops:

An example image

Dit zijn diverse “niet-lineaire” multi-stop kleurverlopen (bekijk ze in de kleurverloop-editor):

An example image

Excentrische radiale kleurverlopen

Radiale kleurverlopen moeten niet symmetrisch zijn. Sleep in het kleurverloopgereedschap het centrale handvat van een elliptisch kleurverloop met Shift. Dit verplaatst het x-vormige brandpunt van het kleurverloop uit het centrum. Wanneer je het niet nodig hebt, kan je het brandpunt terugbrengen door het dichtbij het middelpunt te slepen.

An example image

Uitlijnen naar het midden van de pagina

To align something to the center or side of a page, select the object or group and then choose Page from the Relative to: list in the Align and Distribute dialog (Shift+Ctrl+A).

Document opruimen

Many of the no-longer-used gradients, patterns, and markers (more precisely, those which you edited manually) remain in the corresponding palettes and can be reused for new objects. However if you want to optimize your document, use the Clean up Document command in File menu. It will remove any gradients, patterns, or markers which are not used by anything in the document, making the file smaller.

Verborgen features en de XML-editor

De XML-editor laat je toe om bijna alle aspecten van het document te bewerken zonder een externe tekstbewerker. Bovendien ondersteunt Inkscape dikwijls meer features dan dat er toegankelijk zijn via de GUI. De XML-editor is een manier om toegang te krijgen tot deze features, indien je SVG kent.

Aanpassen van de eenheid van de liniaal

In the default template, the unit of measure used by the rulers is mm. This is also the unit used in displaying coordinates at the lower-left corner and preselected in all units menus. (You can always hover your mouse over a ruler to see the tooltip with the units it uses.) To change this, open Document Properties (Shift+Ctrl+D) and change the Display units on the Page tab.

Stempelen

Om snel meerdere kopieën van een object te maken, kan je stempelen. Sleep een object (of schaal of roteer het) en tijdens het ingedrukt houden van de linkermuisknop, druk je op de Spatiebalk. Dit maakt een stempel van de huidige objectvorm. Je kan het zo vaak herhalen als je wil.

Trucken met de pen

In het pengereedschap (Bezier), heb je de volgende mogelijkheden om een lijn te beëindigen:

Noteer dat terwijl het pad nog niet beëindigd is (dit is getoond in groen en het huidige segment rood), het nog niet bestaat als object in het document. Bijgevolg gebruik je om het te annuleren op Esc (volledige pad annuleren) of Backspace (het laatste segment verwijderen) in plaats van Ongedaan maken.

Om een nieuw subpad aan een bestaand pad toe te voegen, selecteer je dat pad en begin je te tekenen met Shift van een willekeurig punt. Indien je echter eenvoudigweg wil voortgaan met een bestaand pad, is Shift niet nodig; begin dan te tekenen vanaf een van de uiteinden.

Ingeven van Unicode tekens

In het tekstgereedscap schakelt Ctrl+U tussen Unicode en normale modus. In Unicode modus wordt elke groep van 4 hexadecimale cijfers die je ingeeft een enkel Unicode karakter. Dit laat je toe om arbitraire symbolen in te geven (zolang je de Unicode waarden kent en het lettertype deze ondersteunt). Om Unicode-invoer te beëindigen, druk je op Enter. Bijvoorbeeld, Ctrl+U 2 0 1 4 Enter voegt een liggend streepje (—) in. Om de Unicode modus te verlaten zonder iets in te voegen, druk je op Esc.

You can also use the Text > Glyphs dialog to search for and insert glyphs into your document.

Het raster gebruiken voor het tekenen van iconen

Suppose you want to create a 24x24 pixel icon. Create a 24x24 px canvas (use the Document Preferences) and set the grid to 0.5 px (48x48 gridlines). Now, if you align filled objects to even gridlines, and stroked objects to odd gridlines with the stroke width in px being an even number, and export it at the default 96dpi (so that 1 px becomes 1 bitmap pixel), you get a crisp bitmap image without unneeded antialiasing.

Objectrotatie

When in the Selector tool, click on an object to see the scaling arrows, then click again on the object to see the rotation and skew arrows. If the arrows at the corners are clicked and dragged, the object will rotate around the center (shown as a cross mark). If you hold down the Shift key while doing this, the rotation will occur around the opposite corner. You can also drag the rotation center to any place.

Je kan ook roteren met het toetsenbord met [ en ] (per 15 graden) of Ctrl+[ en Ctrl+] (per 90 graden). Dezelfde [] toetsen met Alt zorgen voor pixelgrootte rotatie.

Slagschaduwen

To quickly create drop shadows for objects, use the Filters > Shadows and Glows > Drop Shadow... feature.

You can also easily create blurred drop shadows for objects manually with blur in the Fill and Stroke dialog. Select an object, duplicate it by Ctrl+D, press PgDown to put it beneath original object, place it a little to the right and lower than original object. Now open Fill And Stroke dialog and change Blur value to, say, 5.0. That's it!

Tekst op een pad plaatsen

Om tekst op een pad te plaatsen, selecteer je de tekst en de curve en kies je Op pad plaatsen in het menu Tekst. De tekst zal starten bij het begin van het pad. Algemeen is het best om een expliciet pad te maken waaraan je de tekst wil fitten in plaats van het te fitten op een andere object — dit geeft je meer controle zonder je afbeelding om zeep te helpen.

Het origineel selecteren

Wanneer je tekst op een pad hebt, een gekoppelde rand of een kloon, kan het moeilijk zijn om het bronobject/-pad te selecteren, omdat het er direct onder kan liggen, onzichtbaar kan zijn of vergrendeld. De magische toets Shift+D helpt hierbij; selecteer de test, gekoppelde rand of kloon en druk Shift+D om het corresponderende originele pad, rand of kloon te selecteren.

Indien het venster niet op het scherm staat

When moving documents between systems with different resolutions or number of displays, you may find Inkscape has saved a window position that places the window out of reach on your screen. Simply maximise the window (which will bring it back into view, use the task bar), save and reload. You can avoid this altogether by unchecking the global option to save window geometry (Inkscape Preferences, Interface > Windows section).

Transparantie, kleurverlopen en PostScript export

PostScript or EPS formats do not support transparency, so you should never use it if you are going to export to PS/EPS. In the case of flat transparency which overlays flat color, it's easy to fix it: Select one of the transparent objects; switch to the Dropper tool (F7 or d); make sure that the Opacity: Pick button in the dropper tool's tool bar is deactivated; click on that same object. That will pick the visible color and assign it back to the object, but this time without transparency. Repeat for all transparent objects. If your transparent object overlays several flat color areas, you will need to break it correspondingly into pieces and apply this procedure to each piece. Note that the dropper tool does not change the opacity value of the object, but only the alpha value of its fill or stroke color, so make sure that every object's opacity value is set to 100% before you start out.