Inkscape tutorial: Συμβουλές και κόλπα

Αυτό το μάθημα θα παρουσιάσει ποικίλες συμβουλές και κόλπα που οι χρήστες έμαθαν μέσα από τη χρήση του Inkscape και μερικά "κρυμμένα" χαρακτηριστικά που μπορούν να σας βοηθήσουν να επιταχύνετε τις εργασίες παραγωγής.

Ακτινική τοποθέτηση με κλώνους πλακιδίου

It's easy to see how to use the Create Tile Clones dialog for rectangular grids and patterns. But what if you need radial placement, where objects share a common center of rotation? It's possible too!

Εάν το ακτινικό σας μοτίβο χρειάζεται να έχει μόνο 3, 4, 6, 8 ή 12 στοιχεία, τότε μπορείτε να δοκιμάσετε τις συμμετρίες P3, P31M, P3M1, P4, P4M, P6 ή P6M. Αυτές θα δουλέψουν όμορφα για νιφάδες και τα παρόμοια. Μια πιο γενική μέθοδος, όμως, είναι η ακόλουθη.

Επιλέξτε τη συμμετρία P1 (απλή μετατόπιση) και έπειτα αντιστάθμιση για αυτήν την μετατόπιση πηγαίνοντας στην καρτέλα μετατόπιση και ορίζοντας ανά γραμμή/μετατόπιση Y and ανά στήλη/μετατόπιση X και τις δυο στο -100%. Τώρα όλοι οι κλώνοι θα στοιβαχθούν ακριβώς στην κορυφή της αρχικής. Αυτό που μένει να γίνει είναι να πάτε στην καρτέλα περιστροφή και να ορίσετε κάποια γωνία περιστροφής ανά στήλη, έπειτα δημιουργήστε το μοτίβο με μία γραμμή και πολλαπλές στήλες. Π.χ., ιδού ένα μοτίβο φτιαγμένο από μια οριζόντια γραμμή, με τριάντα στήλες, με κάθε στήλη περιστρεμμένη κατά 6 μοίρες:

An example image

Για να πάρετε μια πλάκα ρολογιού, χρειαζόσαστε να κόψετε ή απλά να επικαλύψετε το κεντρικό μέρος με ένα λευκό κύκλο (για πράξεις boole σε κλώνους, αποσυνδέστε τους πρώτα).

Πιο ενδιαφέροντα εφέ μπορούν να δημιουργηθούν χρησιμοποιώντας γραμμές και στήλες. Ιδού ένα μοτίβο με 10 στήλες και 8 γραμμές, με περιστροφή 2 μοιρών ανά γραμμή και 18 μοιρών ανά στήλη. Κάθε ομάδα γραμμών εδώ είναι μία "στήλη", έτσι οι ομάδες είναι 18 μοίρες μεταξύ τους. Μέσα σε κάθε στήλη, οι ατομικές γραμμές είναι μακριά δύο μοίρες.

An example image

In the above examples, the line was rotated around its center. But what if you want the center to be outside of your shape? Just create an invisible (no fill, no stroke) rectangle which would cover your shape and whose center is in the point you need, group the shape and the rectangle together, and then use Create Tile Clones on that group. This is how you can do nice “explosions” or “starbursts” by randomizing scale, rotation, and possibly opacity:

An example image

Πώς να τεμαχίσετε (περιοχές εξαγωγής πολλαπλών ορθογωνίων);

Create a new layer, in that layer create invisible rectangles covering parts of your image. Make sure your document uses the px unit (default), turn on grid and snap the rects to the grid so that each one spans a whole number of px units. Assign meaningful ids to the rects, and export each one to its own file (File > Export PNG Image (Shift+Ctrl+E)). Then the rects will remember their export filenames. After that, it's very easy to re-export some of the rects: switch to the export layer, use Tab to select the one you need (or use Find by id), and click Export in the dialog. Or, you can write a shell script or batch file to export all of your areas, with a command like:

inkscape -i area-id -t filename.svg

for each exported area. The -t switch tells it to use the remembered filename hint, otherwise you can provide the export filename with the -e switch. Alternatively, you can use the Extensions > Web > Slicer extensions, or Extensions > Export > Guillotine for similar results.

Μη γραμμικές διαβαθμίσεις

Η έκδοση 1.1 του SVG δεν υποστηρίζει μη γραμμικές διαβαθμίσεις (δηλαδή διαβαθμίσεις που έχουν μη γραμμικές μετατοπίσεις μεταξύ των χρωμάτων). Μπορείτε, όμως, να τις προσομοιώσετε με διαβαθμίσεις πολλαπλών φάσεων

Ξεκίνημα με μια απλή διαβάθμιση δύο φάσεων. Ανοίξτε τον επεξεργαστή διαβαθμίσεων (π.χ. διπλοπατώντας σε οποιαδήποτε λαβή του εργαλείου διαβάθμισης). Προσθέστε μια νέα διαβαθμισμένη φάση στο μέσο. Σύρτε την λίγο. Έπειτα προσθέστε περισσότερες φάσεις πριν και μετά τη μεσαία φάση και σύρτε τες επίσης, έτσι ώστε η διαβάθμιση να είναι ομαλή. Όσες περισσότερες φάσεις προσθέτετε, τόσο πιο ομαλή τελική διαβάθμιση μπορείτε να πάρετε. Ιδού η αρχική ασπρόμαυρη διαβάθμιση με δύο φάσεις:

An example image

Και εδώ είναι ποικίλες "μη γραμμικές" πολυφασικές διαβαθμίσεις (εξετάστε τες στον επεξεργαστή διαβαθμίσεων):

An example image

Εκκεντρικές ακτινικές διαβαθμίσεις

Οι ακτινικές διαβαθμίσεις δεν πρέπει να είναι συμμετρικές. Στο εργαλείο διαβάθμισης, σύρτε την κεντρική λαβή της ελλειπτικής διαβάθμισης με Shift. Αυτό θα μετακινήσει την σχήματος x λαβή εστίασης της διαβάθμισης μακριά από το κέντρο της. Όταν δεν την χρειάζεσθε, μπορείτε να προσκολλήσετε την εστίαση πίσω σύροντας την κοντά στο κέντρο.

An example image

Ευθυγράμμιση στο κέντρο της σελίδας

To align something to the center or side of a page, select the object or group and then choose Page from the Relative to: list in the Align and Distribute dialog (Shift+Ctrl+A).

Καθαρίζοντας το έγγραφο

Many of the no-longer-used gradients, patterns, and markers (more precisely, those which you edited manually) remain in the corresponding palettes and can be reused for new objects. However if you want to optimize your document, use the Clean up Document command in File menu. It will remove any gradients, patterns, or markers which are not used by anything in the document, making the file smaller.

Κρυμμένα χαρακτηριστικά και ο επεξεργαστής XML

Ο επεξεργαστής XML (Shift+Ctrl+X) σας επιτρέπει να αλλάξετε σχεδόν κάθε όψη του εγγράφου χωρίς να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό επεξεργαστή κειμένου. Επίσης, το Inkscape συνήθως υποστηρίζει περισσότερα χαρακτηριστικά SVG από όσα είναι προσβάσιμα από το GUI. Ο επεξεργαστής XML είναι ένας τρόπος να προσπελάσετε αυτά τα χαρακτηριστικά (εάν ξέρετε SVG).

Αλλαγή των μονάδων μέτρησης του χάρακα

In the default template, the unit of measure used by the rulers is px (“SVG user unit”, in Inkscape it's equal to 0.8pt or 1/90 of the inch). This is also the unit used in displaying coordinates at the lower-left corner and preselected in all units menus. (You can always hover your mouse over a ruler to see the tooltip with the units it uses.) To change this, open Document Properties (Shift+Ctrl+D) and change the Default units on the Page tab.

Σφράγισμα

Για να δημιουργήσετε πολλά αντίγραφα ενός αντικειμένου, χρησιμοποιήστε σφράγισμα. Απλά σύρτε ένα αντικείμενο (ή κλιμακώστε το ή περιστρέψτε το) και ενώ κρατάτε το πλήκτρο του ποντικιού πατημένο, πιέστε διάστημα. Αυτό αφήνει μια "σφραγίδα" του τρέχοντος σχήματος του αντικειμένου. Μπορείτε να το επαναλάβετε όσες φορές θέλετε.

Κόλπα εργαλείου πένας

Στο εργαλείο πένας (Bezier), έχετε τις παρακάτω επιλογές για να τελειώσετε την τρέχουσα γραμμή:

Σημειώστε ότι ενώ το μονοπάτι είναι ατελείωτο (δηλαδή φαίνεται πράσινο, με το τρέχον κομμάτι κόκκινο) δεν υπάρχει ακόμα ως αντικείμενο στο έγγραφο. Συνεπώς, για να το ακυρώσετε χρησιμοποιήστε είτε Esc (ακύρωση όλου του μονοπατιού) ή οπισθοδιαγραφή (αφαιρεί το τελευταίο κομμάτι του ατελείωτου μονοπατιού) αντί για Αναίρεση.

Για να προσθέσετε ένα νέο υπομονοπάτι σε ένα υπάρχον μονοπάτι, επιλέξτε αυτό το μονοπάτι και αρχίστε τη σχεδίαση με Shift από ένα ελεύθερο σημείο. Εάν, όμως, θέλετε απλά να συνεχίσετε ένα υπάρχον μονοπάτι, το Shift δεν είναι απαραίτητο. Απλά ξεκινήστε να σχεδιάζετε από μία από τις τελικές άγκυρες ρου επιλεγμένου μονοπατιού.

Εισαγωγή τιμών Unicode

Ενώ βρίσκεσθε στο εργαλείο κειμένου, πατώντας Ctrl+U εναλλάσσεται η κατάσταση μεταξύ Unicode και κανονικής. Στην κατάσταση Unicode, κάθε ομάδα των 4 δεκαεξαδικών ψηφίων που πληκτρολογείτε γίνεται ένας μόνο χαρακτήρας Unicode, έτσι σας επιτρέπει να εισάγετε ελεύθερα σύμβολα (εφόσον ξέρετε τα σημεία κωδικού Unicode και η γραμματοσειρά τα υποστηρίζει). Για να τελειώσετε την είσοδο Unicode, πατήστε Enter. Π.χ., Ctrl+U 2 0 1 4 Enter εισάγει μια em-dash (—). Για να αφήσετε την κατάσταση Unicode χωρίς να εισάγετε τίποτα πατήστε Esc.

You can also use the Text > Glyphs dialog to search for and insert glyphs into your document.

Χρησιμοποιώντας το πλέγμα για σχεδίαση εικόνων

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να δημιουργήσετε ένα εικονίδιο 24x24 εικονοστοιχείων. Δημιουργήστε έναν καμβά 24x24 px (χρησιμοποιήστε την εντολή Ιδιότητες εγγράφου) και ορίστε το πλέγμα σε 0,5 px (48x48 γραμμές πλέγματος). Τώρα, εάν ευθυγραμμίσετε τα γεμισμένα αντικείμενα σε ζυγές γραμμές πλέγματος και τα βαμμένα αντικείμενα σε μονές γραμμές πλέγματος με το πλάτος της πινελιάς σε px να είναι ζυγός αριθμός και το εξάγετε στο προεπιλεγμένο 90dpi (έτσι ώστε 1 να γίνεται 1 px ψηφιογραφίας), παίρνετε μια καθαρή ψηφιογραφική εικόνα χωρίς αχρείαστη εξομάλυνση.

Περιστροφή αντικειμένου

Ευρισκόμενοι στο εργαλείο επιλογής, κλικ σε ένα αντικείμενο για να δείτε τα κλιμακούμενα βέλη, έπειτα κλικ ξανά στο αντικείμενο για να δείτε την περιστροφή και τα βέλη μετατόπισης. Εάν τα βέλη στις γωνίες πατηθούν και συρθούν, το αντικείμενο θα περιστραφεί γύρω από το κέντρο (φαίνεται σαν σταυρός). Αν κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο Shiftενώ κάνετε αυτό, η περιστροφή θα συμβεί γύρω από την αντίθετη γωνία. Μπορείτε επίσης να σύρετε το κέντρο περιστροφής σε οποιαδήποτε θέση.

Ή, μπορείτε να περιστρέψετε από το πληκτρολόγιο πατώντας [ και ] (κατά 15 μοίρες) ή Ctrl+[ και Ctrl+] (κατά 90 μοίρες). Τα ίδια πλήκτρα [] με Alt εκτελούν αργή περιστροφή μεγέθους εικονοστοιχείου.

Πίπτουσες σκιές

To quickly create drop shadows for objects, use the Filters > Shadows and Glows > Drop Shadow... feature.

You can also easily create blurred drop shadows for objects manually with blur in the Fill and Stroke dialog. Select an object, duplicate it by Ctrl+D, press PgDown to put it beneath original object, place it a little to the right and lower than original object. Now open Fill And Stroke dialog and change Blur value to, say, 5.0. That's it!

Τοποθετώντας κείμενο σε μονοπάτι

Για τοποθέτηση κειμένου κατά μήκος της καμπύλης, επιλέξτε το κείμενο και την καμπύλη μαζί και διαλέξτε Τοποθέτηση σε μονοπάτι από το μενού κειμένου. Το κείμενο θα ξεκινά στην αρχή του μονοπατιού. Γενικά, είναι καλύτερο να δημιουργείτε ένα μονοπάτι στο οποίο θέλετε να ταιριάσετε το κείμενο, παρά να το προσαρμόζετε σε κάποιο άλλο στοιχείο σχεδίασης — αυτό θα σας δώσει περισσότερο έλεγχο χωρίς αλλαγές στο σχέδιο.

Επιλογή του αρχικού

Όταν έχετε κείμενο στο μονοπάτι, μια συνδεμένη μετατόπιση, ή ένας κλώνος, το πηγαίο αντικείμενο/μονοπάτι ίσως να είναι δύσκολο να επιλεγεί, επειδή μπορεί να είναι ακριβώς από κάτω ή να είναι αόρατο και/ή κλειδωμένο. Το μαγικό κλειδί Shift+D θα σας βοηθήσει. Επιλέξτε το κείμενο, τη συνδεμένη μετατόπιση ή τον κλώνο και πατήστε Shift+D για να μετακινήσετε την επιλογή στο αντίστοιχο μονοπάτι, πηγή μετατόπισης ή αρχικό κλώνο.

Ανάκτηση παραθύρου εκτός οθόνης

When moving documents between systems with different resolutions or number of displays, you may find Inkscape has saved a window position that places the window out of reach on your screen. Simply maximise the window (which will bring it back into view, use the task bar), save and reload. You can avoid this altogether by unchecking the global option to save window geometry (Inkscape Preferences, Interface > Windows section).

Εξαγωγή διαφάνειας, διαβάθμισης και PostScript

PostScript ή μορφές EPS δεν υποστηρίζουν διαφάνεια, έτσι δεν θα πρέπει ποτέ να τις χρησιμοποιήσετε, εάν πρόκειται να εξάγετε σε PS/EPS. Στην περίπτωση της επίπεδης διαφάνειας που επικαλύπτει επίπεδο χρώμα, είναι εύκολο να το φιάξετε: Επιλέξτε ένα από τα διαφανή αντικείμενα, μετάβαση στο εργαλείο σταγονόμετρου (F7). Βεβαιωθείτε ότι είναι στην κατάσταση "επιλογή ορατού χρώματος χωρίς άλφα". Κλικ στο ίδιο αντικείμενο. Θα επιλέξει το ορατό χρώμα και θα το αποδώσει πίσω στο αντικείμενο, αλλά αυτή τη φορά χωρίς διαφάνεια. Επανάληψη για όλα τα διαφανή αντικείμενα. Εάν το διαφανές σας αντικείμενο επικαλύπτει πολλές επίπεδες χρωματικές περιοχές, θα πρέπει να το σπάσετε κατάλληλα σε κομμάτια και να εφαρμόσετε αυτή τη διαδικασία σε κάθε κομμάτι.