Inkscape tutorial: Συμβουλές και κόλπα

Αυτό το μάθημα θα παρουσιάσει ποικίλες συμβουλές και κόλπα που οι χρήστες έμαθαν μέσα από τη χρήση του Inkscape και μερικά “κρυφά” χαρακτηριστικά που μπορούν να σας βοηθήσουν να επιταχύνετε τις εργασίες παραγωγής.

Radial placement with Tiled Clones

It's easy to see how to use the Create Tiled Clones dialog for rectangular grids and patterns. But what if you need radial placement, where objects share a common center of rotation? It's possible too!

If your radial pattern only needs to have 3, 4, 6, 8, or 12 elements, then you can try the P3, P31M, P3M1, P4, P4M, P6, or P6M symmetries. These will work nicely for snowflakes and the like. A more general method, however, is as follows.

Επιλέξτε τη συμμετρία P1 (απλή μετατόπιση) και έπειτα αντιστάθμιση για αυτήν την μετατόπιση πηγαίνοντας στην καρτέλα μετατόπιση και ορίζοντας ανά γραμμή/μετατόπιση Y and ανά στήλη/μετατόπιση X και τις δυο στο -100%. Τώρα όλοι οι κλώνοι θα στοιβαχθούν ακριβώς στην κορυφή της αρχικής. Αυτό που μένει να γίνει είναι να πάτε στην καρτέλα περιστροφή και να ορίσετε κάποια γωνία περιστροφής ανά στήλη, έπειτα δημιουργήστε το μοτίβο με μία γραμμή και πολλαπλές στήλες. Π.χ., ιδού ένα μοτίβο φτιαγμένο από μια οριζόντια γραμμή, με τριάντα στήλες, με κάθε στήλη περιστρεμμένη κατά 6 μοίρες:

An example image

Για να πάρετε μια πλάκα ρολογιού, χρειαζόσαστε να κόψετε ή απλά να επικαλύψετε το κεντρικό μέρος με ένα λευκό κύκλο (για πράξεις boole σε κλώνους, αποσυνδέστε τους πρώτα).

Πιο ενδιαφέροντα εφέ μπορούν να δημιουργηθούν χρησιμοποιώντας γραμμές και στήλες. Ιδού ένα μοτίβο με 10 στήλες και 8 γραμμές, με περιστροφή 2 μοιρών ανά γραμμή και 18 μοιρών ανά στήλη. Κάθε ομάδα γραμμών εδώ είναι μία “στήλη”, έτσι οι ομάδες είναι 18 μοίρες μεταξύ τους. Μέσα σε κάθε στήλη, οι ατομικές γραμμές είναι μακριά 2 μοίρες:

An example image

In the above examples, the line was rotated around its center. But what if you want the center to be outside of your shape? Just click on the object twice with the Selector tool to enter rotation mode. Now move the object's rotation center (represented by a small cross-shaped handle) to the point you would like to be the center of the rotation for the Tiled Clones operation. Then use Create Tiled Clones on the object. This is how you can do nice “explosions” or “starbursts” by randomizing scale, rotation, and possibly opacity:

An example image

Πώς να τεμαχίσετε (περιοχές εξαγωγής πολλαπλών ορθογωνίων);

Δημιουργήστε μια νέα στρώση και σε αυτή τη στρώση δημιουργήστε αόρατα ορθογώνια που καλύπτουν μέρη της εικόνας σας. Βεβαιωθείτε ότι το έγγραφό σας χρησιμοποιεί μονάδες px (προεπιλογή), ενεργοποιήστε πλέγμα και προσκόλληση των ορθογωνίων στο πλέγμα, έτσι ώστε το καθένα να καλύπτει ένα συνολικό αριθμό μονάδων εικονοστοιχείων. Δώστε ταυτότητες με νόημα στα ορθογώνια και εξάγετε καθένα στο αρχείο του (Αρχείο > Εξαγωγή εικόνας PNG (Shift+Ctrl+E)). Έπειτα τα ορθογώνια θα θυμούνται τα ονόματα αρχείων εξαγωγής τους. Μετά από αυτό, είναι πολύ εύκολο να ξαναεξάγετε μερικά από τα ορθογώνια: μετάβαση στη στοιβάδα εξαγωγής, χρησιμοποιήστε Tab για επιλογή του επιθυμητού (ή χρησιμοποιήστε εύρεση κατά αναγνωριστικό) και πατήστε εξαγωγή στον διάλογο. Ή μπορείτε να γράψετε ένα σενάριο κελύφους ή ομαδικό αρχείο για εξαγωγή όλων των περιοχών σας, με μια εντολή όπως:

inkscape -i area-id -t filename.svg

για κάθε εξαγόμενη περιοχή. Ο διακόπτης -t της λέει να χρησιμοποιήσει την υπόδειξη υπόμνησης ονόματος αρχείου, αλλιώς μπορείτε να δώσετε το όνομα αρχείου εξαγωγής με το διακόπτη -e. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επεκτάσεις Επεκτάσεις > Ιστός > Τεμαχιστής, ή Επεκτάσεις > Εξαγωγή > Λαιμητόμος για παρόμοια αποτελέσματα.

Μη γραμμικές διαβαθμίσεις

Η έκδοση 1.1 του SVG δεν υποστηρίζει μη γραμμικές διαβαθμίσεις (δηλαδή διαβαθμίσεις που έχουν μη γραμμικές μετατοπίσεις μεταξύ των χρωμάτων). Μπορείτε, όμως, να τις προσομοιώσετε με διαβαθμίσεις πολλαπλών φάσεων.

Start with a simple two-stop gradient (you can assign that in the Fill and Stroke dialog or use the gradient tool). Now, with the gradient tool, add a new gradient stop in the middle; either by double-clicking on the gradient line, or by selecting the square-shaped gradient stop and clicking on the button Insert new stop in the gradient tool's tool bar at the top. Drag the new stop a bit. Then add more stops before and after the middle stop and drag them too, so that the gradient looks smooth. The more stops you add, the smoother you can make the resulting gradient. Here's the initial black-white gradient with two stops:

An example image

Και εδώ είναι ποικίλες “μη γραμμικές” πολυφασικές διαβαθμίσεις (εξετάστε τες στον επεξεργαστή διαβαθμίσεων):

An example image

Εκκεντρικές ακτινικές διαβαθμίσεις

Οι ακτινικές διαβαθμίσεις δεν πρέπει να είναι συμμετρικές. Στο εργαλείο διαβάθμισης, σύρτε την κεντρική λαβή της ελλειπτικής διαβάθμισης με Shift. Αυτό θα μετακινήσει την σχήματος x λαβή εστίασης της διαβάθμισης μακριά από το κέντρο της. Όταν δεν την χρειάζεσθε, μπορείτε να προσκολλήσετε την εστίαση πίσω σύροντας την κοντά στο κέντρο.

An example image

Ευθυγράμμιση στο κέντρο της σελίδας

Για να ευθυγραμμίσετε κάτι στο κέντρο ή την πλευρά της σελίδας, επιλέξτε το αντικείμενο ή την ομάδα και έπειτα διαλέξτε Σελίδα από τον κατάλογο Σχετικά με: στο διάλογο Ευθυγράμμιση και κατανομή (Ctrl+Shift+A).

Καθαρίζοντας το έγγραφο

Πολλές από τις μη χρησιμοποιούμενες διαβαθμίσεις, μοτίβα και σημειωτές (με πιο ακρίβεια, αυτές που επεξεργαστήκατε χειροκίνητα) παραμένουν στις αντίστοιχες παλέτες και μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν για νέα αντικείμενα. Όμως, εάν θέλετε να βελτιώσετε το αντικείμενο σας, χρησιμοποιήστε την εντολή Καθαρισμός ορισμών στο μενού αρχείο. Θα αφαιρέσει κάθε διαβάθμιση, μοτίβο ή σημειωτή που δεν χρησιμοποιείται από κάτι στο έγγραφο, κάνοντας το αρχείο μικρότερο.

Κρυμμένα χαρακτηριστικά και ο επεξεργαστής XML

Ο επεξεργαστής XML (Shift+Ctrl+X) σας επιτρέπει να αλλάξετε σχεδόν κάθε όψη του εγγράφου χωρίς να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό επεξεργαστή κειμένου. Επίσης, το Inkscape συνήθως υποστηρίζει περισσότερα χαρακτηριστικά SVG από όσα είναι προσβάσιμα από το GUI. Ο επεξεργαστής XML είναι ένας τρόπος να προσπελάσετε αυτά τα χαρακτηριστικά (εάν ξέρετε SVG).

Αλλαγή των μονάδων μέτρησης του χάρακα

In the default template, the unit of measure used by the rulers is mm. This is also the unit used in displaying coordinates at the lower-left corner and preselected in all units menus. (You can always hover your mouse over a ruler to see the tooltip with the units it uses.) To change this, open Document Properties (Shift+Ctrl+D) and change the Display units on the Page tab.

Σφράγισμα

Για να δημιουργήσετε πολλά αντίγραφα ενός αντικειμένου, χρησιμοποιήστε σφράγισμα. Απλά σύρτε ένα αντικείμενο (ή κλιμακώστε το ή περιστρέψτε το) και ενώ κρατάτε το πλήκτρο του ποντικιού πατημένο, πιέστε διάστημα. Αυτό αφήνει μια “σφραγίδα” του τρέχοντος σχήματος του αντικειμένου. Μπορείτε να το επαναλάβετε όσες φορές θέλετε.

Κόλπα εργαλείου πένας

Στο εργαλείο πένας (Bezier), έχετε τις παρακάτω επιλογές για να τελειώσετε την τρέχουσα γραμμή:

Σημειώστε ότι ενώ το μονοπάτι είναι ατελείωτο (δηλαδή φαίνεται πράσινο, με το τρέχον κομμάτι κόκκινο) δεν υπάρχει ακόμα ως αντικείμενο στο έγγραφο. Συνεπώς, για να το ακυρώσετε χρησιμοποιήστε είτε Esc (ακύρωση όλου του μονοπατιού) ή οπισθοδιαγραφή (αφαιρεί το τελευταίο κομμάτι του ατελείωτου μονοπατιού) αντί για Αναίρεση.

Για να προσθέσετε ένα νέο υπομονοπάτι σε ένα υπάρχον μονοπάτι, επιλέξτε αυτό το μονοπάτι και αρχίστε τη σχεδίαση με Shift από ένα ελεύθερο σημείο. Εάν, όμως, θέλετε απλά να συνεχίσετε ένα υπάρχον μονοπάτι, το Shift δεν είναι απαραίτητο. Απλά ξεκινήστε να σχεδιάζετε από μία από τις τελικές άγκυρες ρου επιλεγμένου μονοπατιού.

Εισαγωγή τιμών Unicode

Ενώ βρίσκεσθε στο εργαλείο κειμένου, πατώντας Ctrl+U εναλλάσσεται η κατάσταση μεταξύ Unicode και κανονικής. Στην κατάσταση Unicode, κάθε ομάδα των 4 δεκαεξαδικών ψηφίων που πληκτρολογείτε γίνεται ένας μόνο χαρακτήρας Unicode, έτσι σας επιτρέπει να εισάγετε ελεύθερα σύμβολα (εφόσον ξέρετε τα σημεία κωδικού Unicode και η γραμματοσειρά τα υποστηρίζει). Για να τελειώσετε την είσοδο Unicode, πατήστε Enter. Π.χ., Ctrl+U 2 0 1 4 Enter εισάγει μια em-dash (—). Για να αφήσετε την κατάσταση Unicode χωρίς να εισάγετε τίποτα πατήστε Esc.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης τον διάλογο Κείμενο > γλυφες για να αναζητήσετε και να εισάγετε γλύφες στο έγγραφό σας.

Χρησιμοποιώντας το πλέγμα για σχεδίαση εικόνων

Suppose you want to create a 24x24 pixel icon. Create a 24x24 px canvas (use the Document Preferences) and set the grid to 0.5 px (48x48 gridlines). Now, if you align filled objects to even gridlines, and stroked objects to odd gridlines with the stroke width in px being an even number, and export it at the default 96dpi (so that 1 px becomes 1 bitmap pixel), you get a crisp bitmap image without unneeded antialiasing.

Περιστροφή αντικειμένου

When in the Selector tool, click on an object to see the scaling arrows, then click again on the object to see the rotation and skew arrows. If the arrows at the corners are clicked and dragged, the object will rotate around the center (shown as a cross mark). If you hold down the Shift key while doing this, the rotation will occur around the opposite corner. You can also drag the rotation center to any place.

Ή, μπορείτε να περιστρέψετε από το πληκτρολόγιο πατώντας [ και ] (κατά 15 μοίρες) ή Ctrl+[ και Ctrl+] (κατά 90 μοίρες). Τα ίδια πλήκτρα [] με Alt εκτελούν αργή περιστροφή μεγέθους εικονοστοιχείου.

Πίπτουσες σκιές

Για τη γρήγορη δημιουργία πιπτουσών σκιών για αντικείμενα, χρησιμοποιήστε το γνώρισμα Φίλτρα > Σκιές και λάμψεις > Πίπτουσα σκιά....

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε εύκολα θολές πίπτουσες σκιές για αντικείμενα χειροκίνητα με θόλωση στον διάλογο Γέμισμα και πινελιά. Διαλέξτε ένα αντικείμενο, διπλασιάστε το με Ctrl+D, πατήστε PgDown για να το βάλετε κάτω από το αρχικό αντικείμενο, βάλτε το λίγο στα δεξιά και χαμηλότερα από το αρχικό αντικείμενο. Τώρα ανοίξτε τον διάλογο Γέμισμα και πινελιά και αλλάξτε την τιμή θόλωσης σε, ας πούμε, 5,0. Αυτό είναι!

Τοποθετώντας κείμενο σε μονοπάτι

Για τοποθέτηση κειμένου κατά μήκος της καμπύλης, επιλέξτε το κείμενο και την καμπύλη μαζί και διαλέξτε Τοποθέτηση σε μονοπάτι από το μενού κειμένου. Το κείμενο θα ξεκινά στην αρχή του μονοπατιού. Γενικά, είναι καλύτερο να δημιουργείτε ένα μονοπάτι στο οποίο θέλετε να ταιριάσετε το κείμενο, παρά να το προσαρμόζετε σε κάποιο άλλο στοιχείο σχεδίασης — αυτό θα σας δώσει περισσότερο έλεγχο χωρίς αλλαγές στο σχέδιο.

Επιλογή του αρχικού

Όταν έχετε κείμενο στο μονοπάτι, μια συνδεμένη μετατόπιση, ή ένας κλώνος, το πηγαίο αντικείμενο/μονοπάτι ίσως να είναι δύσκολο να επιλεγεί, επειδή μπορεί να είναι ακριβώς από κάτω ή να είναι αόρατο και/ή κλειδωμένο. Το μαγικό κλειδί Shift+D θα σας βοηθήσει. Επιλέξτε το κείμενο, τη συνδεμένη μετατόπιση ή τον κλώνο και πατήστε Shift+D για να μετακινήσετε την επιλογή στο αντίστοιχο μονοπάτι, πηγή μετατόπισης ή αρχικό κλώνο.

Ανάκτηση παραθύρου εκτός οθόνης

Όταν μετακινείται αντικείμενα μεταξύ συστημάτων με διαφορετικές αναλύσεις ή αριθμό οθονών, μπορεί να βρείτε ότι το Inkscape αποθήκευσε τη θέση του παραθύρου που τοποθετεί το παράθυρο εκτός της δικής σας οθόνης. Απλά μεγιστοποιήστε το παράθυρο (που θα το ξαναεμφανίσει, χρησιμοποιώντας τη γραμμή εργασιών), αποθηκεύστε και επαναφορτώστε. Μπορείτε να το αποφύγετε γενικά αποεπιλέγοντας τη γενική επιλογή αποθήκευσης της γεωμετρίας του παραθύρου (Προτιμήσεις Inkscape, ενότητα Διεπαφή > Παράθυρα).

Εξαγωγή διαφάνειας, διαβάθμισης και PostScript

PostScript or EPS formats do not support transparency, so you should never use it if you are going to export to PS/EPS. In the case of flat transparency which overlays flat color, it's easy to fix it: Select one of the transparent objects; switch to the Dropper tool (F7 or d); make sure that the Opacity: Pick button in the dropper tool's tool bar is deactivated; click on that same object. That will pick the visible color and assign it back to the object, but this time without transparency. Repeat for all transparent objects. If your transparent object overlays several flat color areas, you will need to break it correspondingly into pieces and apply this procedure to each piece. Note that the dropper tool does not change the opacity value of the object, but only the alpha value of its fill or stroke color, so make sure that every object's opacity value is set to 100% before you start out.