Inkscape tutorial: Liki

Ta vodič obsega štiri orodja za like: pravokotnik, elipsa, zvezda in spirala. Pokazali vam bomo zmogljivosti Inkscapovega orodja za like in predlagali, kako in kdaj jih je smiselno uporabiti.

Uporabite Ctrl+smerne tipke, miškino kolesce ali poteg s pritisnjenim srednjim gumbom, da se premaknete po strani navzdol. Za osnove ustvarjanja, izbiranja in preoblikovanja objektov glejte vodič Osnove v meniju Pomoč > Vodiči.

Inkscape vsebuje štiri vsestranska orodja za risanje likov, z vsakim od njih pa lahko ustvarite in urejate določen tip likov. Lik je predmet, ki mu lahko spreminjate izgled preko različnih parametrov: preko premičnih ročic in številčnih vrednosti.

For example, with a star you can alter the number of tips, their length, angle, rounding, etc. — but a star remains a star. A shape is “less free” than a simple path, but it's often more interesting and useful. You can always convert a shape to a path (Shift+Ctrl+C), but the reverse conversion is not possible.

Orodja za like so: Pravokotnik, Elipsa, Zvezda in Spirala. Najprej si bomo pogledali, kako orodja za risanje oblik delujejo v splošnem, nato pa bomo podrobno raziskali posamezna orodja.

Splošni nasveti

A new shape is created by dragging on canvas with the corresponding tool. Once the shape is created (and so long as it is selected), it displays its handles as white diamond, square or round marks (depending on the tools), so you can immediately edit what you created by dragging these handles.

Vse štiri vrste likov prikazujejo svoje ročice v vseh štirih Orodjih za like, kot tudi v Orodju za urejanje vozlišč (F2). Ko lebdite z miško nad ročico, se v statusni vrstici prikaže namig, ki pove, kaj se zgodi, ko ročico potegnete ali nanjo kliknete, ter pokaže tudi vse dodatne možnosti, ki so pri tem na voljo.

Vsako Orodje za like prikazuje svoje možnosti v Nadzorni vrstici orodja (ki leži nad platnom). Ponavadi vsebuje nekaj številskih vnosnih polj in gumb za ponastavitev privzetih vrednosti. Če je na platnu izbran lik oziroma več likov, jih lahko preoblikujete tudi s spreminjanjem vrednosti v Nadzorni vrstici.

Vse spremembe, ki jih naredite v nastavitvah orodja se ohranijo v spominu, in bodo uporabljene za naslednji predmet, ki ga s tem orodjem narišete. Ko npr. spremenite število krakov pri zvezdi, ima tudi naslednja zvezda enako število krakov. Še več, celo sama izbira lika na platnu spremeni vrednosti v nadzorni vrstici in določi vrednosti za novoustvarjene like enake vrste.

When in a shape tool, selecting an object can be done by clicking on it. Ctrl+click (select in group) and Alt+click (select under) also work as they do in Selector tool. Esc deselects.

Pravokotniki

A Pravokotnik je najenostavnejši, a verjetno najpogosteje uporabljan lik v oblikovanju. Inkscape poskuša ustvarjanje in spreminjanje pravokotnikov narediti kolikor je mogoče enostavno in pripravno.

Na orodje za pravokotnike preklopite s pritiskom na tipko F4 ali s sklikom na gumb v orodjarni. Ob modrem pravokotniku narišite novega:

An example image

Ne da bi zapustili Orodje za pravokotnike, preklopite izbor iz enega pravokotnika na drugega s klikom nanj.

Bližnjice za risanje pravokotnikov:

Kot lahko vidite, izbran pravokotnik (pravkar narisan pravokotnik je vedno izbran) prikazuje tri ročice v treh vogalih. V bistvu obstajajo štiri ročice, vendar se dve od njih (v zgornjem desnem kotu) prekrivata, če pravokotnik ni zaobljen. Ti dve ročici sta ročici za zaobljenje; drugi dve (zgoraj levo in spodaj desno) pa sta ročici za umerjanje.

Poglejmo najprej ročici za zaobljenje. Zgrabite eno od ročic in potegnite dol. Vsa oglišča pravokotnika se zaoblijo, hkrati pa lahko zdaj vidite drugo ročico za zaobljenje - v oglišču je ostala v prvotni legi. Če želite krožno zaobljena oglišča, je to vse, kar morate storiti. Če želite oglišča bolj zaobljiti ob eni kot ob drugi stranici, premaknite proti drugo ročico v levo.

Na tej sliki imata prva dva pravokotnika krožno zaobljena oglišča (druga ročica ni uporabljena), druga dva pa imata eliptično zaobljena oglišča:

An example image

Ne zapuščajte orodja za pravokotnike, temveč s klikom izberite te pravokotnike in si oglejte položaje njihovih ročic za zaobljenje.

Pogosto morata biti polmer in oblika zaobljenih oglišč v okviru celotne kompozicije konstantna, čeprav so pravokotniki različnih velikosti (predstavljajte si diagrame s polji z zaobljenimi robovi različnih velikosti). Inkscape to poenostavi. Preklopite na orodje za izbiranje; v vrstici za nadzor je skupina gumbov in drugi z leve prikazuje dve koncentrično zaobljeni oglišči. S tem določate, ali se pri bo pri raztegovanju pravokotnika ustrezno večala ali manjšala tudi zaobljenost oglišča, ali naj le-ta ostaja stalna.

Tukaj je npr. izvirni rdeč pravokotnik večkrat kopiran, kopije pa so različno povečane ali pomanjšane, opcija "Spreminjaj zaobljena oglišča z likom" pa je izključena:

An example image

Bodite pozorni na velikost in obliko zaobljenih oglišč, ki so enaka pri vseh pravokotnikih, tako da so zaobljena oglišča v zgornjem desnem kotu popolnoma enaka. Vsi modri pikčasti pravokotniki so kopije originalnega rdečega pravokotnika - z Izbirnikom smo le spreminjali le njihovo velikost, zaobljenost oglišč pa smo pustili pri miru.

Za primerjavo je tukaj enaka kompozicija, tokrat ustvarjenja z vključeno opcijo "Spreminjaj zaobljena oglišča z likom":

An example image

Tokrat so zaobljena oglišča relativna glede na velikost lika in se v zgornjem desnem kotu ne skladajo (približajte za boljši pogled). Enak (vizualni) učinek bi dobili tudi s pretvorbo izvirnega pravokotnika v pot (Ctrl+Shift+C), ki bi ji potem spreminjali velikost.

Bližnjice za ročice za zaobljenje pravokotnikov:

Verjetno ste opazili, da nadzorna vrstica za izbran pravokotnik prikazuje vodoravni (Rx) in navpični (Ry) polmer zaobljenja ter vam omogoča natančno nastavljanje v katerikoli dolžinski meri. Gumb "Nezaobljeno" naredi ravno to - iz izbranih pravokotnikov odstrani zaobljenje.

Pomembna prednost teh nastavitev je, da lahko vplivajo na več pravokotnikov hkrati. Če želite spremeniti vse pravokotnike v sloju, označite vse s kombinacijo Ctrl+A (Izberi vse) in nastavite potrebne parametre v vrstici z nastavitvami. Če so izbrani tudi liki, ki niso pravokotniki, nanje sprememba parametrov ne bo vplivala.

Poglejmo zdaj pravokotnikove ročice za umerjanje. Morda se sprašujete, zakaj jih sploh potrebujemo, ko pa lahko spreminjamo velikost pravokotnika tudi z Izbirnikom?

Težava Izbirnika je v tem, da vedno deluje glede na stran. Nasprotno pa s pravokotnikovimi ročicami velikost spreminjamo vzporedno s pravokotnikovimi stranicami, tudi če je pravokotnik zasukan ali nagnjen. Kot primer poizkusite spremeniti velikost spodnjega pravokotnika najprej z Izbirnikom, nato pa še z ročicami v Orodju za pravokotnike:

An example image

Z ročicama za spreminjanje velikosti lahko prvokotnik raztezate v vse smeri ali ga celo premaknete vzporedno s stranicami. Ročice za spreminjanje velikosti vedno ohranjajo polmer zaobljenja.

Bližnjice za ročice za spreminjanje velikosti:

Tu je enak pravokotnik, sive črtkane črte pa prikazujejo smeri, ki se jih držijo ročice za umerjanje, ko jih vlečete s tipko Ctrl (poskusite):

An example image

S vrtenjem in nagibanjem pravokotnika, ki ga nato kopiramo in mu z ročicami spremenimo velikost, lahko enostavno ustvarimo trodimenzionalne kompozicije:

An example image

Še nekaj primerov pravokotniških kompozicij, vključno z zaobljenjem in prelivnimi polnili:

An example image

Elipse

Z orodjem za elipse (F5) lahko ustvarjate elipse in kroge, te pa lahko nato spremenite v odseke ali loke. Bližnjice za risanje so enake bližnjicam Orodja za pravokotnike:

Raziščimo ročice elipse! Izberite to:

An example image

Ponovno najprej vidite tri ročice, čeprav so v resnici štiri. Na desni sta dve prekrivajoči se ročici, ki vam omogočata "odpiranje" elipse. Potegnite desno ročico, nato pa potegnite še ročico, ki postane vidna pod njo, da dobite različne odseke tortnega diagrama ali loke:

An example image

Če želite dobiti odsek (lok in dva polmera), vlecite zunaj elipse; če pa želite dobiti lok, vlecite znotraj elipse. Zgoraj so štirje odseki na levi in trije loki na desni strani. Bodite pozorni na loke, ki niso zaprti liki - obroba gre okrog elipse, vendar ne poveže koncev loka. To postane očitno, če odstranite polnilo in ostane le obroba:

An example image

Poglejte skupino na levi. Enostavno jo je ustvariti z uporabo preskakovanja kotov s tipko Ctrl. Bližnjice za ročice lokov/odsekov:

The snap angle can be changed in Inkscape Preferences (in Behavior > Steps).

Drugi dve ročici sta namenjeni spreminjanju velikosti okrog središča in delujeta podobno kot ročici za zaobljenje pri pravokotniku:

Kot pravokotnikove ročice za spreminjanje velikosti tudi ročice elipse prilagodijo višino in širino elipse v njenih koordinatah. To pomeni, da se elipsa razteguje ali krči po svojih lastnih oseh, tudi če je zasukana ali nagnjena - tudi med spreminjanjem velikosti bo ostala zasukana oz. nagnjena. Poizkusite z ročicami spremeniti velikost katerekoli od spodnjih elips:

An example image

Zvezde

Zvezde so najbolj kompleksni in najbolj zanimivi Inkscapovi liki. Če želite nad Inkscapom navdušiti prijatelje, jim pokažite Orodje za zvezde. Neskončno zabavno je - popolnoma zasvajujoče!

Z Orodjem za zvezde lahko ustvarite dve podobni, a vendar različni vrsti predmetov: zvezde in mnogokotnike. Zvezda ime dve ročici, katerih položaja določata dolžino in obliko krakov; mnogokotnik ima le eno ročico, s katero pri potegu zavrtimo mnogokotnik ali pa mu spremenimo velikost:

An example image

In the Controls bar of the Star tool, the first two buttons control how the shape is drawn (regular polygon or star). Next, a numeric field sets the number of vertices of a star or polygon. This parameter is only editable via the Controls bar. The allowed range is from 3 (obviously) to 1024, but you shouldn't try large numbers (say, over 200) if your computer is slow.

Ko rišete novo zvezdo ali mnogokotnik,

Seveda je zvezda veliko bolj zanimiva oblika (čeprav je pri delu mnogokotnik pogosto bolj uporaben). Ročici zvezde imata rahlo različni funkciji. Prva ročica (prvotno na vrhu kraka, torej na izbočenem oglišču zvezde) vam omogoča daljšanje in krajšanje zvezdinih krakov, ko pa jo zasukate (relativno glede na središče lika), se skladno zasuka tudi druga ročica. To pomeni, da s to ročico zvezdinih krakov ne morete nagniti.

Drugo ročico (prvotno na vbočenem oglišču, med dvema krakoma) lahko, nasprotno, prosto premikate radialno in tangencialno, ne da bi vplivali na ročico na vrhu kota. (Pravzaprav lahko ta ročica postane ročica na vrhu kota, če jo premaknemo bolj stran od središča kot prvo ročico.) S to ročico lahko nagibamo zvezdine krake, in tako dobime različne vrste kristalov, mandal, snežink in ježkov:

An example image

Če želite preprosto zvezdo brez okraskov, lahko ročici za nagnjenost začasno odvzamete sposobnost nagibanja:

V nadzorni vrstici je tudi polje Razmerje višine krakov, ki določa razmerje med razdaljama obeh ročic do središča.

Inkscapove zvezde pa skrivajo še nekaj trikov. V geometriji je mnogokotnik lik z ravnimi stranicami in ostrimi koti. V realnem svetu pa so lahko prisotne tudi različne stopnje ukrivljenosti in zaobljenosti — Inkscape zna narediti tudi to. Zaobljenje zvezde ali mnogokotnika deluje nekoliko drugače kot zaobljenje pravokotnika, saj za to ne potrebujete posebne ročice, temveč:

"Tangencialno" pomeni pravokotno na smer proti središču. Če ročico "zavrtite" s tipko Shift v obratni smeri urinega kazalca okrog središča, dobite pozitivno zaobljenost; z rotacijo v smeri urinega kazalca pa dobite negativno zaobljenost. (Spodaj glejte primere negativne zaobljenosti.)

Tu je primerjava zaobljenega kvadrata (Orodje za pravokotnike) z zaobljenim 4-straničnim mnogokotnikom (Orodje za zvezde):

An example image

Kot lahko vidite, ima zaobljen pravokotnik ravne stranice in krožno (ponavadi eliptično) zaobljena oglišča; zaobljen mnogokotnik ali zvezda pa nimata nobene ravne črte; ukrivljenost se spreminja od največje (v ogliščih) do najmanjše (na sredini med oglišči) z gladkimi prehodi. Inkscape to naredi z dodajanjem istosmernih Bezierjevih tangent vsakemu vozlišču lika (vidite jih lahko, če lik pretvorite v pot in si jo ogledate z Orodjem za vozlišča).

Vrednost "Zaobljenost", ki jo lahko nastavite v nadzorni vrstici, je razmerje med dolžino teh tangent in dolžino mnogokotnikovih/zvezdinih stranic, ki ob njih ležijo. Ta vrednost je lahko negativna, kar obrne smer tangent. Vrednosti od približno 0,2 do 0,4 povzročijo "normalno" zaobljenje, torej takšno, kot bi ga pričakovali; druge vrednosti težijo k ustvarjanju lepih, kompliciranih in povsem nepredvidljivih vzorcev. Zvezda z visoko vrednostjo zaobljenosti lahko seže daleč preko položaja svojih ročic. Tukaj je nekaj primerov, ki kažejo vrednost zaobljenosti:

An example image

Če želite, da so vrhovi zvezde ostri, vbokline pa zaobljene, ali pa obratno, to najlažje dosežete, če iz zvezde ustvarite zamik (Ctrl+J):

An example image

Vlečenje zvezdinih ročic s pritisnjeno tipko Shift je eno izmed najbolj zabavnih opravil v Inkscapu. Pa vendar je zadeva še boljša!

Za boljšo imitacijo oblik iz resničnega sveta lahko Inkscape naključno popači zvezde in mnogokotnike. Majhno popačenje naredi zvezdo manj pravilno, bolj človeško, pogosto smešno; močno popačenje je zanimiv način za doseganje zanimivih in nepredvidljivih oblik. Zaobljena zvezda ostane po naključnem popačenju še vedno gladko zaobljena. Bližnjice:

Ko rišete ali s potegom ročic spreminjate popačeno zvezdo, le-ta "trepeta" saj vsaka posamezna pozicija njenih ročic odgovarja posameznemu popačenju. Vsak premik ročice brez uporabe tipke Alt torej ponovno popači lik na isti stopnji popačenosti, Alt+poteg pa obdrži enako popačenost, vendar ji spreminja stopnjo. Tu so zvezde s popolnoma enakimi parametri, vsaka od njih pa je ponovno popačena z rahlim pomikom ročice (stopnja popačenja je vedno 0,1):

An example image

In tukaj je srednja zvezda iz prejšnje vrstice s stopnjo popačenosti od -0,2 to 0,2:

An example image

Uporabite Alt+potegnite ročico srednje zvezde v tej vrstici; opazujte, kako se preoblikuje v sosednje zvezde na desni in levi in preko njih.

Verjetno ima vsak svojo najljubšo zvezdo; meni so všeč predvsem zaobljene, amebam podobne packe in veliki, grobi planeti s sanjskimi pokrajinami:

An example image

Spirale

Inkscapovo Orodje za spirale je precej vsestransko in je, čeprav ni tako fascinantno kot Orodje za zvezde, včasih zelo uporabno. Podobno kot zvezdo tudi spiralo rišemo in spreminjamo iz središča;

Narisana spirala ima dve ročici - na notranjem in zunanjem koncu. Če ju povlečemo, obe ročici navijeta ali odvijeta spiralo (jo "nadaljujeta" oz. spreminjata število vrtljajev). Ostale bližnjice so:

Zunanja ročica:

Notranja ročica:

Zgoščevanje spirale je stopnja spremenljivosti vrtljajev. Ko je vrednost enaka 1, je spirala enakomerna; ko je vrednost manjša od 1 (Alt+poteg gor), spirala postane gostejša na robu; ko je vrednost večja od 1 (Alt+poteg dol), je spirala gostejša proti središču.

An example image

Največje število obratov spirale je 1024.

Podobno kot Orodje za elipse ni uporabno le za risanje elips, temveč tudi za risanje lokov (ćrte s stalno ukrivljenostjo), je Orodje za spirale uporabno tudi za ustvarjanje krivulj z gladko spremenljivo ukrivljenostjo. V primerjavi z enostavnimi Bezierjevimi krivuljami sta lok ali spirala pogosto bolj uporabna, ker ju lahko skrajšate ali podaljšate z vlečenjem ročice ob krivulji, ne da bi s tem tudi spremenili njuno obliko. Poleg tega pa lahko spirali dodate tudi polnilo, obrobo, ali oboje, in tako ustvarite zanimive učinke.

An example image

Zanimive so tudi spirale, ki uporabljajo pikčasto obrobo, saj združujejo enakomerno zgoščevanje lika z enakomerno oddaljenimi pikami oz. črticami v lepe efekte moire:

An example image

Zaključek

Inkscapova orodja za risanje oblik so zelo močna. Naučite se njihovih posebnosti in se z njimi igrajte v prostem času – to se bo verjetno izplačalo že pri prvem resnem oblikovanju, saj uporaba likov namesto poti pogosto pohitri oblikovanje, spreminjanje pa poenostavi. V kolikor imate kakršnekoli ideje za nadaljnje izboljšave tega orodja, vas prosimo, da kontaktirate razvijalce.