Inkscape tutorial: Interpoleren

Dit document legt uit hoe je de Inkscape-uitbreiding Interpoleren gebruikt

Introductie

Interpoleren maakt een lineaire interpolatie tussen twee of meer geselecteerde paden. Eenvoudig gezegd betekent het dat het “de gaten vult” tussen de paden en deze transformeert in overeenstemming met het aantal gegeven stappen.

Selecteer voor het gebruik van Interpoleren de paden die je wil transformeren en kies Uitbreidingen > Genereren uit pad > Interpoleren in het menu.

Vooraleer de uitbreiding toe passen, moeten de objecten die je wil transformeren, omgezet worden in paden. Dit kan door de objecten te selecteren en Paden > Object naar pad of Shift+Ctrl+Cte gebruiken. Indien je objecten geen paden zijn, doet de uitbreiding niets.

Interpolatie tussen twee identieke paden

Het eenvoudigste gebruik van de uitbreiding Interpoleren is interpoleren tussen twee identieke paden. Wanneer deze aangeroepen wordt, is het resultaat dat de ruimte tussen de twee paden opgevuld wordt met duplicaten van de originele paden. Het aantal stappen bepaalt het aantal geplaatste duplicaten.

Neem bijvoorbeeld de volgende twee paden:

An example image

Selecteer nu beide paden en voer Interpoleren uit met de instellingen zoals getoond in de volgende afbeelding.

An example image

Zoals je kan zien in het bovenstaande resultaat, is de ruimte tussen de twee cirkelvormige paden gevuld met zes (het aantal interpolatiestappen) andere cirkelvormige paden. Noteer ook dat Interpoleren deze vormen groepeert.

Interpolatie tussen twee verschillende paden

Wanneer interpolatie toegepast wordt op twee verschillende paden interpoleert het programma de vorm van het ene pad in het andere. Het resultaat is dat je een morphingsequentie tussen de twee paden krijgt, waarbij de regelmatigheid bepaald wordt door het aantal interpolatiestappen.

Neem bijvoorbeeld de volgende twee paden:

An example image

Selecteer nu de twee paden en pas Interpoleren toe. Het resultaat zou ongeveer zo moeten zijn:

An example image

Zoals je kan zien in het bovenstaande resultaat, is de ruimte tussen het cirkelvormige pad en het driehoekpad opgevuld met zes paden die gradueel van de ene vorm in de andere overgaan.

Bij het gebruik van de uitbreiding Interpoleren op twee verschillende paden, is de positie van het beginknooppunt van elk pad van belang. Om het beginknooppunt te vinden, selecteer je het pad en schakel je over naar het knooppuntengereedschap opdat de knooppunten verschijnen. Druk op TAB. Het eerste geselecteerde knooppunt is het beginknooppunt van het pad.

Bekijk onderstaande afbeelding die identiek is aan het vorige voorbeeld, behalve dat de knooppunten worden weergegeven. Het groene knooppunt op elk pad is het beginknooppunt.

An example image

Het vorige voorbeeld (hier nogmaals weergegeven) werd toegepast met deze knooppunten als de beginknooppunten.

An example image

Bekijk nu de veranderingen in het interpolatieresultaat wanneer de driehoek gespiegeld wordt opdat het startknooppunt zich in een andere positie bevindt:

An example image An example image

Interpolatiemethode

Een van de parameters van de Interpoleren is de Interpolatiemethode. Er zijn twee interpolatiemethoden geïmplementeerd die verschillen in de wijze waarop de curven van de nieuwe paden berekend worden. De mogelijke keuzen zijn Interpolatiemethode 1 of 2.

In bovenstaande voorbeelden gebruikten we Interpolatiemethode 2 en was het resultaat:

An example image

Vergelijk dit met Interpolatiemethode 1:

An example image

De verschillen on hoe deze methoden de getallen berekenen valt buiten scope van dit document. Probeer dus gewoon beide en gebruik het resultaat dat het dichtste aanleunt bij wat je in gedachten had.

Exponent

De parameter exponent bepaalt de afstand tussen de stappen van de interpolatie. Een exponent 0 zorgt voor een gelijke afstand tussen de kopieën

Hier is het resultaat van nog een eenvoudig voorbeeld met exponent 0.

An example image

Hetzelfde voorbeeld met exponent 1:

An example image

met exponent 2:

An example image

met exponent -1:

An example image

Wanneer je exponenten gebruikt bij Interpoleren, is de volgorde waarin je de objecten selecteert van belang. In de bovenstaande voorbeelden is het stervormige pad links eerst geselecteerd en het hexagonale pad rechts als tweede.

Bekijk het resultaat wanneer het rechtse pad eerst was geselecteerd. De exponent in dit voorbeeld is 1:

An example image

Eindpaden dupliceren

Deze parameter bepaalt of de groep paden die door de uitbreiding gegenereert wordt, een kopie bevat van de originele paden waarop Interpoleren toegepast werd.

Stijl interpoleren

Deze parameter is een van de mooie functies van Interpoleren. Het zorgt ervoor dat Interpoleren bij elke stap de stijl van de paden tracht te veranderen. Bijgevolg, indien het begin- en eindpad verschillende kleuren hebben, zullen de gegeneerde paden incrementeel van kleur veranderen.

Dit is een voorbeeld waarbij Stijl interpoleren gebruikt is op de vulling van een pad.

An example image

Stijl interpoleren beïnvloedt ook de omlijning van een pad:

An example image

Begin- en eindpad hoeven uiteraard niet hetzelfde te zijn:

An example image

Gebruik voor imitatie van onregelmatige kleurverlopen

Het is in Inkscape (nog) niet mogelijk om andere dan linaire (rechte lijn) of randiale (ronde) kleurverlopen te maken. Dit kan echter geïmiteerd worden door Interpoleren met Stijl interpoleren. Zie het volgende eenvoudige voorbeeld - teken twee lijnen met verschillende omlijning:

An example image

En interpoleer tussen de twee lijnen om je kleurverloop te maken:

An example image

Conclusie

Zoals hierboven gedemonstreerd, is de Inskcapeuitbreiding Interpoleren een krachtige tool. Deze handleiding omvat de basis van de uitbreiding, maar proberen is de weg naar het verder exploreren van interpolatie.