Inkscape tutorial: Elements of design

V tem vodiču vam bomo predstavili temeljne koncepte in načela oblikovanja, kot jih običajno učijo v začetnih letih študija umetnosti da pokažejo pomen različnih lastnosti oblikovanja. Spisek ne bo popoln, zato ga razširite, povežite in naredite bolj izčrpnega s svojimi lastnimi izkušnjami in znanjem.

An example image

Sestavine oblikovanja

Sledeče sestavine so gradniki oblikovanja.

Črta

Črta je definirana kot znak z dolžino in smerjo, ustvarjen s točko, ki se giblje po površini. Črte imajo lahko različne dolžine, debeline, smeri, krivost, barvo. Črta je lahko dvorazsežna (sled svinčnika na papirju), trorazsežna (žica) ali namišljena.

An example image

Oblika

Ravna figura oz. oblika nastane, ko se več dejanskih ali namišljenih črt združi in zajame prostor. Spremeba v barvi ali senci lahko določi obliko. Poznamo več vrst oblik: geometrijske (kvadrat, trikotnik, krog) in organske (nepravilnega obrisa).

An example image

Velikost

To se nanaša na raznolikost razmerij predmetov, črt ali oblik. Ta je lahko resnična ali namišljena.

An example image

Prostor

Prostor je prazna ali odprta površina med, okrog, nad, pod ali znotraj predmeta. Oblike ustvarja prostor okrog in znotraj njih. Prostor je dvo- ali trorazsežen. Pozitiven prostor je zapolnjen z obliko, negativen jo obkroža.

An example image

Barva

Barva je zaznana lastnost površine glede na valovno dolžino svetlobe, ki se od nje odbija. Barva ima tri razsežnosti: Barvnost (drugo ime za barvo, označen z imenom, kot na primer rdeča ali rumena), Svetlost (svetlost ali temnost), ter Nasičenost (čistost ali motnost).

An example image

Tekstura

Tekstura izraža, kako občutimo površino (dejanska) ali kako površina izgleda (namišljena). Označimo jih z besedami, kot so groba, svilena,...

An example image

Vrednost

Vrednost pove, kako svetlo ali temno nekaj izgleda. Spreminjanje vrednosti barve dosežemo z dodajanjem črne ali bele. Tehnika chiaroscuro pri risanju uporablja barvno vrednost tako, da dramatično poudarja razlike med svetlimi in temnimi deli kompozicije.

An example image

Načela oblikovanja

S temi načeli iz sestavin ustvarimo kompozicijo.

Ravnovesje

Ravnovesje je občutje grafične enakomernosti oblike, vrednosti, barve,.. Ravnovesje je lahko simetrično ali enakomerno urejeno ali pa asimetrično ali neenakomerno razporejeno. Za ustvarjanje ravnovesja v kompoziciji lahko uporabljamo predmete, vrednosti, barve, teksture,...

An example image

Kontrast

Kontrast je postavitev nasprotujočih si sestavin v neko celoto

An example image

Poudarek

Poudarek uporabimo, če želimo, da nek del izdelka izstopa in privlači pozornost. Središče zanimanja ali žarišče pogleda je točka, k kateri izdelek najprej pritegne pogled.

An example image

Razmerje

Razmerje opisuje velikost, položaj ali količino nečesa v primerjavi z nečim drugim.

An example image

Vzorec

Vzorec nastane s ponavljanjem sestavine (črte, oblike, barve).

An example image

Gradacija

Gradacija velikosti in smeri ustvari linerano perspektivo. Gradacija barve od tople do hladne in tona od temnega do svetlega ustvari zračno perspektivo. Gradacija lahko obliki doda zanimivost in gibanje. Gradacija od temne k svetli povzroči gibanje očesa skupaj z obliko.

An example image

Kompozicija

Združevanje elementov v zaključeno celoto.

An example image

Literatura

Delen seznam literature, ki je bila uporabljena pri pripravi tega dokumenta.

Special thanks to Linda Kim (http://www.coroflot.com/redlucite/) for helping me (http://www.rejon.org/) with this tutorial. Also, thanks to the Open Clip Art Library (http://www.openclipart.org/) and the graphics people have submitted to that project.