Inkscape tutorial: Elements of design

Ten poradnik przedstawia elementy i zasady projektowania, których naucza się początkujących studentów akademii sztuk pięknych, by zrozumieli różne techniki używane przy tworzeniu sztuki. Poradnik nie obejmuje wszystkich zagadnień związanych z tworzeniem sztuki, zatem dodawaj do niego, usuwaj, co niepotrzebne i przerabiaj go, aby stał się bardziej wyczerpujący.

An example image

Elementy projektu

Następujące elementy stanowią podstawę projektu:

Linia

Linię definiuje się jako znak o długości i kierunku utworzony przez punkt poruszający się po powierzchni. Linia może mieć różną długość, szerokość, kierunek, krzywiznę i kolor. Może być dwuwymiarowa (linia utworzona ołówkiem na papierze) lub pseudo trójwymiarowa.

An example image

Kształt

Kształt jest figurą płaską. Jest tworzony, kiedy rzeczywiste lub domniemane linie łączą się otaczając przestrzeń. Kształt może być definiowany przez zmianę koloru lub cieniowania. Kształty można podzielić na kilka typów: geometryczne (kwadrat, trójkąt, koło) oraz organiczne (o nieregularnym obrysie).

An example image

Wielkość

Wielkość odnosi się do różnic w proporcjach obiektów, linii lub kształtów. Różnice wielkości obiektów mogą być rzeczywiste albo wyobrażone.

An example image

Przestrzeń

Przestrzeń to pusty lub otwarty obszar pomiędzy obiektami, dookoła, powyżej, poniżej lub wewnątrz nich. Kształty i formy są tworzone przez przestrzeń znajdującą się dookoła bądź wewnątrz nich. Przestrzeń nazywa się często dwu lub trójwymiarową. Przestrzeń pozytywna jest wypełniana przez kształt lub formę, negatywna otacza je.

An example image

Kolor

Kolor to cecha powierzchni postrzegana zgodnie z częstotliwością odbijanego od niej światła. Ma on trzy cechy: BARWĘ (synonim koloru, wskazywany przez nazwę np. czerwona lub żółta), WALOR (jasność), NASYCENIE (poziom barwy).

An example image

Tekstura

Tekstura jest sposobem na wyrażenie odczuwanej faktury powierzchni (rzeczywista tekstura) lub, jak może ona wyglądać (domniemana tekstura). Teksturę opisują takie słowa jak: szorstka, jedwabista czy kamienista.

An example image

Walor

Walor określa, jak ciemny albo jasny jest wygląd czegoś. Zmian waloru koloru dokonujemy dodając do barwy czerni lub bieli. Za pomocą waloru, radykalnie kontrastując światła i cienie kompozycji, uzyskuje się w rysunku światłocień.

An example image

Zasady projektowania

Kompozycję tworzy się z elementów projektu według określonych zasad.

Równowaga

Równowaga jest wrażeniem wizualnego zrównoważenia kształtu, formy, waloru, koloru itp. Równowaga może być symetryczna (równomiernie zrównoważona) albo asymetryczna (nierównomiernie zrównoważona). Do tworzenia równowagi w kompozycji mogą być używane obiekty, walory, kolory, tekstury, kształty, formy itp.

An example image

Kontrast

Kontrast jest zestawieniem przeciwstawnych elementów.

An example image

Emfaza

Emfazy używa się, by wyróżnić pewne elementy kompozycji oraz przyciągnąć do nich uwagę odbiorcy. Ośrodkiem zainteresowania czy punktem centralnym jest miejsce, które pierwsze przyciąga wzrok.

An example image

Proporcje

Proporcja określa wielkość, położenie lub ilość jednej rzeczy w porównaniu do innej — stosunek jednej rzeczy do drugiej.

An example image

Deseń

Deseń tworzy się poprzez powtarzanie elementu (linii, kształtu lub koloru) raz za razem.

An example image

Stopniowanie

Stopniowanie wielkości i kierunku tworzy perspektywę linearną. Stopniowanie koloru od ciepłego do chłodnego oraz tonów od jasnego do ciemnego tworzy perspektywę przestrzenną. Stopniowanie może uczynić kształt ciekawszym, a także przydać mu ruchu. Stopniowanie od cienia do światła wywołuje także przesuwanie wzroku wzdłuż kształtu.

An example image

Kompozycja

Kompozycja to łączenie różnych elementów w celu ukształtowania całości.

An example image

Bibliografia

Bibliografia wykorzystana w trakcie pisania tego poradnika.

Special thanks to Linda Kim (http://www.coroflot.com/redlucite/) for helping me (http://www.rejon.org/) with this tutorial. Also, thanks to the Open Clip Art Library (http://www.openclipart.org/) and the graphics people have submitted to that project.