Inkscape tutorial: Elements of design

Az alábbiakban a grafikai tervezés azon elemeit és alapelveit mutatjuk be, melyeket a kezdő művészeti hallgatóknak oktatnak azért, hogy megismertessék velük a művészi rajz különböző sajátságait. Nem egy mindent részletező, teljes listát nyújtunk, Ön is nyugodtan bővítheti vagy javíthatja, hogy még átfogóbbá tegye ezt az ismertetőt.

An example image

A tervezés elemei

A következő elemek a grafikai tervezés építőkockái:

Vonal

A vonal az a hosszal és iránnyal bíró jel, amelyet egy felületen végigmozgó pont hoz létre. A vonalnak változhat a hossza, a szélessége, az iránya, a görbülete és a színe. A vonal lehet sík- (egy tollvonás a papíron) vagy térhatású.

An example image

Forma

A forma egy határozott alakzat, mely azáltal jön létre, hogy tényleges vagy érzékeltetett vonalak találkozása körülzár egy teret. A szín vagy árnyék változása is meghatározhat egy formát. A formák különféle típusokba sorolhatók: geometriai (négyszög, háromszög, kör) és organikus (szabálytalanságok a körvonalban).

An example image

Méret

A méret az objektumok, vonalak vagy formák nagyságbeli váltakozásaira utal. A méretek különbözősége lehet valóságos vagy látszólagos.

An example image

Tér

A tér egy üres vagy nyitott terület az objektumok között, körül, felett, alatt vagy az objektumok belsejében. Az alakok és formák a körülöttük és bennük levő tér által jönnek létre. A teret gyakran nevezik sík- vagy térhatásúnak. Egy pozitív teret valamilyen alakzat vagy forma tölt ki. Egy negatív teret valamilyen forma vagy alakzat zár körül.

An example image

Szín

A szín a felületről visszaverődő fény hullámhosszának változása által érzékelhető tulajdonság. A szín három mértéke: a SZÍNÁRNYALAT (vagyis a szín neve, mint a piros vagy sárga), az ÉRTÉK (a világosság vagy sötétség) és az INTENZITÁS (a fényesség vagy homályosság).

An example image

Textúra

A textúra egy felület tapintható (valóságos textúra) vagy látható (látszólagos textúra) anyagi tulajdonsága. A textúra olyan szavakkal írható le, mint érdes, selymes vagy göröngyös.

An example image

Érték

Az értéktől függ, hogy mennyire sötétnek vagy világosnak látszik valami. Az érték változása a színhez adott feketével vagy fehérrel érhető el. A chiaroscuro az értéket használja a fény és az árnyék kompozíción belüli, drámai kontrasztjához.

An example image

Alapelvek

Az elemekből az alapelveket szem előtt tartva alkotható meg a kompozíció.

Egyensúly

Az egyensúly az alakok, formák, értékek, színek stb. vizuális egyöntetűségének érzetét jelenti. Az egyensúly lehet szimmetrikus vagy egyenletes, illetve aszimmetrikus vagy nem egyenletes. A kompozíción belüli egyensúly az objektumok, értékek, színek, textúrák, alakok, formák stb. által érhető el.

An example image

Kontraszt

A kontraszt egymástól nagyon különböző vagy éppen egymásnak ellentmondó elemek egymás mellé helyezése által jön létre.

An example image

Hangsúly

A hangsúly a műalkotás bizonyos részeinek kiemelésére és a figyelem megragadására szolgál. Egy rajzon a tekintet először mindig egy érdekes pontra téved.

An example image

Arány

Az arány a méret, terület vagy valamilyen dolog mennyiségét egy másikéval összehasonlítva leíró jellemző.

An example image

Minta

A minta egy elem (vonal, forma vagy szín) újra és újra ismétlésével hozható létre.

An example image

Átmenet

A méret és az irány átmenete vonaltávlatot, míg a szín átmenete melegből hidegbe és a tónus átmenete sötétből világosba légtávlatot eredményez. Az átmenet alkalmas a figyelem felkeltésére, és egy alak mozgását is érzékeltetheti. A sötétből a világosba való átmenet hatására a szem végigfut az alakon.

An example image

Kompozíció

Különböző elemek teljes egésszé szerkesztésével alkotható meg a kompozíció.

An example image

Irodalomjegyzék

Részleges jegyzék az e dokumentum készítéséhez felhasznált irodalomról.

Special thanks to Linda Kim (http://www.coroflot.com/redlucite/) for helping me (http://www.rejon.org/) with this tutorial. Also, thanks to the Open Clip Art Library (http://www.openclipart.org/) and the graphics people have submitted to that project.