Inkscape tutorial: Kaligrafija

Eno od mnogih imenitnih Inkscapovih orodij je kaligrafsko orodje. Ta vodič vam bo pomagal pri spoznavanju z njegovimi funkcijami, ter vas uvedel v osnove in tehnike kaligrafije.

Za drsenje po strani navzdol uporabite Ctrl+smerne tipke, miškin kolešček ali povlek s srednjim gumbom. Za osnove ustvarjanja, izbiranja in preoblikovanja predmetov si oglejte osnovni vodnik pri Pomoči in vodnikih.

Zgodovina in slogi

Po definiciji je kaligrafija "pisanje z lepimi, čitljivimi črkami" oziroma "lepopisje". V splošnem pa lahko rečemo, da je kaligrafija veščina lepega in elegantnega pisanja. To se morda sliši zahtevno, vendar lahko prav vsak z nekaj vaje zaobvlada osnove te umetnosti.

Zgodnje oblike kaligrafije segajo v čas jamskega slikarstva in vse do iznajdbe tiska (približno 1440 n.št.) je bila kaligrafija edini način, s katerim so bile narejene knjige in druge publikacije. Vsak posamezen izvod je moral pisar s peresom in črnilom ročno prenesti na pergament. Pisali so v rustiki, karolinški minuskuli, gotici, itd. Dandanes se kaligrafija v glavnem uporablja le še na raznih vabilih, npr. vabilu na poroko.

Obstajajo trije glavni stili kaligrafije:

Ta vodič se v glavnem osredotoča na zahodno kaligrafijo in le bežno preleti druga dva stila, ki se, namesto k uporabi peresa, nagibata k uporabi čopiča, česar pa naše orodje trenutno ne omogoča.

Pred pisarskimi mojstri iz preteklosti nam Scribus nudi eno veliko prednost: ukaz Razveljavi; če naredite napako, vam to ne uniči večih ur dela. Kaligrafsko orodje v Inkscapu prav tako omogoča nekatere tehnike, ki bi s tradicionalnim peresom in črnilom ne bile mogoče.

Strojna oprema

Najboljše rezultate boste dosegli z uporabo grafične tablice in peresa (npr. Wacom). Spodobno kaligrafijo boste ustvarili tudi z miško, vendar boste imeli težave pri ustvarjanju hitrih krožnih potez.

Inkscape še ne uporablja občutljivosti na pritisk in občutljivosti na nagib, ki jo omogočajo nekatere grafične tablice. Funkcije občutljivosti so privzeto izklopljene, saj zahtevajo umerjanje. Upoštevajte tudi, da je tradicionalno kaligrafsko pero (v nasprotju s čopičem) skoraj neobčutljivo na pritisk.

Če imate grafično tablico in bi radi izkoristili možnosti občutljivosti, morate svojo napravo ustrezno nastaviti. Tovrstno konfiguracijo je potrebno izvesti le enkrat, potem se nastavitve shranijo. Da bi omogočili tovrstno podporo, morate priklopiti grafično tablico pred zagonom Inkscapa, nato pa odprite pogovorno okno Vhodne naprave ... prek menija Datoteka. V tem odprtem pogovornem oknu izberite priljubljeno napravo in nastavitve za pisalo tablice. Na koncu, ko izberete želene nastavitve, preklopite na orodje Kaligrafija in preklopite gumbe orodne vrstice za pritisk in nagnjenost. Odtlej si bo Inkscape te nastavitve zapomnil.

Inkscapovo kaligrafsko pero je lahko občutljivo na hitrost poteze (glejte Tanjšanje spodaj), zaradi česar boste ob uporabi miške ta parameter verjetno želeli zmanjšati na ničelno vrednost.

Kaligrafsko orodje - opcije

Switch to the Calligraphy tool by pressing Ctrl+F6, pressing the C key, or by clicking on its toolbar button. On the top toolbar, you will notice there are 8 options: Width & Thinning; Angle & Fixation; Caps; Tremor, Wiggle & Mass. There are also two buttons to toggle tablet Pressure and Tilt sensitivity on and off (for drawing tablets).

Širina in tanjšanje

Ti možnosti nadzirata širino vašega peresa. Širina lahko variira od 1 do 100 in se (privzeto) meri v enotah, ki so relativne glede na velikost vašega delovnega okna, vendar neodvisne od povečave. Ker je v kaligrafiji naravna "merska enota" obseg premika roke, je smiselno in pripravno imeti širino peresa v konstantnem razmerju do velikosti vaše "risarske deske" in ne v kaki realni enoti, ki bi bila odvisna od povečave. Vendar pa je to vedenje na voljo kot dodatna izbira in ga je mogoče spremeniti, če imate raje absolutne enote ne glede na povečavo. Za preklop v ta način uporabite potrditveno polje na strani Možnosti tega orodja (odprete jo lahko z dvoklikom na gumb orodja).

Ker se širino peresa pogosto spreminja, jo lahko spremenite brez uporabe orodne vrstice in sicer z uporabo desne in leve smerne tipke. Najboljše pri teh tipkah je, da delujejo med samim risanje, kar pomeni, da lahko širino peresa spreminjate postopno, med vlečenjem poteze:

An example image

Širina peresa pa je, glede na parameter tanjšanja, lahko odvisna tudi od hitrosti. Ta parameter lahko zavzame vrednosti od -1 do 1, pri čemer vrednost 0 pomeni, da je širina neodvisna od hitrosti, pozitivne vrednosti naredijo hitrejše poteze ožje, negativne vrednosti pa naredijo hitrejše poteze širše. Privzeta vrednost 10 pomeni tanjšanje hitrih potez. Tu je nekaj primerov, pri vseh je širina = 0,2 in kot = 90 stopinj:

An example image

For fun, set Width and Thinning both to 100 (maximum) and draw with jerky movements to get strangely naturalistic, neuron-like shapes:

An example image

Kot in stalnost

Za širino peresa je drugi najpomembnejši kaligrafski parameter kot, ki predstavlja kot peresa in zavzema vrednosti od 0 (vodoraven) do 90 (navpičen v obratni smeri urinega kazalca) ali do -90 (navpičen v smeri urinega kazalca):

An example image

Each traditional calligraphy style has its own prevalent pen angle. For example, the Uncial hand uses the angle of 25 degrees. More complex hands and more experienced calligraphers will often vary the angle while drawing, and Inkscape makes this possible by pressing up and down arrow keys or with a tablet that supports the tilt sensitivity feature. For beginning calligraphy lessons, however, keeping the angle constant will work best. Here are examples of strokes drawn at different angles (fixation = 100):

An example image

Kot lahko vidite, je poteza najtanjša, ko je risana vzporedno s svojim kotom, in najdebelejša, ko je risana pravokotno nanj. Za desničarje so pozitivni koti najbolj naravni in zato tudi najbolj običajni.

The level of contrast between the thinnest and the thickest is controlled by the fixation parameter. The value of 100 means that the angle is always constant, as set in the Angle field. Decreasing fixation lets the pen turn a little against the direction of the stroke. With fixation=0, pen rotates freely to be always perpendicular to the stroke, and Angle has no effect anymore:

An example image

Tipografsko gledano sta največja stalnost in največji kontrast širine poteze (zgoraj levo) značilnosti antičnih tipografij s serifi (npr. Times ali Bodoni, ki sta že historično imitaciji kaligrafije s peresom). Stalnost = 0 in ničelni kontrast širine (zgoraj desno) pa je značilnost modernih tipografij brez serifov (npr. Helvetica).

Tresenje

Tremor is intended to give a more natural look to the calligraphy strokes. Tremor is adjustable in the Controls bar with values ranging from 0 to 100. It will affect your strokes producing anything from slight unevenness to wild blotches and splotches. This significantly expands the creative range of the tool.

An example image

Wiggle & Mass

Zadnja dva parametra, za razliko od kota in širine, definirata kako orodje "čuti" in ne vplivata na njegov vizualni učinek. V tem delu ni nikakršnih ilustracij; namesto tega maso in upor raje raziščite sami!

Wiggle is the resistance of the paper to the movement of the pen. The default is at minimum (0), and increasing this parameter makes paper “slippery”: if the mass is big, the pen tends to run away on sharp turns; if the mass is zero, high wiggle makes the pen to wiggle wildly.

In physics, mass is what causes inertia; the higher the mass of the Inkscape calligraphy tool, the more it lags behind your mouse pointer and the more it smoothes out sharp turns and quick jerks in your stroke. By default this value is quite small (2) so that the tool is fast and responsive, but you can increase mass to get slower and smoother pen.

Kaligrafski primeri

Zdaj, ko poznate osnovne zmožnosti orodja, lahko s kaligrafijo poizkusite sami. Če ste v tem novi, si priskrbite dobro kaligrafsko knjigo ter jo predelajte z Inkscapom. Ta del vam bo pokazal nekaj enostavnih primerov.

Na začetku je za pisanje črk potrebno ustvariti nekaj ravnil, po katerih se boste ravnali. Če boste pisali v poševni pisavi, potrebujete tudi nekaj poševnih smernic, npr.:

An example image

Nato povečajte platno, da bo višina med ravniloma ustrezala vašemu najbolj naravnemu obsegu premika roke, prilagodite širino ter kot in… Ustvarjajte!

Probably the first thing you would do as a beginner calligrapher is practice the basic elements of letters — vertical and horizontal stems, round strokes, slanted stems. Here are some letter elements for the Uncial hand:

An example image

Nekaj uporabnih nasvetov:

Nekaj zaključenih črkovnih primerov:

An example image

Zaključek

Kaligrafija ni le zabava, temveč globoko duhovna veščina, ki lahko spremeni vaš pogled na vse, kar delate in vidite. Inkscapovo kaligrafsko orodje služi le kot skromno uvajanje v vse to. In čeprav se je z njim lepo igrati, je lahko uporabno tudi v resničnem oblikovanju. Uživajte!