Inkscape tutorial: Καλλιγραφία

Ένα από τα μεγάλα διαθέσιμα εργαλεία που είναι διαθέσιμα στο Inkscape είναι το εργαλείο καλλιγραφίας. Αυτό το μάθημα θα σας βοηθήσει να εξοικειωθείτε με τη χρήση του εργαλείου, καθώς και να σας επιδείξει μερικές βασικές τεχνικές της τέχνης της καλλιγραφίας.

Χρησιμοποιήστε Ctrl+βέλη, τροχός ποντικιού, ή σύρσιμο μεσαίου πλήκτρου για να κυλίσετε τη σελίδα προς τα κάτω. Για τα βασικά δημιουργία αντικειμένου, επιλογή και μετασχηματισμός, δείτε το βασικό μάθημα στο Βοήθεια > Μαθήματα.

Ιστορία και μορφοποιήσεις

Πηγαίνοντας στον ορισμό του λεξικού, καλλιγραφία σημαίνει “ωραία γραφή” ή “σωστή ή κομψή τέχνη γραφής”. Ουσιαστικά, καλλιγραφία είναι η τέχνη δημιουργίας ωραίων ή κομψών χειρόγραφων. Μπορεί να ακούγεται εκφοβιστικό, αλλά με λίγη εξάσκηση, οποιοσδήποτε μπορεί να γίνει κύριος των βασικών αυτής της τέχνης.

Οι πρώτες μορφές της καλλιγραφίας χρονολογούνται από τις ζωγραφιές του ανθρώπου των σπηλαίων. Μέχρι το 1440 μ.Χ., πριν την τυπογραφία, η καλλιγραφία ήταν ο τρόπος που γινόντουσαν βιβλία και άλλες εκδόσεις. Ένας αντιγραφέας έπρεπε να γράψει με το χέρι κάθε αντίγραφο καθενός βιβλίου ή έκδοσης. Η χειρογραφή γινόταν με φτερό και μελάνι σε υλικά, όπως περγαμηνή. Οι μορφοποιήσεις των γραμμάτων που χρησιμοποιήθηκαν κατά το πέρασμα των αιώνων εμπεριέχουν Rustic, Carolingian, Blackletter, κλ. Ίσως η πιο συνηθισμένη τοποθεσία, όπου ο μέσος άνθρωπος θα συναντήσει καλλιγραφία σήμερα είναι στις προσκλήσεις γάμων.

Υπάρχουν τρεις κύριες μορφοποιήσεις καλλιγραφίας:

Αυτό το μάθημα εστιάζει κυρίως στη δυτική καλλιγραφία, καθώς οι δύο άλλες μορφοποιήσεις τείνουν να χρησιμοποιήσουν ένα πινέλο (αντί για πένα με μύτη), που δεν είναι ο τρέχων τρόπος λειτουργίας του εργαλείου καλλιγραφίας.

Ένα μεγάλο πλεονέκτημα που έχουμε συγκριτικά με τους αντιγραφείς του παρελθόντος είναι η εντολή Αναίρεση: Εάν κάνετε ένα λάθος, η συνολική σελίδα δεν καταστρέφεται. Το εργαλείο καλλιγραφίας του Inkscape ενεργοποιεί επίσης μερικές τεχνικές που θα ήταν δυνατές με μια παραδοσιακή πένα και μελάνι.

Υλικό

Θα πάρετε τα άριστα αποτελέσματα, εάν χρησιμοποιήσετε μια πινακίδα και πένα (π.χ. Wacom). Λόγω της ευλυγισίας του εργαλείου μας, ακόμα και αυτοί με μόνο ένα ποντίκι μπορούν να κάνουν κάποια αρκετά περίπλοκη καλλιγραφία, αν και θα υπάρχει κάποια δυσκολία στην παραγωγή γρήγορων καμπυλών πινελιών.

Το Inkscape μπορεί να χρησιμοποιήσει την ευαισθησία πίεσης και την ευαισθησία κλίσης μιας πένας πινακίδας που υποστηρίζει αυτά τα χαρακτηριστικά. Οι λειτουργίες ευαισθησίας απενεργοποιούνται από επιλογή, επειδή απαιτούν διαμόρφωση. Επίσης, να θυμόσαστε ότι η καλλιγραφία με πένα ή πένα με μύτη δεν είναι πολύ ευαίσθητη στην πίεση, αντίθετα με το πινέλο.

Εάν έχετε μια πινακίδα και θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε τα χαρακτηριστικά ευαισθησίας, θα χρειασθείτε να διαμορφώσετε την συσκευή σας. Αυτή η διαμόρφωση θα χρειασθεί να εκτελεσθεί μόνο μια φορά και οι ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν. Για να ενεργοποιήσετε αυτήν την υποστήριξη, πρέπει η πινακίδα να είναι συνδεμένη πριν την εκκίνηση του Inkscape και έπειτα να συνεχίσετε με το άνοιγμα του διαλόγου Συσκευές εισόδου... μέσα από το μενού Επεξεργασία. Με αυτόν τον διάλογο ανοικτό, μπορείτε να διαλέξετε την προτιμώμενη συσκευή και ρυθμίσεις για τη γραφίδα της πινακίδας σας. Τέλος, μετά την επιλογή αυτών των ρυθμίσεων, μετάβαση στο εργαλείο καλλιγραφίας και εναλλαγή των κουμπιών της εργαλειοθήκης για πίεση και κλίση. Από δω και πέρα, το Inkscape θα θυμάται αυτές τις ρυθμίσεις στην εκκίνηση.

Η πένα καλλιγραφίας του Inkscape μπορεί να είναι ευαίσθητη στην ταχύτητα της πινελιάς (δείτε “λέπτυνση” πιο κάτω), έτσι εάν χρησιμοποιείτε ποντίκι, θα θέλετε προφανώς να μηδενίσετε αυτήν την παράμετρο.

Επιλογές εργαλείου καλλιγραφίας

Μετάβαση στο εργαλείο καλλιγραφίας πιέζοντας Ctrl+F6, ή το πλήκτρο C, ή πατώντας στο κουπί της γραμμής εργαλείων. Στην ανώτερη γραμμή εργαλείων, θα σημειώσετε ότι υπάρχουν 8 επιλογές: πλάτος & λέπτυνση; γωνία & Σταθεροποίηση; κεφαλαία; τρέμουλο, Ανατάραξη & μάζα. Υπάρχουν επίσης δύο κουμπιά για εναλλαγή ευαισθησίας πίεσης και κλίσης πινακίδας ενεργό και ανενεργό (για σχεδιαστικές πινακίδες).

Πλάτος & λέπτυνση

Αυτό το ζευγάρι επιλογών ελέγχουν το πλάτος της πένας σας. Το πλάτος μπορεί να ποικίλει από 1 έως 100 και (από προεπιλογή) μετριέται σε μονάδες σχετικές με το μέγεθος του παραθύρου επεξεργασίας σας, αλλά ανεξάρτητες από την εστίαση. Αυτό είναι λογικό, επειδή η φυσική “μονάδα μέτρησης” στην καλλιγραφία είναι η περιοχή της κίνησης του χεριού σας και συνεπώς είναι κατάλληλη να έχει το πλάτος της μύτης της πένας σας με σταθερό λόγο συγκριτικά με το μέγεθος της “περιοχής σχεδίασης” και όχι σε κάποιες πραγματικές μονάδες που θα το κάναν να εξαρτάται από την εστίαση. Αυτή η συμπεριφορά είναι όμως δυνητική, έτσι μπορεί να αλλαχθεί για αυτούς που προτιμούν απόλυτες μονάδες ανεξάρτητα από την εστίαση. Για μετάβαση σε αυτήν την κατάσταση, χρησιμοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου στη σελίδα προτιμήσεων του εργαλείου (μπορείτε να το ανοίξετε διπλοπατώντας το κουμπί εργαλείου).

Αφού το πλάτος της πένας αλλάζει συχνά, μπορείτε να το ρυθμίσετε χωρίς να πάτε στη γραμμή εργαλείων, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βελών αριστερό και δεξί ή με μια πινακίδα που υποστηρίζει τη λειτουργία ευαισθησίας πίεσης. Το άριστο με αυτά τα πλήκτρα είναι ότι δουλεύουν ενώ σχεδιάζετε, έτσι μπορείτε να αλλάξετε το πλάτος της πένας σας βαθμιαία στο μέσο της πινελιάς:

An example image

Το πλάτος της πένας μπορεί επίσης να εξαρτάται από την ταχύτητα, όπως ελέγχεται από την παράμετρο λέπτυνσης. Αυτή η παράμετρος μπορεί να πάρει τιμές από -100 έως 100. Μηδέν σημαίνει ότι το πλάτος είναι ανεξάρτητο από την ταχύτητα, θετικές τιμές κάνουν τις πιο γρήγορες πινελιές πιο λεπτές, αρνητικές τιμές κάνουν τις πιο γρήγορες πινελιές πιο πλατιές. Η προεπιλογή 10 σημαίνει μέτρια λέπτυνση των γρήγορων πινελιών. Ιδού μερικά παραδείγματα, όλα σχεδιασμένα με πλάτος=20 και γωνία=90:

An example image

Για αστείο, ορίστε το πλάτος και την λέπτυνση στο 100 (μέγιστο) και σχεδιάστε με τρελές κινήσεις για να πάρετε παράξενα φυσιοκρατικά σχήματα μορφής νευρώνα:

An example image

Γωνία & σταθεροποίηση

Μετά το πλάτος, η γωνία είναι η πιο σημαντική παράμετρος καλλιγραφίας. Είναι η γωνία της πένας σας σε μοίρες, αλλάζοντας από 0 (οριζόντια) μέχρι 90 (κάθετα αριστερόστροφα) ή μέχρι -90 (κάθετα δεξιόστροφα). Σημειώστε ότι εάν ενεργοποιήσετε την ευαισθησία κλίσης για μια πινακίδα, η παράμετρος της γωνίας γίνεται αχνή και η γωνία καθορίζεται από την κλίση της πένας.

An example image

Κάθε μορφοποίηση παραδοσιακής καλλιγραφίας έχει τη δικιά της δεδομένη γωνία πένας. Π.χ., η γραφή Uncial χρησιμοποιεί γωνία 25 μοιρών. Πιο σύνθετες γραφές και πιο έμπειροι καλλιγράφοι αλλάζουν συχνά τη γωνία ενώ σχεδιάζουν και το Inkscape το κάνει εφικτό πιέζοντας τα πλήκτρα βελών επάνω και κάτω ή με πινακίδα που υποστηρίζει το χαρακτηριστικό της ευαισθησίας κλίσης. Για το ξεκίνημα καλλιγραφικών μαθημάτων, όμως, η διατήρηση της γωνίας σταθερής θα δουλέψει άριστα. Ιδού παραδείγματα πινελιών που σχεδιάστηκαν με διαφορετικές γωνίες (σταθεροποίηση = 100):

An example image

Όπως μπορείτε να δείτε, η πινελιά είναι πολύ λεπτή όταν σχεδιάζεται παράλληλα προς τη γωνία της και πολύ πλατιά όταν σχεδιάζεται κάθετα. Θετικές γωνίες είναι οι πιο φυσικές και παραδοσιακές για δεξιόγραφη καλλιγραφία.

Η στάθμη της αντίθεσης μεταξύ της πιο λεπτής και της πιο παχιάς ελέγχονται από την παράμετρο σταθεροποίηση. Η τιμή 100 σημαίνει ότι η γωνία είναι πάντοτε σταθερή, όπως ορίστηκε στο πεδίο γωνίας. Μείωση της σταθεροποίησης επιτρέπει στην πένα να γυρίσει λίγο προς την κατεύθυνση της πινελιάς. Με σταθεροποίηση=0, η πένα περιστρέφεται ελεύθερα για να είναι πάντοτε κάθετη στην πινελιά και η γωνία δεν επιδρά πλέον:

An example image

Μιλώντας τυπογραφικά, η μέγιστη σταθεροποίηση και συνεπώς μέγιστη αντίθεση πλάτους πινελιάς (πάνω αριστερά) είναι τα χαρακτηριστικά των παλιών οικογενειών χαρακτήρων με πατούρα, όπως Times ή Bodoni (επειδή αυτές οι οικογένειες χαρακτήρων ήταν ιστορικά μια απομίμηση των καλλιγραφιών σταθερής πένας). Από την άλλη πλευρά, μηδενική σταθεροποίηση και μηδενική αντίθεση πλάτους (πάνω δεξιά), προτείνουν σύγχρονες οικογένειες χαρακτήρων χωρίς πατούρα όπως η Helvetica.

Τρέμουλο

Το τρέμουλο σκοπεύει να δώσει μια πιο φυσική εμφάνιση στις καλλιγραφικές πινελιές. Το τρέμουλο ρυθμίζεται στη γραμμή ελέγχων με τιμές από 0 μέχρι 100. Θα επηρεάσει τις πινελιές σας παράγοντας οτιδήποτε από ελαφριά ανωμαλία μέχρι άγριες μουντζαλιές και κηλίδες. Αυτό επεκτείνει σημαντικά τη δημιουργική εμβέλεια του εργαλείου.

An example image

Ανατάραξη & μάζα

Αντίθετα με το πλάτος και τη γωνία, αυτές οι δύο τελευταίες παράμετροι ορίζουν πώς το εργαλείο “αισθάνεται” περισσότερο παρά επηρεάζουν την οπτική του έξοδο. Γι' αυτό δεν θα υπάρχουν εικόνες σε αυτήν την ενότητα. Απλά δοκιμάστε τες οι ίδιοι για να πάρετε μια καλύτερη ιδέα.

ανατάραξη είναι η αντίσταση του χαρτιού στη μετακίνηση της πένας. Η προεπιλογή είναι στο ελάχιστο (0) και αύξηση αυτής της παραμέτρου κάνει το χαρτί “ολισθηρό”: εάν η μάζα είναι μεγάλη, η πένα τείνει να φεύγει στις απότομες στροφές. Εάν η μάζα είναι μηδέν, υψηλή ανατάραξη κάνει την πένα να κουνιέται πολύ.

Στη φυσική, η μάζα προκαλεί αδράνεια. Όσο πιο μεγάλη η μάζα του εργαλείου καλλιγραφίας του Inkscape, τόσο περισσότερο καθυστερεί πίσω από το δείκτη του ποντικιού και τόσο περισσότερο εξομαλύνει απότομες στροφές και γρήγορα τραβήγματα στην πινελιά σου. Από προεπιλογή αυτή η τιμή είναι αρκετά μικρή (2), έτσι ώστε το εργαλείο να είναι γρήγορο και με ανταπόκριση, αλλά μπορείτε να αυξήσετε τη μάζα για να πάρετε πιο αργή και πιο μαλακή πένα.

Παραδείγματα καλλιγραφίας

Τώρα που ξέρετε τις βασικές δυνατότητες του εργαλείου, μπορείτε να προσπαθήσετε να παράξετε αληθινή καλλιγραφία. Εάν είσθε νέος σε αυτήν την τέχνη, πάρτε ένα καλό βιβλίο καλλιγραφίας και μελετήστε το με το Inkscape. Αυτή η ενότητα θα σας δείξει μόνο μερικά απλά παραδείγματα.

Πρώτα απ' όλα, για να κάνετε γράμματα, χρειαζόσαστε να δημιουργήσετε ένα ζευγάρι χάρακες για να σας οδηγήσουν. Εάν πρόκειται να γράψετε σε πλάγια ή με ενωμένα γράμματα γραφή, προσθέστε μερικούς πλάγιους οδηγούς κατά μήκος των δύο χαράκων επίσης, π.χ.:

An example image

Έπειτα εστιάστε έτσι ώστε το ύψος μεταξύ των χαράκων να αντιστοιχεί στην πιο φυσική περιοχή κίνησης του χεριού, ρυθμίστε πλάτος και γωνία, και φύγαμε!

Προφανώς το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνετε ως αρχάριος καλλιγράφος είναι να εξασκήσετε τα βασικά στοιχεία των γραμμάτων — κάθετες και οριζόντιες στελέχη, στρογγυλές πινελιές, πλάγια στελέχη. Ιδού μερικά στοιχεία γραμμάτων για τη γραφή Uncial:

An example image

Πολλές χρήσιμες συμβουλές:

Και να μερικά πλήρη παραδείγματα σχεδίασης γραμμάτων:

An example image

Συμπέρασμα

Η καλλιγραφία δεν είναι μόνο διασκέδαση. Είναι βαθιά πνευματική τέχνη που μπορεί να μετασχηματίσει την στάση σας σε κάθε τι που κάνετε και βλέπετε. Το εργαλείο καλλιγραφίας του Inkscape μπορεί να χρησιμεύσει ως απλή εισαγωγή. Παρόλα αυτά είναι πολύ όμορφο να παίξετε με αυτό και ίσως χρήσιμο στην αληθινή σχεδίαση. Απολαύστε το!