Inkscape tutorial: Osnove

V tem vodiču vam bomo predstavili osnove uporabe Inkscapa. To je običajen dokument, ki ga lahko odprete, spreminjate in shranjujete.

Osnovni vodič po Inkscapu zajema gibanje, približevanje, upravljanje z dokumenti, risanje oblik, spreminjanje predmetov, metode izbiranja predmetov, združevanje, nastavljanje polnila in obrisa, poravnave in prekrivanje. Za ostale teme si poglejte Napredni vodič v meniju Pomoč.

Gibanje po platnu

Po dokumentu se lahko gibate na mnogo načinov. S tipkovnico držite tipko Ctrl in pritiskate na smerne tipke Ctrl+smerne tipke. (Poskusite se sedaj tako premakniti navzdol.) Platno lahko povlečete s srednjim miškinim gumbom. Uporabite lahko tudi drsnike (pritisnite Ctrl+B, da jih pokažete ali skrijete). Miškin kolešček vas premika po navpični osi; hkratno držanje tipke Shift po vodoravni.

Približevanje in oddaljevanje pogleda

Najlažji način je pritiskanje tipk +, - ali =. Uporabite lahko tudi Ctrl+srednji gumb ali Ctrl+desni gumb za približanje pogleda, Shift+srednji gumb ali Shift+desni gumb za oddaljitev podgleda, ali pa držite Ctrl in vrtite miškin kolešček. V spodnjem desnem kotu okna lahko stopnjo povečave tudi izberete ali vpišete v odstotkih. Končno pa imamo tudi orodje za Pogled (v levi orodjarni), s katerim lahko približate območje tako, da ga obkrožite.

Inkscape si zapomni tudi zgodovino povečav, ki ste jih med delom uporabili. Pritisnite ` za premikanje skozi prejšnje povečave ali Shift+` za prejšnje bodoče.

Orodja v Inkscapu

Navpična orodjarna na levi strani vsebuje orodja za risanje in urejanje. V gornjem delu zaslona, pod meniji najdete Vrstico ukazov s splošnimi funkcijami, in Vrstico orodja, ki prikazuje možnosti posameznega orodja. Vrstica stanja na dnu okna med delom prikazuje uporabne nasvete in sporočila.

Mnogo dejanj lahko napravite s pomočjo kombinacij tipk na tipkovnici. Odprite Pomoč > Miška in tipkovnica za celoten spisek. (V naslednjem razdelku bomo s tipkovnico prilagajali pogled).

Ustvarjanje in urejanje dokumentov

To create a new empty document, use File > New or press Ctrl+N. To create a new document from one of Inkscape's many templates, use File > New from Template... or press Ctrl+Alt+N

To open an existing SVG document, use File > Open (Ctrl+O). To save, use File > Save (Ctrl+S), or Save As (Shift+Ctrl+S) to save under a new name. (Inkscape may still be unstable, so remember to save often!)

Inkscape za zapis datotek uporablja obliko SVG (Scalable Vector Graphics - raztegljiva vektorska grafika). SVG je odprt in široko podprt standard. SVG datoteke temeljijo na XML jeziku in jih lahko odpremo tudi s katerimkoli urejevalnikom besedil. Razen SVG zna Inkscape uvažati in izvažati tudi v različne druge zapise (EPS, PNG).

Inkscape opens a separate document window for each document. You can navigate among them using your window manager (e.g. by Alt+Tab), or you can use the Inkscape shortcut, Ctrl+Tab, which will cycle through all open document windows. (Create a new document now and switch between it and this document for practice.) Note: Inkscape treats these windows like tabs in a web browser, this means the Ctrl+Tab shortcut only works with documents running in the same process. If you open multiple files from a file browser or launch more than one Inkscape process from an icon it will not work.

Risanje likov

Čas za risanje! Iz orodjarne izberite orodje za pravokotnike (ali pritisnite F4) in povlecite po platnu. To lahko storite kar tu ali pa v novem dokumentu:

An example image

As you can see, default rectangles come up blue, with a black stroke (outline), and fully opaque. We'll see how to change that below. With other tools, you can also create ellipses, stars, and spirals:

An example image

To so orodja za like. Vsak lik, ki ga narišete, ima vsaj eno ročico v obliki romboida; poskusite jih premikati, da vidite, kako se lik odziva. V zgornji orodjarni je nekaj nastavitev za vsako orodje. Tudi tu lahko prilagajate obliko. Te nastavitve spremenijo trenutno izbran lik (tisti z ročicami) in se shranijo za bodoče novoustvarjene like.

Zadnje dejanje lahko razveljavite s pritiskom na Ctrl+Z. (Če se še enkrat premislite, lahko obnovite razveljavljeno dejanje s Shift+Ctrl+Z).

Premikanje, raztezanje, vrtenje

Najpogosteje uporabljano orodje v Inkscapu je Izbirnik. Kliknite na najvišji gumb v orodjarni, tisti s puščico (ali pritisnite F1 ali preslednico). Sedaj lahko izberete katerikoli predmet na platnu. Kliknite na spodnji pravokotnik.

An example image

Okrog predmeta se pojavi osem ročic v obliki puščic. Sedaj lahko:

Ponovno kliknite na pravokotnik. Ročice se spremenijo. Sedaj lahko:

Ko delate z izbirnikom, lahko uporabljate tudi vnosna polja v vrstici za orodja (nad platnom). Z njmi lahko natančno določite koordinate in velikosti izbranih predmetov.

Urejanje s tipkovnico

Inkscape je v primerjavi z drugimi programi za vektorsko risanje poseben, saj daje velik poudarek delu s tipkovnico. Skorajda vsako dejanje lahko opravite s kombinacijo tipk. Tudi preoblikovanja predmetov niso izjema.

You can use the keyboard to move (arrow keys), scale (< and > keys), and rotate ([ and ] keys) objects. Default moves and scales are by 2 px; with Shift, you move by 10 times that. Ctrl+> and Ctrl+< scale up or down to 200% or 50% of the original, respectively. Default rotates are by 15 degrees; with Ctrl, you rotate by 90 degrees.

Verjetno najbolj uporabna pa so preoblikovanja po pikah, ki jih opravljamo s pritiskom na Alt in ustrezne tipke. Na primer, Alt+smerniki bo izbiro premaknilo za eno piko pri trenutni povečavi. (oz. za eno zaslonsko piko, česar ne smete zamešati z enoto imenovano pika, ki je dolžinska enota SVG, neodvisna od povečave) To pomeni, da bo, če približate pogled, dejanski premik predmeta manjši, izgledal pa bo še vedno eno točko. Tako lahko premete postavljate z poljubno natančnostjo enostavno tako, da približujete pogled.

Podobno bosta Alt+> in Alt+< raztegnila izbiro, tako da bo njen prikaz spremenjen za 1 točko, in Alt+[ in Alt+] zavrtela izbiro tako, da so bo od osi najbolj oddaljena točka premaknila za 1 točko.

Opomba: Uporabniki Linuxa morda z Alt+smerna tipka in nekaj drugimi kombinacijami tipk ne bodo dobili želenega učinka, če njihov okenski upravitelj prestreže te dogodke, preden dosežejo aplikacijo Inkscape. Možna rešitev je, da ustrezno spremenite nastavitev okenskega upravitelja.

Širše izbiranje

Več predmetov hkrati lahko izberete tako, da držite Shift in klikate nanje, ali pa povlečete Izbirnik okrog njih. Temu rečemo elastika. (Izbirnik naredi elastiko, če začnete vleči na prazni površini; če pred tem že držite Shift pa v vsakem primeru.) Poskusite izbrati naslednje tri predmete:

An example image

In sedaj uporabite elastiko (poteg ali Shift+poteg), da izberete obe elipsi, ne pa tudi pravokotnika:

An example image

Vsak od izbranih predmetov pokaže oznako izbire, majhen romboid v zgornjem levem kotu. Ta oznaka vam olajša pregled nad tem, kaj je izbrano in kaj ne. Če bi, na primer, izbrali obe elipsi in pravokotnik, brez teh oznak ne bi mogli ugotoviti ali sta elipsi izbrani.

Če sedaj kliknete na predmet in ob tem držite Shift, ga izključite iz izbire. Izberite vse tri gornje predmete, nato uporabite ta prijem, da izključite obe elipsi, tako da vam ostane izbran le še pravokotnik.

Če pritisnete Esc, ni več izbran noben predmet. Ctrl+A izbere vse predmete na trenutnem sloju (če niste ustvarili nobenih slojev, je to isto kot izbira vseh predmetov v dokumentu).

Združevanje

Več predmetov lahko združite v skupino. Skupina se nato obnaša kot enoten predmet, če jo premikate ali preoblikujete. Spodnji levi trije predmeti so neodvisni; enaki trije predmeti na desni, pa so združeni. Poskusite premakniti skupino.

An example image

Za združitev izberite enega ali več predmetov in pritisnite Ctrl+G. Za razdružitev ene ali več skupin jih izberite in pritisnite Ctrl+U. Tudi skupine lahko združujete med seboj, tako kot ostale predmete. Za takšne rekurzivne skupine ni omejitve v globini, vendar pa bo razdruževanje učinkovalo le na zadnjo raven združevanja, zato boste morali večkrat pritisniti Ctrl+U, da boste do konca razdružili takšno globoko skupino v skupini.

Če želite spreminjati predmet znotraj skupine, vam je ni treba razdruževati. Ctrl+kliknite na predmet, pa ga boste lahko samostojno preoblikovali, ali pa Shift+Ctrl+clicknite na več predmetov znotraj ali zunaj katerekoli skupine. Poskusite spreminjati posamezne like zgoraj desno, ne da bi jih razdružili, nato pa poskusite spet premakniti skupino. Opazili boste, da je še vedno povezana.

Polnjenje in obroba

Probably the simplest way to paint an object some color is to select an object, and click a swatch in the palette below the canvas to paint it (change its fill color). Alternatively, you can open the Swatches dialog from the View menu (or press Shift+Ctrl+W), select an object, and click a swatch to paint it (change its fill color).

Več možnosti ponuja pogovorno okno Polnjenje in obroba. (Shift+Ctrl+F). Izberite spodnji lik in odprite pogovorno okno Polnjenje in obroba.

An example image

Pogovorno okno ima tri zavihke: Polnilo, Barva črte in Slog črte. V prvem lahko nastavite barvo (notranjost) izbranega lika. Z gumbi pod zavihkom lahko izberete prazno (gumb z X-om), čisto barvo, ravne ali krožne prelive, polnjenje z vzorcem. Za zgornji lik bo izbran gumb za čisto barvo.

Niže spodaj lahko vidite izbirnik barve - ali natančeje, zbirko raznih izbirnikov, vsakega v svojem zavihku: RGB, HSV, CMYK, Barvni krog. Najbolj udoben je barvni krog, kjer z vrtenjem trikotnika določite odtenek, nato pa še motnost tega odtenka. Vsi izbirniki imajo tudi drsnik za motnost predmetov.

Kadarkoli izberete predmet se izbirnik barve nastavi na njegovo barvo polnila in obrobe (če izberete več predmetov, se nastavi na povprečne barve). Malce se igrajte z naslednjimi primeri ali naredite svojega:

An example image

V zavihku za barvo črte lahko odstranite obrobo predmeta ali pa mu določite barvo in prosojnost:

An example image

Zadnji zavihek, Slog črte, vam omogoči nastavitev debeline črte in njene oblike:

An example image

Namesto čistih barv lahko za oboje, obris in polnilo uporabite tudi prelive:

An example image

Ko preklopite s čistih barv na prelive, nov preliv uporabi prej določeno barvo, ki prehaja od povsem prosojne do povsem čiste. Preklopite na orodje za prelive (Ctrl+F1) in povlecite ročice preliva — vozlišči sta povezani z črto, ki določa smer in dolžino preliva. Ko je ročica preliva izbrana (modro osvetljena) se pogovorno okno Polnilo in obroba nastavi na barvo ročice, namesto na barvo celotnega predmeta.

Naslednji priročen način določanja barve predmetom je Kapalka (F7). Kliknite z njo kamorkoli in barva pod njo bo določena izbranemu predmetu. (Shift+klik določi barvo obrobe).

Podvojevanje, poravnavanje, razporeditev

Zelo pogosto dejanje je podvojevanje predmeta (Ctrl+D). Dvojnik se pojavi natanko na mestu izvirnika in je takoj izbran, tako da ga lahko z miško povlečete proč ali pa ga premaknete s smernimi tipkami. Poskusite za vajo z dvojniki črnega kvadratka zapolniti vrsto:

An example image

Chances are, your copies of the square are placed more or less randomly. This is where the Align and Distribute dialog (Shift+Ctrl+A) is useful. Select all the squares (Shift+click or drag a rubberband), open the dialog and press the “Center on horizontal axis” button, then the “Make horizontal gaps between objects equal” button (read the button tooltips). The objects are now neatly aligned and distributed equispacedly. Here are some other alignment and distribution examples:

An example image

Prekrivanje

The term z-order refers to the stacking order of objects in a drawing, i.e. to which objects are on top and obscure others. The two commands in the Object menu, Raise to Top (the Home key) and Lower to Bottom (the End key), will move your selected objects to the very top or very bottom of the current layer's z-order. Two more commands, Raise (PgUp) and Lower (PgDn), will sink or emerge the selection one step only, i.e. move it past one non-selected object in z-order (only objects that overlap the selection count, based on their respective bounding boxes).

Vadite te ukaze tako, da popolnoma spremenite urejenost spodnjih predmetov - naj bo skrajno leva elipsa na vrhu in skrajno desna na dnu:

An example image

Zelo uporabna bližnjica je tabulator. Če ni izbran noben predmet, Tab izbere najnižji predmet v dokumentu, sicer pa naslednjega nad izbranim. Shift+Tab deluje v nasprotno smer, začenši z najvišjim in navzdol. Ker se novoustvarjeni predmeti pojavijo na vrhu, bo Shift+Tab izbral ravno zadnji ustvarjeni predmet. Vadite uporabo tabulatorja na zgornjem kupčku elips.

Izbiranje pod in premikanje izbire

Kaj pa če je predmet, ki ga potrebujete, skrit za drugimi predmeti? Še vedno ga lahko vidite, če so zgornji predmeti (delno) prosojni, klik nanje pa bo vendarle izbral zgornji predmet, ne pa tistega, ki ga želite.

Zato imamo Alt+klik. Prvi Alt+klik izbere prvi predmet, tako kot običajni klik. Naslednji Alt+klik pa bo obenem izbral še predmet pod vrhnjim; naslednji klik predmet še nižje... Tako zaporedni Alt+kliki krožijo od vrha do dna, skozi celotno navpično ureditev predmetov na točki klikanja. Ko dosežete najnižji predmet vas naslednji Alt+klik seveda vrne nazaj na vrh.

[Če uporabljate Linux, boste morda opazili, da Alt+klik ne deluje pravilno. Namesto tega morda premikate celotno okno Inkscape. Razlog je v tem, da je vaš okenski upravljalnik prihranil kombinacijo Alt+klik za drugo dejanje. To spremenite tako, da poiščete nastavitve Vedenja oken (Window Behavior) okenskega upravljalnika, ki ga izključite ali pa preslikajte kombinacijo na meta-tipko (t.i. tipko Windows), da bodo lahko Inkscape in druge aplikacije prosto uporabljale tipko Alt.]

Toda kaj lahko počnemo s tako izbranim predmetom? Lahko ga preoblikujemo s tipkovnico in lahko upravljamo z izbiro. Vlečenje predmeta pa bo zopet izbralo najvišji predmet (ker je klikni-in-povleci tako pripravljen). Da bi Inkscapu povedali, naj premika zgolj tisto, kar je trenutno izbrano, uporabite Alt+poteg. S tem boste premaknili trenutno izbrane predele, ne glede na to, kje je miškin kazalec trenutno.

Vadite Alt+klik in Alt+poteg na spodnjih dveh rjavih oblikah, pod zelenim prosojnim trikotnikom:

An example image

Selecting similar objects

Inkscape can select other objects similar to the object currently selected. For example, if you want to select all the blue squares below first select one of the blue squares, and use Edit > Select Same > Fill Color from the menu. All the objects with a fill color the same shade of blue are now selected.

An example image

In addition to selecting by fill color, you can select multiple similar objects by stroke color, stroke style, fill & stroke, and object type.

Zaključek

Tu zaključujemo Osnovni vodič. Inkscape zmore še veliko več, kot smo vam pokazali tu, a že zgolj te metode vam omogočajo ustvarjanje enostavnih, a zato uporabnih risb. Za zahtevnejše reči si preberite še Napredni vodič pod Pomoč > Vodiči.