Inkscape tutorial: Bàsic

Aquest tutorial us mostrarà l'ús bàsic de l'Inkscape. Aquest és un document Inkscape normal. Podeu visualitzar-lo, editar-lo i fins i tot desar-lo.

El tutorial bàsic cobreix el desplaçament i l'ampliació, la gestió de documents, les eines de forma, la transformació d'objectes amb el selector, les tècniques de selecció, l'agrupació, la configuració de l'emplenat i el contorn, l'alineació i l'ordenació en z. Per a altres temes, consulteu el tutorial avançat al menú d'Ajuda.

Desplaçament de l'àrea de dibuix

Hi ha vàries maneres de desplaçar l'àrea de dibuix. Proveu-ho amb les tecles Ctrl+fletxa per a desplaçar-la amb el teclat. (Proveu de moure aquest document avall.) També podeu arrossegar-la amb el botó central del ratolí. Podeu usar les barres de desplaçament (premeu Ctrl+B per a veure-les o amagar-les). També funciona el desplaçament vertical amb la rodeta del vostre ratolí; i si premeu Maj., l'horitzontal.

Ampliació i reducció

La forma més fàcil d'ampliar/reduir és amb les tecles - i + (o =). També podeu usar Ctrl+botó central o Ctrl+botó dret per ampliar, Maj+botó central o Maj+botó dret per allunyar, o girant la rodeta del ratolí amb Ctrl. També clicant al camp d'entrada d'ampliació (a l'angle inferior esquerra de la finestra del document), entreu un valor precís en %, i premeu Entrar. També tenim l'eina ampliar (a la barra d'eines de l'esquerra) que ens permet ampliar una zona enmarcant-la.

L'Inkscape manté un historial dels nivells d'ampliació usats. Premeu la tecla ` per anar a l'anterior ampliació, i Maj+` per anar al següent.

Les eines de l'Inkscape

La barra d'eines vertical a l'esquerra mostra les eines de dibuix i edició de l'Inkscape. Sota el menú, hi ha la Barra d'ordres amb botons d'ordres generals i la Barra de controls d'eina amb controls específics per a cada eina. La barra d'estat a la part inferior de la finestra mostrarà consells i missatges útils mentre esteu treballant.

Moltes operacions són accessibles mitjançant dreceres de teclat. Obriu Ajuda > Tecles i ratolí per a veure la referència completa.

Creació i gestió de documents

To create a new empty document, use File > New > Default or press Ctrl+N. To create a new document from one of Inkscape's many templates, use File > New > Templates... or press Ctrl+Alt+N

To open an existing SVG document, use File > Open (Ctrl+O). To save, use File > Save (Ctrl+S), or Save As (Shift+Ctrl+S) to save under a new name. (Inkscape may still be unstable, so remember to save often!)

L'Inkscape usa el format SVG (Imatges de vectors escalables) per als seus fitxers. L'SVG és un estàndard obert àmpliament suportat pel programari d'imatges. Els fitxers SVG es basen en XML i poden ser editats per qualsevol editor de text o XML (a banda de l'Inkscape, és clar). A més d'SVG, l'Inkscape pot importar i exportar diferents tipus de format (EPS, PNG).

Inkscape opens a separate document window for each document. You can navigate among them using your window manager (e.g. by Alt+Tab), or you can use the Inkscape shortcut, Ctrl+Tab, which will cycle through all open document windows. (Create a new document now and switch between it and this document for practice.) Note: Inkscape treats these windows like tabs in a web browser, this means the Ctrl+Tab shortcut only works with documents running in the same process. If you open multiple files from a file browser or launch more than one Inkscape process from an icon it will not work.

Creació de formes

I ara, unes formes boniques! Cliqueu a l'eina del rectangle a la barra d'eines (o premeu F4) i cliqueu i arrossegueu, en un nou document en blanc o bé aquí mateix:

An example image

As you can see, default rectangles come up blue, with a black stroke (outline), and fully opaque. We'll see how to change that below. With other tools, you can also create ellipses, stars, and spirals:

An example image

Aquestes eines es coneixen col·lectivament com a eines de forma. Cada forma que creeu mostra un o més manejadors. Proveu d'arrossegar-los per veure com respon la forma. El panell superior per a les eines de forma té alguns controls que també podeu tocar per canviar els paràmetres de la forma. Aquests controls afecten la forma que hi ha seleccionada (la que mostren els manejadors) i defineix els valors per defecte que s'aplicaran a les noves formes que es creïn.

Per a desfer la vostra última acció, premeu Ctrl+Z. (O si torneu a canviar d'idea, podeu tornar-la a fer amb Maj+Ctrl+Z).

Moviment, escalat, gir

L'eina més usada de l'Inkscape és el Selector. Cliqueu el botó amb la fletxa que hi ha a dalt de tot de la barra d'eines (o premeu F1 o Espai). Ara podeu seleccionar qualsevol objecte de l'àrea de dibuix. Cliqueu sobre el rectangle de sota.

An example image

Veureu com apareixen vuit manejadors en forma de fletxa al voltant. Ara podeu:

Ara torneu a clicar el rectangle. Els manejadors canvien. Ara podeu:

També podeu usar els camps d'entrada numèrica del panell superior per a introduir valors exactes per a les coordenades (X i Y) i la mida (alçada i amplada) de la selecció.

Transformació mitjançant tecles

Una de les característiques de l'Inkscape que el fa diferent de la majoria d'editors vectorials és l'èmfasi en l'accessibilitat pel teclat. Difícilment trobarem cap ordre o acció que no sigui possible fer des del teclat, i la transformació d'objectes no és cap excepció.

You can use the keyboard to move (arrow keys), scale (< and > keys), and rotate ([ and ] keys) objects. Default moves and scales are by 2 px; with Shift, you move by 10 times that. Ctrl+> and Ctrl+< scale up or down to 200% or 50% of the original, respectively. Default rotates are by 15 degrees; with Ctrl, you rotate by 90 degrees.

Però potser les més útils són les transformacions a nivell de píxel, invocades prement Alt amb les tecles de transformació. Per exemple, Alt+fletxes mourà la selecció 1 píxel al nivell d'ampliació actual (per exemple 1 píxel de pantalla, no ho confongueu amb les unitats de px, una unitat SVG independent de l'ampliació). Això significa que si amplieu, amb Alt+fletxa produïreu un moviment absolut menor que seguirà veient-se a la pantalla com una empenteta d'un píxel. És per tant possible posicionar objectes amb precissió arbitrària només ampliant o reduint segons les vostres necessitats.

De forma similar, Alt+> i Alt+< escalen la selecció de tal manera que la seva mida visible varia un píxel, i Alt+[ i Alt+]la giren de tal manera que el seu punt més allunyat del centre es mou un píxel.

Note: Linux users may not get the expected results with the Alt+arrow and a few other key combinations if their Window Manager catches those key events before they reach the inkscape application. One solution would be to change the WM's configuration accordingly.

Seleccions múltiples

Podeu seleccionar simultàniament qualsevol nombre d'objectes amb Maj+clic. O podeu seleccionar arrossegant al voltant dels objectes que voleu seleccionar; això es diu la selecció de la cinta de goma. (El selector crea una cinta de goma en arrossegar des d'un espai buit; però si premeu Maj abans de començar a arrossegar, l'Inkscape crearà sempre la cinta de goma.) Practiqueu seleccionant les tres formes següents:

An example image

Ara useu la cinta de goma (amb arrossegar o Maj+arrossegar) per a seleccionar les dues el·lipsis, però no el rectangle:

An example image

Cada objecte individual dins d'una selecció mostra una petita marca — per defecte, un diamant rectangular. Aquestes marques fan que sigui fàcil veure què hi ha seleccionat i què no. Per exemple, si seleccioneu les dues el·lipsis i el rectangle, sense les marques de diamant us seria difícil endevinar si les el·lipsis estan seleccionades o no.

Fent Maj+clic sobre un objecte seleccionat se l'exclou de la selecció. Seleccioneu els tres objectes anteriors i després useu Maj+clic per a excloure les dues el·lipsis de la selecció i deixar només el rectangle.

Prement Esc es desfà la selecció de tots els objectes. Ctrl+A selecciona tots els objectes del document (això pot ser lent en documents grans com aquest).

Agrupació

Poden combinar-se varis objectes en un grup. Un grup es comporta com un únic objecte quan l'arrossegueu o el transformeu. A sota, els tres objectes de l'esquerra són independents; els mateixos tres objectes a la dreta estan agrupats. Proveu d'arrossegar el grup.

An example image

Per a agrupar, seleccioneu un o més objectes i feu Ctrl+G. Per a desagrupar un o més grups, seleccioneu-los i premeu Ctrl+U. Els propis grups poden agrupar-se, com qualsevol altre objecte; aquests grups recursius poden descendir fins un nivell d'agrupació arbitrari. Però Ctrl+U només desfà el nivell superior d'agrupació en una selecció. Si voleu desfer completament una agrupació de grups en grups de molts nivells, haureu de fer Ctrl+U repetidament.

Si voleu editar un objecte de dins d'un grup, no cal que desfeu el grup. Només cal que feu Ctrl+clic sobre aquest objecte per seleccionar-lo i el podreu editar individualment, o feu Maj+Ctrl+clic sobre objectes (dins o fora de qualsevol grup) per a una selecció múltiple sense tenir en compte els grups. Proveu de moure o transformar les formes individuals del grup (a dalt a la dreta) sense desfer el grup, despres desfeu la selecció i seleccioneu el grup normalment per veure que encara queda agrupat.

Emplenat i contorn

Moltes de les funcions de l'Inkscape són accessibles a través de diàlegs. Probablement, la manera més simple de pintar un objecte amb un color és obrir el diàleg Swatches des del menú Objectes, seleccionar un objecte, i clicar-ne un per pintar-hi (es canvia el color de l'emplenat).

El diàleg Emplenat i contorn (Maj+Ctrl+F) resulta més útil. Seleccioneu la forma d'abaix i obriu el diàleg Emplenat i contorn.

An example image

Veureu que el diàleg té tres pestanyes: Emplenat, Pinta el contorn, i Estil del contorn. La pestanya Emplenat permet editar l'emplenat (interior) de les formes. Usant els botons de sota la pestanya, podeu seleccionar sense emplenat (el botó amb la X), color, degradat lineal o radial. La forma anterior té acitvada el botó corresponent al color llis.

Més avall veureu els selectors de color, cadascun a la seva pròpia pestanya: RGB, HSV, CMYK, i rodona. Potser el més adequat és el selector de la rodona, on podeu girar el triangle per escollir un to a la rodona, i després seleccionar el color d'aquest to dins del triangle. Tots els selectors de color tenen un control per ajustar l'alfa (opacitat) dels objectes.

Quan seleccioneu un objecte, el selector de color s'actualitza amb el seu emplenat i contorn (quan se selecciona més d'un objecte, es mostra el seu color mitjà). Jugueu amb aquestes mostres o creeu la vostra pròpia:

An example image

Usant la pestanya Pinta el contorn, podeu eliminar el contorn (línia) de l'objecte, o assignar-li qualsevol color o transparència:

An example image

L'última pestanya, Estil del contorn, us permet definir el gruix i altres paràmetres del contorn:

An example image

Finalment, en comptes de simples colors, podeu crear degradats de color tant per als emplenats com per als contorns:

An example image

Quan canvieu d'un color simple a un degradat, el nou degradat usa l'anterior color simple, des de l'opac al transparent. Canvieu a l'eina de degradat (Ctrl+F1) per a arrossegar els manejadors de degradat — els controls apareixen connectats per línies que defineixen la direcció i la longitud del degradat. Quan algun dels manejadors de degradats se selecciona (ressaltat en blau), el diàleg d'Emplenat i contorn estableix el color del manejador en comptes del color de tot l'objecte seleccionat.

Hi ha una altra manera de canviar el color d'un objecte: fent servir l'eina comptagotes (F7). Cliqueu en qualsevol lloc del dibuix amb aquesta eina, i el color seleccionat s'assignarà a l'emplenat de l'objecte seleccionat. (Maj+clic assignarà el color del contorn).

Duplicació, alineació, distribució

Una de les operacions més comunes és duplicar un objecte (Ctrl+D). El duplicat se sitúa exactament al damunt de l'original i està seleccionat, de manera que el podeu arrossegar amb el ratolí o les tecles de la fletxa. Per practicar, intenteu omplir la línia amb còpies d'aquest quadrat negre:

An example image

Chances are, your copies of the square are placed more or less randomly. This is where the Align and Distribute dialog (Shift+Ctrl+A) is useful. Select all the squares (Shift+click or drag a rubberband), open the dialog and press the “Center on horizontal axis” button, then the “Make horizontal gaps between objects equal” button (read the button tooltips). The objects are now neatly aligned and distributed equispacedly. Here are some other alignment and distribution examples:

An example image

Ordenació en Z

El terme ordenació en z es refereix a l'ordre d'apilament dels objectes en un dibuix, és a dir quins objectes són a dalt i tapen d'altres. Les dues ordres al menú Objecte, Alça a dalt (Inici) i Baixa a baix Fi), mouran els vostres objectes seleccionats a dalt de tot o a sota de tot de l'ordenació en z del vostre document. Dues ordres més, Alça (AvPg) i Baixa (RePg), enfonsaran o aixecaran només un pas, és a dir, moure després d'un objecte no seleccionat en l'ordenció en z (només compten els objectes amb superposició; si no hi ha res superposat a la selecció, Alça i Baixa ho mouen tot a dalt de tot o a baix de tot segons correspongui).

Practiqueu usant aquestes ordres invertint l'ordre en z dels objectes següents, de forma que l'el·lipse de més a l'esquerra quedi a dalt de tot i la de més a la dreta a sota de tot:

An example image

Una drecera per a seleccionar molt útil és la tecla Tab. Si no se selecciona res, se selecciona l'objecte inferior; en cas contrari se selecciona l'objecte per sobre de l'objecte seleccionat en l'ordre z. Maj+Tab ho fa a l'inrevés, començant des del superior i baixant fins a l'inferior. Ja que els objectes creats s'afegeixen al damunt de la pila, Maj+Tab sense res seleccionat us permet seleccionar convenientment el darrer objecte creat. Practiqueu amb Tab i Maj+Tab a la pila d'el·lipses d'adalt.

Selecció per sota i arrossegar la selecció

Què fer si l'objecte que necessiteu està amagat darrera un altre objecte? Encara podeu veure l'objecte de sota si el de sobre és parcialment transparent, però en clicar al damunt seleccionareu l'objecte de sobre, no pas el que necessiteu.

Per a això serveix Alt+clic. Primer Alt+clic selecciona l'objecte que hi ha més amunt, com faria un clic normal; en canvi el següent Alt+clic en el mateix punt seleccionarà l'objecte que hi ha a sota del superior; després el següent, etc. Per tant, Alt+clic passarà d'adalt a baix per tots els objectes a la pila sota el punt on es va fer clic. Quan s'arriba a l'últim objecte, el següent Alt+clic tornarà a seleccionar l'objecte superior.

[If you are on Linux, you might find that Alt+click does not work properly. Instead, it might be moving the whole Inkscape window. This is because your window manager has reserved Alt+click for a different action. The way to fix this is to find the Window Behavior configuration for your window manager, and either turn it off, or map it to use the Meta key (aka Windows key), so Inkscape and other applications may use the Alt key freely.]

Bé, però un cop seleccionat l'objecte sota la superfície, què podem fer-li? Podem usar tecles per transformar-lo, i podem arrossegar els manejadors de selecció. Però arrossegar el propi objecte tornarà a reiniciar la selecció a l'objecte de dalt de tot. Així és com ha de funcionar clica-i-arrossega — primer selecciona l'objecte (de dalt de tot) sota el cursor, seguidament arrossega la selecció. Per a dir-li a l'Inkscape que arrossegui el que hi ha seleccionat sense seleccionar res més, useu Alt+arrossega. Això mourà la selecció actual independentment d'on arrossegueu el ratolí.

Practiqueu Alt+clic i Alt+arrossega sobre les dues formes marrons sota el rectangle verd transparent:

An example image

Selecting similar objects

Inkscape can select other objects similar to the object currently selected. For example, if you want to select all the blue squares below first select one of the blue squares, and use Edit > Select Same > Fill Color from the menu. All the objects with a fill color the same shade of blue are now selected.

An example image

In addition to selecting by fill color, you can select multiple similar objects by stroke color, stroke style, fill & stroke, and object type.

Conclusió

Hem acabat el tutorial bàsic. Hi ha encara molt més sobre l'Inkscape, però amb les tècniques descrites aquí podreu crear gràfics simples i útils. Per a aspectes més complicats, aneu al tutorial avançat a Ajuda > Tutorials.