Αυτό το μάθημα θα παρουσιάσει ποικίλες συμβουλές και κόλπα που οι χρήστες έμαθαν μέσα από τη χρήση του Inkscape και μερικά "κρυμμένα" χαρακτηριστικά που μπορούν να σας βοηθήσουν να επιταχύνετε τις εργασίες παραγωγής.

Ακτινική τοποθέτηση με κλώνους πλακιδίου

Είναι εύκολο να δείτε τη χρήση του διαλόγου παράθεση κλώνων για ορθογώνια πλέγματα και μοτίβα. Αλλά τι γίνεται εάν χρειάζεσθε ακτινική τοποθέτηση, όπου τα αντικείμενα μοιράζονται ένα κοινό κέντρο περιστροφής; Είναι επίσης δυνατό!

Εάν το ακτινικό σας μοτίβο χρειάζεται να έχει μόνο 3, 4, 6, 8 ή 12 στοιχεία, τότε μπορείτε να δοκιμάσετε τις συμμετρίες P3, P31M, P3M1, P4, P4M, P6 ή P6M. Αυτές θα δουλέψουν όμορφα για νιφάδες και τα παρόμοια. Μια πιο γενική μέθοδος, όμως, είναι η ακόλουθη.

Επιλέξτε τη συμμετρία P1 (απλή μετατόπιση) και έπειτα αντιστάθμιση για αυτήν την μετατόπιση πηγαίνοντας στην καρτέλα μετατόπιση και ορίζοντας ανά γραμμή/μετατόπιση Y and ανά στήλη/μετατόπιση X και τις δυο στο -100%. Τώρα όλοι οι κλώνοι θα στοιβαχθούν ακριβώς στην κορυφή της αρχικής. Αυτό που μένει να γίνει είναι να πάτε στην καρτέλα περιστροφή και να ορίσετε κάποια γωνία περιστροφής ανά στήλη, έπειτα δημιουργήστε το μοτίβο με μία γραμμή και πολλαπλές στήλες. Π.χ., ιδού ένα μοτίβο φτιαγμένο από μια οριζόντια γραμμή, με τριάντα στήλες, με κάθε στήλη περιστρεμμένη κατά 6 μοίρες:

An example image

Για να πάρετε μια πλάκα ρολογιού, χρειαζόσαστε να κόψετε ή απλά να επικαλύψετε το κεντρικό μέρος με ένα λευκό κύκλο (για πράξεις boole σε κλώνους, αποσυνδέστε τους πρώτα).

Πιο ενδιαφέροντα εφέ μπορούν να δημιουργηθούν χρησιμοποιώντας γραμμές και στήλες. Ιδού ένα μοτίβο με 10 στήλες και 8 γραμμές, με περιστροφή 2 μοιρών ανά γραμμή και 18 μοιρών ανά στήλη. Κάθε ομάδα γραμμών εδώ είναι μία "στήλη", έτσι οι ομάδες είναι 18 μοίρες μεταξύ τους. Μέσα σε κάθε στήλη, οι ατομικές γραμμές είναι μακριά δύο μοίρες.

An example image

Στα παραπάνω παραδείγματα, η γραμμή περιστράφηκε γύρω από το κέντρο της. Αλλά τι γίνεται εάν θέλετε το κέντρο να είναι έξω από το σχήμα σας; Απλά δημιουργήστε ένα αόρατο (χωρίς γέμισμα, χωρίς πινελιά) ορθογώνιο που θα μπορούσε να καλύψει το σχήμα σας και του οποίου το κέντρο είναι στο σημείο που χρειάζεσθε, ομαδοποιήστε το σχήμα και το ορθογώνιο μαζί και έπειτα χρησιμοποιήστε δημιουργία παρατιθέμενων κλώνων σε αυτήν την ομάδα. Έτσι μπορείτε να κάνετε όμορφες "εκρήξεις" ή "αστεροσκόνες" με τυχαία κλιμάκωση, περιστροφή και ίσως αδιαφάνεια:

An example image

Πώς να τεμαχίσετε (περιοχές εξαγωγής πολλαπλών ορθογωνίων);

Δημιουργήστε μια νέα στρώση και σε αυτή τη στρώση δημιουργήστε αόρατα ορθογώνια που καλύπτουν μέρη της εικόνας σας. Βεβαιωθείτε ότι το έγγραφό σας χρησιμοποιεί μονάδες px (προεπιλογή), ενεργοποιήστε πλέγμα και προσκόλληση των ορθογωνίων στο πλέγμα, έτσι ώστε το καθένα να καλύπτει ένα συνολικό αριθμό μονάδων εικονοστοιχείων. Δώστε ταυτότητες με νόημα στα ορθογώνια και εξάγετε καθένα στο αρχείο του (Αρχείο > Εξαγωγή ψηφιογραφίας (Shift+Ctrl+E)). Έπειτα τα ορθογώνια θα θυμούνται τα ονόματα αρχείων εξαγωγής τους. Μετά από αυτό, είναι πολύ εύκολο να ξαναεξάγετε μερικά από τα ορθογώνια: μετάβαση στη στοιβάδα εξαγωγής, χρησιμοποιήστε Tab για επιλογή του επιθυμητού (ή χρησιμοποιήστε εύρεση με ταυτότητα (id) και πατήστε εξαγωγή στο διάλογο. Ή μπορείτε να γράψετε ένα σενάριο κελύφους ή ομαδικό αρχείο για εξαγωγή όλων των περιοχών σας, με μια εντολή όπως:

inkscape -i area-id -t filename.svg

για κάθε εξαγόμενη περιοχή. Ο διακόπτης -t της λέει να χρησιμοποιήσει την υπόδειξη όνομα αρχείου που θυμάται, αλλιώς μπορείτε να δώσετε το όνομα αρχείου εξαγωγής με το διακόπτη -e. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα svgslice για αυτοματοποίηση εξαγωγής από τα έγγραφα Inkscape SVG, χρησιμοποιώντας είτε στρώση αποκοπής ή οδηγούς.

Μη γραμμικές διαβαθμίσεις

Η έκδοση 1.1 του SVG δεν υποστηρίζει μη γραμμικές διαβαθμίσεις (δηλαδή διαβαθμίσεις που έχουν μη γραμμικές μετατοπίσεις μεταξύ των χρωμάτων). Μπορείτε, όμως, να τις προσομοιώσετε με διαβαθμίσεις πολλαπλών φάσεων

Ξεκίνημα με μια απλή διαβάθμιση δύο φάσεων. Ανοίξτε τον επεξεργαστή διαβαθμίσεων (π.χ. διπλοπατώντας σε οποιαδήποτε λαβή του εργαλείου διαβάθμισης). Προσθέστε μια νέα διαβαθμισμένη φάση στο μέσο. Σύρτε την λίγο. Έπειτα προσθέστε περισσότερες φάσεις πριν και μετά τη μεσαία φάση και σύρτε τες επίσης, έτσι ώστε η διαβάθμιση να είναι ομαλή. Όσες περισσότερες φάσεις προσθέτετε, τόσο πιο ομαλή τελική διαβάθμιση μπορείτε να πάρετε. Ιδού η αρχική ασπρόμαυρη διαβάθμιση με δύο φάσεις:

An example image

Και εδώ είναι ποικίλες "μη γραμμικές" πολυφασικές διαβαθμίσεις (εξετάστε τες στον επεξεργαστή διαβαθμίσεων):

An example image

Εκκεντρικές ακτινικές διαβαθμίσεις

Οι ακτινικές διαβαθμίσεις δεν πρέπει να είναι συμμετρικές. Στο εργαλείο διαβάθμισης, σύρτε την κεντρική λαβή της ελλειπτικής διαβάθμισης με Shift. Αυτό θα μετακινήσει την σχήματος x λαβή εστίασης της διαβάθμισης μακριά από το κέντρο της. Όταν δεν την χρειάζεσθε, μπορείτε να προσκολλήσετε την εστίαση πίσω σύροντας την κοντά στο κέντρο.

An example image

Ευθυγράμμιση στο κέντρο της σελίδας

Για να ευθυγραμμίσετε κάτι στο κέντρο ή την πλευρά της σελίδας, επιλέξτε το αντικείμενο ή ομάδα και έπειτα διαλέξτε Σελίδα από την λίστα Σχετικά με: στο διάλογο Ευθυγράμμιση και κατανομή (Ctrl+Shift+A).

Καθαρίζοντας το έγγραφο

Πολλές από τις μη χρησιμοποιούμενες διαβαθμίσεις, μοτίβα και σημειωτές (με πιο ακρίβεια, αυτές που επεξεργαστήκατε χειροκίνητα) παραμένουν στις αντίστοιχες παλέτες και μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν για νέα αντικείμενα. Όμως, εάν θέλετε να βελτιώσετε το αντικείμενο σας, χρησιμοποιήστε την εντολή Καθαρισμός ορισμών στο μενού αρχείο. Θα αφαιρέσει κάθε διαβάθμιση, μοτίβο ή σημειωτή που δεν χρησιμοποιείται από κάτι στο έγγραφο, κάνοντας το αρχείο μικρότερο.

Κρυμμένα χαρακτηριστικά και ο επεξεργαστής XML

Ο επεξεργαστής XML (Shift+Ctrl+X) σας επιτρέπει να αλλάξετε σχεδόν κάθε όψη του εγγράφου χωρίς να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό επεξεργαστή κειμένου. Επίσης, το Inkscape συνήθως υποστηρίζει περισσότερα χαρακτηριστικά SVG από όσα είναι προσβάσιμα από το GUI. Ο επεξεργαστής XML είναι ένας τρόπος να προσπελάσετε αυτά τα χαρακτηριστικά (εάν ξέρετε SVG).

Αλλαγή των μονάδων μέτρησης του χάρακα

Στο προεπιλεγμένο πρότυπο, η μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιείται από τους χάρακες είναι px ("μονάδα χρήστη SVG", που στο Inkscape είναι ίση με 0,8pt ή 1/90 της ίντσας). Αυτή είναι επίσης η μονάδα που χρησιμοποιείται στην εμφάνιση συντεταγμένων στην κάτω αριστερή γωνία και προεπιλεγμένη για όλα τα μενού μονάδων. (Μπορείτε να αφήσετε το ποντίκι σας πάνω από ένα χάρακα για να δείτε την συμβουλή με τις μονάδες που χρησιμοποιεί.) Για να το αλλάξετε αυτό, ανοίξτε την εντολή Ιδιότητες εγγράφου (Ctrl+Shift+D) και αλλάξτε το Προεπιλεγμένες μονάδες στην καρτέλα Σελίδα.

Σφράγισμα

Για να δημιουργήσετε πολλά αντίγραφα ενός αντικειμένου, χρησιμοποιήστε σφράγισμα. Απλά σύρτε ένα αντικείμενο (ή κλιμακώστε το ή περιστρέψτε το) και ενώ κρατάτε το πλήκτρο του ποντικιού πατημένο, πιέστε διάστημα. Αυτό αφήνει μια "σφραγίδα" του τρέχοντος σχήματος του αντικειμένου. Μπορείτε να το επαναλάβετε όσες φορές θέλετε.

Κόλπα εργαλείου πένας

Στο εργαλείο πένας (Bezier), έχετε τις παρακάτω επιλογές για να τελειώσετε την τρέχουσα γραμμή:

Σημειώστε ότι ενώ το μονοπάτι είναι ατελείωτο (δηλαδή φαίνεται πράσινο, με το τρέχον κομμάτι κόκκινο) δεν υπάρχει ακόμα ως αντικείμενο στο έγγραφο. Συνεπώς, για να το ακυρώσετε χρησιμοποιήστε είτε Esc (ακύρωση όλου του μονοπατιού) ή οπισθοδιαγραφή (αφαιρεί το τελευταίο κομμάτι του ατελείωτου μονοπατιού) αντί για Αναίρεση.

Για να προσθέσετε ένα νέο υπομονοπάτι σε ένα υπάρχον μονοπάτι, επιλέξτε αυτό το μονοπάτι και αρχίστε τη σχεδίαση με Shift από ένα ελεύθερο σημείο. Εάν, όμως, θέλετε απλά να συνεχίσετε ένα υπάρχον μονοπάτι, το Shift δεν είναι απαραίτητο. Απλά ξεκινήστε να σχεδιάζετε από μία από τις τελικές άγκυρες ρου επιλεγμένου μονοπατιού.

Εισαγωγή τιμών Unicode

Ενώ βρίσκεσθε στο εργαλείο κειμένου, πατώντας Ctrl+U εναλλάσσεται η κατάσταση μεταξύ Unicode και κανονικής. Στην κατάσταση Unicode, κάθε ομάδα των 4 δεκαεξαδικών ψηφίων που πληκτρολογείτε γίνεται ένας μόνο χαρακτήρας Unicode, έτσι σας επιτρέπει να εισάγετε ελεύθερα σύμβολα (εφόσον ξέρετε τα σημεία κωδικού Unicode και η γραμματοσειρά τα υποστηρίζει). Για να τελειώσετε την είσοδο Unicode, πατήστε Enter. Π.χ., Ctrl+U 2 0 1 4 Enter εισάγει μια em-dash (—). Για να αφήσετε την κατάσταση Unicode χωρίς να εισάγετε τίποτα πατήστε Esc.

Χρησιμοποιώντας το πλέγμα για σχεδίαση εικόνων

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να δημιουργήσετε ένα εικονίδιο 24x24 εικονοστοιχείων. Δημιουργήστε έναν καμβά 24x24 px (χρησιμοποιήστε την εντολή Ιδιότητες εγγράφου) και ορίστε το πλέγμα σε 0,5 px (48x48 γραμμές πλέγματος). Τώρα, εάν ευθυγραμμίσετε τα γεμισμένα αντικείμενα σε ζυγές γραμμές πλέγματος και τα βαμμένα αντικείμενα σε μονές γραμμές πλέγματος με το πλάτος της πινελιάς σε px να είναι ζυγός αριθμός και το εξάγετε στο προεπιλεγμένο 90dpi (έτσι ώστε 1 να γίνεται 1 px ψηφιογραφίας), παίρνετε μια καθαρή ψηφιογραφική εικόνα χωρίς αχρείαστη εξομάλυνση.

Περιστροφή αντικειμένου

Ευρισκόμενοι στο εργαλείο επιλογής, κλικ σε ένα αντικείμενο για να δείτε τα κλιμακούμενα βέλη, έπειτα κλικ ξανά στο αντικείμενο για να δείτε την περιστροφή και τα βέλη μετατόπισης. Εάν τα βέλη στις γωνίες πατηθούν και συρθούν, το αντικείμενο θα περιστραφεί γύρω από το κέντρο (φαίνεται σαν σταυρός). Αν κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο Shiftενώ κάνετε αυτό, η περιστροφή θα συμβεί γύρω από την αντίθετη γωνία. Μπορείτε επίσης να σύρετε το κέντρο περιστροφής σε οποιαδήποτε θέση.

Ή, μπορείτε να περιστρέψετε από το πληκτρολόγιο πατώντας [ και ] (κατά 15 μοίρες) ή Ctrl+[ και Ctrl+] (κατά 90 μοίρες). Τα ίδια πλήκτρα [] με Alt εκτελούν αργή περιστροφή μεγέθους εικονοστοιχείου.

Πίπτουσες σκιές

Το Inkscape υποστηρίζει το φίλτρο θόλωση Gauss SVG, έτσι μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε θολές πίπτουσες σκιές για αντικείμενα. Διαλέξτε ένα αντικείμενο, διπλασιάστε το με Ctrl+D, πατήστε PgDown για να το βάλετε κάτω από το αρχικό αντικείμενο, βάλτε το λίγο στα δεξιά και χαμηλότερα από το αρχικό αντικείμενο. Τώρα ανοίξτε το διάλογο γέμισμα και πινελιά και αλλάξτε τη τιμή θόλωσης σε, ας πούμε, 5,0. Αυτό είναι!

Τοποθετώντας κείμενο σε μονοπάτι

Για τοποθέτηση κειμένου κατά μήκος της καμπύλης, επιλέξτε το κείμενο και την καμπύλη μαζί και διαλέξτε Τοποθέτηση σε μονοπάτι από το μενού κειμένου. Το κείμενο θα ξεκινά στην αρχή του μονοπατιού. Γενικά, είναι καλύτερο να δημιουργείτε ένα μονοπάτι στο οποίο θέλετε να ταιριάσετε το κείμενο, παρά να το προσαρμόζετε σε κάποιο άλλο στοιχείο σχεδίασης — αυτό θα σας δώσει περισσότερο έλεγχο χωρίς αλλαγές στο σχέδιο.

Επιλογή του αρχικού

Όταν έχετε κείμενο στο μονοπάτι, μια συνδεμένη μετατόπιση, ή ένας κλώνος, το πηγαίο αντικείμενο/μονοπάτι ίσως να είναι δύσκολο να επιλεγεί, επειδή μπορεί να είναι ακριβώς από κάτω ή να είναι αόρατο και/ή κλειδωμένο. Το μαγικό κλειδί Shift+D θα σας βοηθήσει. Επιλέξτε το κείμενο, τη συνδεμένη μετατόπιση ή τον κλώνο και πατήστε Shift+D για να μετακινήσετε την επιλογή στο αντίστοιχο μονοπάτι, πηγή μετατόπισης ή αρχικό κλώνο.

Ανάκτηση παραθύρου εκτός οθόνης

Όταν μετακινείται αντικείμενα μεταξύ συστημάτων με διαφορετικές αναλύσεις ή αριθμό οθονών, μπορεί να βρείτε ότι το Inkscape αποθήκευσε τη θέση του παραθύρου που τοποθετεί το παράθυρο εκτός της δικής σας οθόνης. Απλά μεγιστοποιήστε το παράθυρο (που θα το ξανακάνει ορατό, χρησιμοποιώντας τη γραμμή εργασιών. Μπορείτε να το αποφύγετε γενικά αποεπιλέγοντας τη γενική επιλογή αποθήκευσης της γεωμετρίας του παραθύρου (Προτιμήσεις Inkscape, καρτέλα Παράθυρα).

Εξαγωγή διαφάνειας, διαβάθμισης και PostScript

PostScript ή μορφές EPS δεν υποστηρίζουν διαφάνεια, έτσι δεν θα πρέπει ποτέ να τις χρησιμοποιήσετε, εάν πρόκειται να εξάγετε σε PS/EPS. Στην περίπτωση της επίπεδης διαφάνειας που επικαλύπτει επίπεδο χρώμα, είναι εύκολο να το φιάξετε: Επιλέξτε ένα από τα διαφανή αντικείμενα, μετάβαση στο εργαλείο σταγονόμετρου (F7). Βεβαιωθείτε ότι είναι στην κατάσταση "επιλογή ορατού χρώματος χωρίς άλφα". Κλικ στο ίδιο αντικείμενο. Θα επιλέξει το ορατό χρώμα και θα το αποδώσει πίσω στο αντικείμενο, αλλά αυτή τη φορά χωρίς διαφάνεια. Επανάληψη για όλα τα διαφανή αντικείμενα. Εάν το διαφανές σας αντικείμενο επικαλύπτει πολλές επίπεδες χρωματικές περιοχές, θα πρέπει να το σπάσετε κατάλληλα σε κομμάτια και να εφαρμόσετε αυτή τη διαδικασία σε κάθε κομμάτι.

Εξαγωγή διαβαθμίσεων σε PS ή EPS δεν δουλεύει για κείμενο (εκτός και το κείμενο μετατραπεί σε μονοπάτι) ή σε χρώμα πινελιάς. Επίσης, αφού η διαφάνεια χάνεται σε εξαγωγή PS ή EPS, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε π.χ. μια διαβάθμιση από ένα αδιαφανές μπλε σε διαφανές μπλε. Για να το αποφύγετε, αντικαταστήστε το με μια διαβάθμιση από αδιαφανές μπλε σε αδιαφανές χρώμα παρασκηνίου.